Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT CÁCH DÙNG THUỐC VÀ PHÂN TÍCH SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
INVESTIGATING TREATMENT MODALITIES AND OBSERVANCE IN CHILDREN WITH IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME IN PEDIATRIC DEPARTMENT, BACH MAI HOSPITAL
Nguyễn Xuân Phước(1), Nguyễn Thị Hương Liên(1), Nguyễn Văn Bàng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:152
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN NÃO ĐỒ Ở TRẺ EM 6-15 TUỔI BỊ ĐỘNG KINH TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG TOPIRAMATE
EEG CHARACTERISTICS IN CHILDREN AGED 6-15 WITH EPILEPSY BEFORE AND AFTER TREATMENT WITH TOPIRAMATE
Nguyễn Hữu Sơn(1), Ninh Thị Ứng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:223
XOẮN DẠ DÀY Ở TRẺ EM ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM
GASTRIC VOLVULUS IN CHILDREN: CLINICAL AND SONOGRAPHIC FINDINGS
Nguyễn Hữu Chí(1), Đào Trung Hiếu(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:294
NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT XÃ MIỀN NÚI PHÍA BẮC (XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI)
HBsAg RATE AND RISK FACTOR FOR HBsAg CARRIAGE IN HOUSEHOLD MEMBERS: A COMMUNITY-BASED STUDY AT BAN QUA VILLAGE (BAT XAT, LAO CAI)
Nguyễn Thị Vân Anh(1), Nguyễn Văn Bàng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:365
HIỆU QUẢ CỦA SILDENAFIL CITRATE (VIAGRA) TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔI Ở TRẺ BỊ TIM BẨM SINH SHUNT TRÁI - PHẢI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE EFFECT OF THE SILDENAFIL CITRATE IN TREATING PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN WITH LEFT-TO-RIGHT SHUNT CONGENITAL HEART DISEASES AT CARDIOLOGY DEPARTMENT, CHILDREN'S HOSPITAL 2
Nguyễn Trần Quỳnh Như(1), Nguyễn Văn Đông(1), Trịnh Hữu Tùng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:436
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TRONG MỘT NĂM SAU ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
EVALUATION OF THE REINFECTION RATE DURING A ONE-YEAR FOLLOW-UP AFTER SUCESSFUL ERADICATION IN CHILDREN TREATED AT THE NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS
Nguyễn Thị Việt Hà(1), Nguyễn Gia Khánh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:487
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN GÂY BỆNH LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE VÀ BECKER BẰNG KỸ THUẬT MLPA
MLPA IN DETECTION OF DELETION MUTATIONS CAUSING DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY
Nguyễn Khắc Hân Hoan(1), Quách Thị Hoàng Oanh(1), Phạm Ngọc Khôi(2), Nguyễn Thị Phương Mai(3), Ngô Diễm Ngọc(3), Trần Vân Khánh(4)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:538
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
OUTCOME OF LUPUS NEPHRITIS TREATMENT AT CHILDREN'S HOSPITAL 2
Nguyễn Huỳnh Trọng Thi(1), Trần Thị Mộng Hiệp(2), Hoàng Thị Diễm Thúy(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:619
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU MỔ KASAI TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2010 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
TO EVALUATE THE EFFECTIVE AND THE COMPLICATIONS AFTER KASAI OPERATION IN BILIARY ATRESIA AT CHILDREN'S HOSPITAL 2
Nguyễn Diệu Vinh, Phạm Thị Ngọc Tuyết
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:6610
TÌNH HÌNH NHIỄM TRÙNG DA VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP NĂM 2009
SKIN INFECTION AND USING ANTIBIOTIC IN DEPARTEMENT GENERAL OF CHILDREN'S HOSPITAL 2 IN 2009
Nguyễn Thanh Hương
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:7311
NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP HCRN CÒN 5CM HỒI TRÀNG ĐƯỢC NUÔI THÀNH CÔNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
SHORT BOWEL SYNDROME WITH ONLY 5 CM OF ILEUM WAS SUCCESSFULLY TREATED AT CHILDREN'S HOSPITAL 2: CASE REPORT
Nguyễn Thị Thu Hậu
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:7812
NHỮNG SỰ KIỆN SANG CHẤN TÂM LÝ TRONG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN VỚI ĐAU BỤNG MẠN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008
STRESSFUL LIFE EVENTS ASSOCIATED WITH CHRONIC ABDOMINAL PAIN AMONG JUNIOR HIGH SCHOOLS AT DISTRICT 1 OF HO CHI MINH CITY IN 2008
Phạm Thị Ngọc Tuyết(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2), Lâm Thị Mỹ(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:8613
NHIỄM TRÙNG SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
INFECTIONS AFTER LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION AT CHILDREN'S HOSPITAL 2
Phạm Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thu Thủy, Tăng Lê Châu Ngọc, Nguyễn Diệu Vinh
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:9214
CHI PHÍ TRUNG BÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, TP HỒ CHÍ MINH (2009-2010)
COSTS FOR END STAGE RENAL DISEASE TREATMENT IN CHILDREN AT CHILDREN'S HOSPITAL 2, HO CHI MINH CITY (2009-2010)
Nguyễn Chánh Bảo Sơn, Ngô Minh Tâm, Phạm Lan Trân, Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Thị Mộng Hiệp
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:9815
TÌNH HÌNH BỆNH KHOA HỒI SỨC NHI ĐỒNG 2 TỪ 07/2009-12/2009 VÀ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CHỈ SỐ PRISM III TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG
CHARACTERISTICS OF INTENSIVE CARE IN CHILDREN'S HOSPITAL 2 FROM 07/2009 TO 12/2009 AND RESULTS FROM PRELIMINARY USE OF PRISM III SCORE IN PREDICTING MORTALITY
Vũ Hiệp Phát, Nguyễn Thị Hoài Hương, Nguyễn Đăng Khoa, Đoàn Thị Lê Bình
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:10616
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU, HEMOGLOBIN VÀ HEMATOCRIT Ở TRẺ 2 THÁNG - 5 TUỔI BỊ BỆNH TIM BẨM SINH
STUDY ON THE CHANGES OF RED BLOOD CELL COUNT, HEMOGLOBIN AND HEMATOCRIT IN CHILDREN OF AGE 2 MONTHS TO 5 YEARS WITH CONGENITAL HEART DISEASE
Phan Xuân Mai, Nguyễn Hữu Sơn
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:11117
TỶ LỆ MANG HBsAg VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ MANG HBsAg CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT XÃ MIỀN TRUNG (XÃ QUỲNH ĐÔI, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN)
HBsAg RATE AND RISK FACTOR FOR HBsAg CARRIAGE IN HOUSEHOLD MEMBERS: A COMMUNITY-BASED STUDY AT QUYNH DOI VILLAGE (QUYNH LUU, NGHE AN)
Nguyễn Văn Bàng(1), Nguyễn Thị Vân Anh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:11618
GIÁ TRỊ CỦA TEST KIỂM SOÁT HEN TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM
VALUE OF ASTHMA CONTROL TEST IN FOLLOWING UP ASTHMA CONTROL TREATMENT IN CHILDREN
Nguyễn Tiến Dũng(1), Ngô Thị Xuân(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:12319
NHỮNG PHẢN ỨNG BẤT LỢI CỦA THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
ADVERSE DRUG REACTIONS (ADRS) IN TREATMENT AT PEDIATRIC DEPARTMENT OF BACH MAI HOSPITAL
Nguyễn Tiến Dũng(1), Vũ Thị Trâm(2), Nguyễn Mai Hương(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:12920
PHÂN LOẠI CƠN VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN NÃO ĐỒ Ở TRẺ ĐỘNG KINH TOÀN THỂ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
CLASSIFICATION OF SEIZURE AND EEG CHARACTERISTICS IN CHILDREN WITH GENERALIZED EPILEPSY AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Lê Hữu Anh Hòa, Nguyễn Hữu Sơn
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:13521
MÔ HÌNH BỆNH TẬT SƠ SINH VÀ HIỆN TRẠNG ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2009
THE PATTERN OF NEONATAL DISEASE AND TO SET THE ACTUAL STATE OF NEONATAL UNIT AT THE CENTRAL GENERAL HOSPITAL IN TIEN GIANG 2009
Võ Hữu Đức
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:14022
TÌNH HÌNH SÂU RĂNG SỐ 6 Ở TRẺ EM LỨA TUỔI 7-15 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY, NĂM 2008
STUDY ON OF TOOTH DECAY, LOSS, TOOTH FILLINGS OF 6 CHILDREN AGES 7-15 IN CAILAY GENERAL HOSPITAL
Phan Thị Kim Tuyết
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:14623
HÌNH ẢNH SIÊU ÂM XOẮN TÚI MẬT Ở TRẺ EM
IMAGING ULTRASOUNDS OF THE GALLBLADDER TORSION IN CHILDREN: CASE REPORT
Nguyễn Hữu Chí, Đào Trung Hiếu
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:15124
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP XOẮN LÁCH PHỤ PHÁT HIỆN BẰNG SIÊU ÂM
TORSION OF ACCESSORY SPLEEN IN CHILDREN: CASE REPORT
Lê Cẩm Thạch, Đỗ Thanh Thủy, Võ Hà Nhật Thúy
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:15425
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH U SỢI THẦN KINH TYPE 1 ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRÊN BỆNH NHÂN LỒI MẮT
NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 PRESENTING WITH EXOTROBIA: CASE REPORT
Đỗ Thanh Thuỷ, Nguyễn Hữu Chí
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Nhi khoa mở rộng BV Nhi Đồng 2  Trang:157Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2