Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
CẮT MẠC NỐI LỚN THƯỜNG QUY KHI ĐẶT CATHETER LÀM THẨM PHÂN PHÚC MẠC
ROUTINE OMENTECTOMY THROUGH PD-CATHETER INSERTION INCISION
Phạm Văn Bùi
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:202
GHÉP THẬN VÀO HỐC CHẬU PHẢI: KỸ THUẬT CHUYỂN VỊ MẠCH MÁU
TO TAKE THE RIGHT ILIAC FOSSA FOR KIDNEY TRANSPLANTATION: THE TECHNIQUE FOR BLOOD VESSAL TRANSPOSITION
Dư Thị Ngọc Thu, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm,Châu Quý Thuận, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà, Trần Ngọc Sinh
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:273
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH GIUN CHỈ CÓ BIẾN CHỨNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
EVALUATES THE RESULTS OF COMPLICATED FILARIASIS TREATMEN AT CAN THO GENERAL HOSPITAL
Đàm Văn Cương
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:314
ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐỂ MỞ RỘNG BÀNG QUANG BẰNG RUỘT - NHỮNG KINH NGHIỆM BAN ĐẦU
APPLICATION LAPAROSCOPIC SURGERY FOR AUGMENTATION ENTEROCYSTOPLASTY - INITIAL EXPERIENCES
Nguyễn Văn Ân, Phạm Hữu Đoàn, Đỗ Lệnh Hùng, Phùng Thanh Vũ, Trà Anh Duy
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:395
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VỠ BÀNG QUANG TRONG PHÚC MẠC: GIỚI THIỆU 9 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPY SURGERY IN TREATMENT INTRAPERITONEAL BLADDER RUPTURE: 9 CASES.
Bùi Chín, Hoàng Dương Vương, Thân Trọng Vũ, Phạm Trần Cảnh Nguyên, Cao Văn Trí, Nguyễn Phi Phong
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:436
KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ TẠI BỆNH VIỆN AN GIANG
INITIAL RESULTS OF UROLITHIASIS TREATMENT BY EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY AT AN GIANG HOSPITAL
Nguyễn Văn Khoa, Huỳnh Quốc Mến, Trần Văn Quốc, Nguyễn Văn Sách
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:487
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỤNG CỤ CẢI TIẾN ĐỂ ĐẶT LƯU JJ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ.
EVALUATING THE EFFECT OF SELF-IMPROVED INSTRUMENT ON PLACING DOUBLE-J IN RETROPERITONEAL LAPAROSCOPY AT CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL.
Trần Hiếu Nghĩa(1), Trương Minh Khoa(1), Trương Công Thành(1), Nguyễn Phước Lộc(1), Lê Quang Dũng(1), Lê Quang Trung(2), Trần Huỳnh Tuấn(2), Nguyễn Trung Hiếu(2), Đàm Văn Cương(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:528
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ
THE RETROPERITONEAL LAPAROSCOPY FOR THE EXTRA PELVIS STONE AT CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL.
Trương Minh Khoa(1), Trần Hiếu Nghĩa(1), Trương Công Thành(1), Nguyễn Phước Lộc(1), Lê Quang Dũng(1), Lê Quang Trung(2), Trần Huỳnh Tuấn(2), Nguyễn Trung Hiếu(2), Đàm Văn Cương(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:579
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠO HÌNH NIỆU QUẢN SAU TĨNH MẠCH CHỦ
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC RECONTRUCTION FOR RETROCAVAL URETER
Trương Minh Khoa(1), Trần Hiếu Nghĩa(1), Trương Công Thành(1), Nguyễn Phước Lộc(1), Lê Quang Dũng(1), Lê Quang Trung(2), Trần Huỳnh Tuấn(2), Nguyễn Trung Hiếu(2), Đàm Văn Cương(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:6110
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỔ SỎI THẬN SAN HÔ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ (2007-2008)
SURGICAL TREATMENT OF STAGHORN KIDNEY CALCULI AT CANTHO CENTRAL GENERAL HOSPITAL
Trương Minh Khoa(1), Trần Hiếu Nghĩa(1), Trương Công Thành(1), Nguyễn Phước Lộc(1), Lê Quang Dũng(1), Lê Quang Trung(2), Trần Huỳnh Tuấn(2), Nguyễn Trung Hiếu(2), Đàm Văn Cương(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:6711
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN ĐỂ GHÉP TẠI BVCR: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN VÀ AN TOÀN
THE RESULTS OF RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC LIVING DONOR NEPHRECTOMY IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:7212
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 176 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
SURGICAL RESULTS OF LIVING DONOR TRANSPLANTATION (176 CASES) OF CHORAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ, Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Hoàng Khắc Chuẩn, Trần Trọng Trí, Nguyễn Thị Thái Hà
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:8113
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CƯƠNG DƯƠNG VẬT TRƯỜNG CỬU BẰNG PHẪU THUẬT GRAYHACK (NỐI TĨNH MẠCH HIỂN - THỂ HANG)
TREATMENT OF PRIAPISM BY GRAYHACK'S PROCEDURE (CORPORO- SAPHENOUS SHUNT) - A CASE REPORT
Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Ngọc Châu
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:9014
VẠT DA BÌU TRONG VẾT THƯƠNG MẤT DA DƯƠNG VẬT
SCROTAL FLAP IN PENILE SKIN LOSS
Nguyễn Thành Như, Đặng Quang Tuấn
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:9315
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT ĐẶT TINH HOÀN NHÂN TẠO
SHORT-TERM OUTCOME OF TESTICULAR IMPLANTS
Phó Minh Tín, Phạm Nam Việt, Từ Thành Trí Dũng
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:9616
KHẢO SÁT BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG MÀNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC - NGOẠI TRÚ
EVALUATION OF THE CHANGING IN FUNCTION OF PERITONEAL MEMBRANE ON THE PATIENTS WITH PERITONEAL DIALYSIS
Phạm Văn Bùi, Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:10117
SO SÁNH VỀ HIỆU SUẤT LỌC VÀ ẢNH HƯỞNG LÂM SÀNG GIỮA SỬ DỤNG MÀNG LỌC LOW-FLUX VÀ HIGH-FLUX Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ
EFFECTS OF HIGH-FLUX HEMODIALYSIS ON REDUCTION RATIO OF UREMIC TOXINS AND CLINICAL OUTCOMES IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
Nguyễn Bách, Lê Ngọc Trân
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:10718
GHÉP THẬN ĐỒNG LOÀI VÀ THAI KỲ: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP THÀNH CÔNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ALLOGRAFT KIDNEY TRANSPLANTATION: TO PROPOSE OF TWO CASES IN CHO RAY HOSPITAL
Dư Thị Ngọc Thu(1), Thái Minh Sâm(1), Hoàng Khắc Chuẩn(1), Nguyễn Thị Thái Hà(1), Châu Thị Hoa(1), Phạm Đình Thy Phong(1), Bùi Đức Cẩm Hồng(1) , Phạm Duy Tài(2), Nguyễn Thị Hồng Vân(3), Nguyễn Văn Việt(3), Phạm Việt Thanh(3), Trần Ngọc Sinh(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:11419
CYTOMEGALOVIRUS TRONG GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: KHÓ KHĂN HÀNG ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ SAU GHÉP
CYTOMEGALOVIRUS AFTER RENAL TRANSPLANTATION IN CHO RAY HOSPITAL: DIFFICULTY IN THE THERAPY
Dư Thị Ngọc Thu(1), Thái Minh Sâm(1), Hoàng Khắc Chuẩn(1), Nguyễn Thị Thái Hà(1), Châu Thị Hoa(2), Phạm Đình Thy Phong(2), Bùi Đức Cẩm Hồng(2), Trần Ngọc Sinh(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:11720
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, VÀ CẬN LÂM SÀNG CÁC TRƯỜNG HỢP TIỂU ĐẠM SAU GHÉP THẬN TẠI BVCR
THE CLINICAL AND SUB-CLINICAL CHARACTERS OF THE PROTEINURIA AFTER RENAL TRANSPLANTATION PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Dư Thị Ngọc Thu(1), Thái Minh Sâm(1), Hoàng Khắc Chuẩn(1), Nguyễn Thị Thái Hà(1), Phạm Đình Thy Phong(2), Bùi Đức Cẩm Hồng(2), Trần Ngọc Sinh(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:12121
CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TIỀN LIỆT TUYẾN QUA NGẢ TRỰC TRÀNG TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP PSA < 4ng/ml.
PROSTATE BIOPSY BY TRANSPERINEAL APPROACH AT A PSA LEVEL LOWER 4 NG/ML: INDICATION AND RESULT
Lê Tuấn Khuê(1), Lê Thanh Chương(1), Nguyễn Minh Thiền(1), Nguyễn Tuấn Vinh(2), Phan Thanh Hải(1).
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:12522
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÔNG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG THẬN KÍN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
RESULT OF NONOPERATIVE TREATMENT OF BLUNT RENAL TRAUMA AT PEOPLE'S HOSPITAL 115
Trần Thanh Phong, Phạm Mạnh Sùng
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:12923
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚU LÀNH TIỀN LIỆT TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT ĐỐT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
EVALUATION OF THE RESULTS OF TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE IN TREATING BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA IN THE PEOPLE'S HOSPITAL 115
Trần Thanh Phong, Trương Hoàng Minh, Võ Phước Khương, Lê Đình Hiếu, Phạm Lê Duy, Đỗ Anh Đức, Trương Sĩ Vinh, Phạm Mạnh Sùng
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:13624
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP NIỆU ĐẠO ĐÔI
A CASE REPORT: URETHRAL DUPLICATION
Võ Ngọc Thạch
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:14225
CẮT MỘT PHẦN THẬN QUA NỘI SOI Ổ BỤNG MỘT VẾT MỔ: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN
LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE PARTIAL NEPHRECTOMY: INITIAL CASE REPORT
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Chung Tuấn Khiêm, Trần Ngọc Khắc Linh, Lê Anh Tuấn, Vũ Lê Chuyên
Năm:2010  Tập:14  Số:3  Chuyên đề:Tiết niệu - Thận học  Trang:146Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2