Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
EVALUATE RESULT OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR PERFORATED PEPTIC ULCER AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Lê Bá Thảo, Chung Hoàng Phương, Nguyễn Anh Dũng
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:16



2
KẾT QUẢ SỚM CỦA CẮT ĐẠI TRÀNG NỘI SOI TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
EARLY RESULTS OF LAPAROSCOPIC COLECTOMY IN TREATMENT OF COLON CANCER
Mai Phan Tường Anh, Ngô Quang Duy, Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hải, Lê Huy Lưu
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:20



3
ĐIỀU TRỊ VỠ BÀNG QUANG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BV NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
LAPAROSCOPIC SURGERY ON BLADDER RUPTURE AT GIA DINH HOSPITAL
Lê Việt Hùng, Nguyễn Xuân Toàn.
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:25



4
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BV NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
RESULT ENDOSCOPIC THYROID SURGERY IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Trịnh Minh Tranh (1), Vũ Quang Việt (1), Lê Nữ Hòa Hiệp (2), Nguyễn Hoài Nam (2), Trần Thanh Vỹ (2).
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:29



5
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỔ NỘI SOI LỒNG NGỰC KHÂU KÉN KHÍ TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT
ELEVATING THE RUSULTS OF VIDEO-ASSISTED THORACOSPIC SUTURING OF APICAL BULLAE FOR PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Trịnh Minh Tranh (1), Vũ Quang Việt (1), Nguyễn Thị Ngọc Thủy(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:33



6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
TO EVALUATE OUTCOMES OFF ALL CASES THATARE PERTED THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION THROUGH ARTHROSCOPY AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Lê Minh Thống, Lâm Đạo Giang.
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:38



7
TÌNH HÌNH PHẪU THUẬT NỘI SSOI THAI NGOÀI TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TỪ 1/2009 ĐẾN 4/2010
ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF ECTOPIC PREGNANCY AT NDGD HOSPITAL 1/2009 TO 4/2010
Võ Doãn Mỹ Thạnh, Nguyễn Thị Thắm, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Hoàng Thị Hồng Nga, Huỳnh Thị Thủy
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:43



8
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG TẠI KHOA SẢN PHỤ KHOA BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH 2010
LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL IN 2010
Lê Anh Phương
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:49



9
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BỆNH DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH (2000-2010)
ENDOSCOPIC SURGERY IN LARYNGEAL DISEASE IN ENT DEPARTMENT OF NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL (2000-2010)
Trần Việt Hồng
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:54



10
10 NĂM TẠO HÌNH MÀNG NHĨ QUA NỘI SOI TẠI BV NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
10 YEARS EXPERIENCE OF ENDOSCOPIC MYRINGGOPLASTY AT THE GIA DINH PEOPLE'S HOSPITAL
Võ Hồng Ngọc(1), Trần Việt Hồng(1), Tràn Đình Khả(1), Nguyễn Hoàng Nam(2), Nguyễn Hữu Khôi(2), Nguyễn Thị Kiều Thơ(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:59



11
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG DO NẤM
ENDOSCOPIC SURGERY IN TREATMENT OF FUNGAL RHINOSINUSITIS
Nguyễn Nam Hà(2), Trần Việt Hồng(1), Huỳnh Tấn Lộc(1), Lương Công Thái(1), Nguyễn Hồng Hải(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:63



12
CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ QUA NỘI SOI MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY AT GIA DINH HOSPITAL
Hồ Văn Hân (1), Trần Duy Bình(1), Nguyễn Văn Hải(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:67



13
KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT SAU MỔ
RESULT OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN TREATMENT OF POSTOPERATIVE INTESTINAL BSTRUCTION
Nguyễn Hồng Sơn (1), Nguyễn Văn Hải(2), Lê Huy Lưu(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:40915



14
PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY NỘI SOI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP
LAPSROSCOPIC PANCREATICODUODECTOMY : CASE REPORT
Nguyễn Văn Hải, Lê Huy Lưu
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:41132



15
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
RESULR OF LAPSROSCOPIC DIVERTICULECTOMY FOR RIGHT - SIDED COLONIC DIVERTICULITIS
Nguyễn Văn Hải, Lê Huy Lưu
Năm:2010  Tập:14  Số:4  Chuyên đề:HN Phẫu thuật Nội soi BV ND Gia Định  Trang:41258



Tổng cộng 15 bài
Trang: 1