Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CẤM QUẢNG CÁO, KHUYẾN MÃI VÀ TÀI TRỢ THUỐC LÁ TẠI VIỆT NAM
BASELINE SURVEY ON THE ENFORCEMENT OF TOBACCO ADVERTISING, PROMOTION AND SPONSORSHIP BANS IN VIETNAM
Lê Vũ An, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Đỗ Phúc Huyền,Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:132
NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT CỦA CỘNG ĐỒNG, CÁN BỘ Y TẾ VÀ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TẠI HÀ NỘI (2004 - 2006).
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE OF COMMUNITY AND HEALTH WORKER CONTROL MOSQUITO TRASMITTED DENGUE FEVER/ DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER AND INTERVENTION MEASURE IN HANOI (2004-2006)
Nguyễn Ngọc San(1), Lê Bách Quang(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:203
KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI VỀ TIÊM CHỦNG TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG, THUỐC CHỦNG PHỐI HỢP, THUỐC CHỦNG ROTAVIRUS, HUMAN PAPILOMA VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 VÀ QUẬN TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2009
KNOWLEDGE, ATTITUDE OF WOMEN WITH UNDER 1 YEAR-OLD CHILD ON VACCINATION OF THE XPANDING PROGRAM ON IMMUNIZATION, COMBINED VACCINE, ROTAVIRUS AND HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINATION IN THE PEDIATRIC HOSPITAL N02 AND TAN PHU DISTRICT, HO CHI MINH CITY IN 2009
Huỳnh Giao, Phạm Lê An
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:274
KHẢO SÁT HÀNH VI TÌNH DỤC, KIẾN THỨC THAI SẢN VÀ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM, NĂM 2009
SURVEY ON SEXUAL BEHAVIORS, KNOWLEDGE OF PREGNANCY AND SEXUAL TRANSMITTED DISEASES OF STUDENTS AT HCMC OPEN UNIVERSITY 2009
Nguyễn Thành Luân, Trương Phi Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:325
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT SỐT XUẤT HUYẾT CÁC TỈNH PHÍA NAM VIỆT NAM
EVALUATING THE DENGUE SURVEILLANCE AND CONTROL IN THE SOUTH PROVINCES OF VIETNAM
Đặng Văn Chính, Lê Hoàng Ninh, Bùi Thị Kiều Anh, Bùi Đắc Thành Nam, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Tiểu Phụng
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:386
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI TÁI PHÁT TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY VÀ HUYỆN PHỤNG HIỆP NĂM 2007 - 2009
SURVEY OF SOME CHARACTERISTICS OF RECURRENT TUBERCULOSIS PATIENTS AT NGA BAY AND PHUNG HIEP DISTRICT FROM 2007 TO 2009
Nguyễn Văn Lành(1), Lê Thành Tài(2), Dương Thành Nhân(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:447
HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG TRONG THAY ĐỔI KIẾN THỨC - THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI BẢO VINH, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI NĂM 2009
EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION IN THE CHANGE OF COMMUNITY'S KNOWLEDGE - PRACTICE IN PREVENTION OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER AT BAO VINH COMMUNE, LONG KHANH TOWN, DONG NAI PROVINCE IN THE YEAR OF 2009
Nguyễn Văn Tới(1), Lê Công Minh(2), Tạ Quốc Đạt(2), Lê Thị Thanh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:488
HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG GDSK NÂNG CAO KIẾN THỨC - THỰC HÀNH ĐÚNG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT CHO NGƯỜI DÂN TẠI XÃ VĨNH HỰU HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2009
EFFECT OF COMMUNICATION AND HEALTH EDUCATION TO IMPROVE THE CORRECT KNOWLEDGE - PRACTICE ABOUT PREVENTION OF DENGUE FEVER FOR PEOPLE IN VINH HUU COMMUNE, GO CONG TAY DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE, IN 2009
Bạch Thị Chính(1), Lê Công Minh(2), Tạ Quốc Đạt(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:549
TÌNH HÌNH BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 15-49 TUỔI CÓ GIA ĐÌNH TẠI XÃ VĨNH PHÚ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2009
VIOLENCE STATUS OF MARRIED WOMEN WHO ARE FROM 15 TO 49 YEARS OLD IN VINH PHU COMMUNITY IN BINH DUONG PROVINCE, 2009
Nguyễn Nhất Chi Mai(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2), Nguyễn Hồng Hoa(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:6110
ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG Y TẾ VÀ CÔNG CỤ ĐÁP ỨNG THÀNH THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2009
URBAN HEART PILOT TESTING IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM 2009
Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:6711
ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG Y TẾ VÀ CÔNG CỤ ĐÁP ỨNG TẠI THÀNH THỊ CẦN THƠ VÀ BÌNH DƯƠNG, 2009-2010
URBAN HEART IN CAN THO AND BINH DUONG, VIETNAM, 2009-2010
Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:7112
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN NHẬP CƯ VÀ ĐỊNH CƯ TẠI CẦN THƠ NĂM 2009
REPORT FOR STUDY ON THE IMPACT OF SOCIAL DETERMINANTS ON THE HEALTH STATUS OF MIGRANTS AND PERMANENT RESIDENTS IN CAN THO CITY, 2009
Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật, Hà Thị Ninh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:7613
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ Ở NHỮNG NHÓM THU NHẬP KHÁC NHAU TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG, NĂM 2009
REPORT ON STUDY ON UTILITY OF HEALTH CARE SERVICE IN DIFFERENT INCOME GROUPS IN MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE, 2009
Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật, Bùi Thị Hy Hân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:8014
NGHIÊN CỨU HÀNH VI SỨC KHỎE VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CƯ DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2009
LIFESTYLE BEHAVIOR AND HEALTH STATUS OF BINH DUONG RESIDENTS IN 2009
Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật, Dương Thị Minh Tâm
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:8615
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN NĂM 2009
HEALTH CARE UTILITY AND RELATED FACTORS FOR OLD AGE PERSONS IN CAN DUOC DISTRICT, LONG AN PROVINCE, 2009
Phùng Đức Nhật, Dương Thị Minh Tâm
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:9216
KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 3 NĂM 2009
KNOWLEDGE - ATTITUDE - PRACTICE IN CONTROLLING HYPERTENSION OF PATIENT USING HEALTH INSURANCE AT HOSPITAL OF DISTRICT 3, 2009
Phan Nhật Lệ(1),Trần Thiện Thuần(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:9917
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA THANH THIẾU NIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI PHƯỜNG 19 VÀ 22, BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICES CONCERNING HIV/AIDS PREVENTION AMONG SPECIAL CIRCUMSTANCES ADOLESCENTS AT WARDS 19 AND 22, BINH THANH DISTRICT, HO CHI MINH CITY IN 2009
Nguyễn Văn Kính(1), Nguyễn Văn Lơ(2), Nguyễn Đỗ Nguyên(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:10518
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
URBAN AIR POLLUTION DUE TO MOTOR VEHICLE AND IT'S EFFECF TO COMMUNITY'S HEALTH
Đinh Xuân Ngôn, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Thức, Lê Thị Yến, Hà Huy Kỳ, Tạ Tuyết Bình
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:11219
MỆT MỎI TRONG LAO ĐỘNG Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
OCCUPATIONAL FATIGUE OF WORKERS AT GARMENT INDUSTRY IN THE SOUTHERN PROVINCES OF VIETNAM
Trịnh Hồng Lân, Lê Hoàng Ninh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:11820
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM CHÌ THÔNG QUA CHỈ SỐ DELTA ALA NIỆU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ẮC QUY KHU VỰC PHÍA NAM
EVALUATION OF LEAD POISIONING LEVEL BY URINARY DELTA ALA INDEX OF WORKERS IN BATTERY PRODUCTION COMPANY IN THE SOUTH OF VIET NAM
Nguyễn Bích Hà, Lý Thành Trung, Nguyễn Thị Trúc Ly
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:12321
TÌNH HÌNH VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG Ở CÔNG NHÂN NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - SÓC TRĂNG NĂM 2009
STATUS OF OCCUPATIONAL HYGIENE AND SAFETY AT SAI GON - SOC TRANG BREWERY IN 2009
Âu Hiền Sĩ(1), Lê Thành Tài(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:12922
TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NỮ CÔNG NHÂN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÀ KHA TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2009
STATUS OF WORKING ENVIRONMENT AND FEMALE WORKER'S HEALTH AT TRA KHA SEAFOOD PROCESSING FACTORY, BAC LIEU PROVINCE IN 2009
Trần Anh Tuấn(1), Lê Thành Tài(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:13423
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP NHIỄM ĐỘC ASEN TẠI TỈNH AN GIANG
INVESTIGATING ARSENICOSIS CASES IN AN GIANG PROVINCE
Đặng Ngọc Chánh(1), Vũ Trọng Thiện(1), Đặng Minh Ngọc(2), Nguyễn Quí Hòa(3).
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:14024
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI VÀ SỰ CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MÔ HÌNH NHÀ TIÊU NỔI DỘI NƯỚC BẰNG COMPOSITE
TESTING RESULT OF WASTEWATER QUALITY AND USERS' ACCEPTANCE OF THE COMPOSITE WATER FLUSH FLOATING LATRINE
Đặng Ngọc Chánh, Vũ Trọng Thiện
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:14725
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ TỶ LỆ MỚI MẮC BỆNH SẠM DA NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN XĂNG DẦU NĂM 2009
MORBIDITY SITUATION AND INCIDENCE RATE OF OCCUPATIONAL MELANOSIS ON WORKERS EXPOSED TO OIL AND GREASES IN YEAR 2009
Nguyễn Minh Hiếu
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng  Trang:155Tổng cộng 65 bài
Trang: 1 - 2 - 3