Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
RUNG NHĨ VÀ SUY TIM

Lê Hoài Nam, Châu Ngọc Hoa
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
THIẾU MÁU TRONG SUY TIM

Lê Hoài Nam, Châu Ngọc Hoa
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:83
ĐỀ KHÁNG ASPIRIN

Nguyễn Hữu Khoa Nguyên(1), Châu Ngọc Hoa(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:164
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM THAI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH TRƯỚC SINH

Lê Kim Tuyến (1), Châu Ngọc Hoa(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:235
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Võ Thành Nhân
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:326
LÃO KHOA VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Nguyễn Văn Trí
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:517
ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Trần Văn Ngọc
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:568
SỰ TÁC ĐỘNG GIỮA BỆNH LAO VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: MỘT THÁCH THỨC MỚI CHO CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Ngô Thanh Bình
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:659
NHỮNG QUAN ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ LAO KHÁNG THUỐC

Ngô Thanh Bình, Phạm Long Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7110
SẢN XUẤT HỒNG CẦU NHÓM O: TƯƠNG LAI MỚI CỦA NGÀNH TRUYỀN MÁU

Nguyễn Thụy Loan Chi
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7711
KHẢO SÁT THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN
ANEMIA IN CHRONIC HEART FAILURE
Nguyễn Hoàng Minh Phương(1), Châu Ngọc Hoa(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8212
KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG CHỤP HÌNH MÀU ĐÁY MẮT
PREVALENCE OF RETINOPATHY IN HYPERTENSIVE PATIENT
Phạm Việt Bắc (1), Châu Ngọc Hoa(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8813
GIÁ TRỊ CỦA NT-PROBNP TRONG CHẨN ĐOÁN PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
VALUE OF NT-proBNP IN DIAGNOSIS OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Nguyễn Tấn Quân(1), Trương Quang Bình(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9314
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PEPTIDE BÀI NATRI NIỆU TYPE B (BNP) TRONG TIÊN LƯỢNG GẦN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
VALUE OF B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN THE SHORT-TERM PROGNOSIS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Trần Hòa, Đặng Vạn Phước
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9715
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP
HEALTH - RELATED QUALITY OF LIFE IN HYPERTENSIVES
Trần Kim Trang
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10416
RUNG NHĨ Ở BỆNH NHÂN SUY TIM
ATRIAL FIBRILLATION IN HEART FAILURE
Châu Ngọc Hoa
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11217
CÁC BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY PHÁ RUNG
COMPLICATIONS OF PATIENTS WHO WERE IMPLANTED THE IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR
Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Văn Trí
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11718
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ HS-CRP VỚI TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA CHỤP MẠCH VÀNH CẢN QUANG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
RELATION OF HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN TO CORONARY ARTERY LESIONS ASSESSED BY CORONARY ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Nguyễn Minh Đức(1), Nguyễn Văn Trí(1) , Hồ Thượng Dũng(2), Nguyễn Đức Công(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12319
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC
RELATION OF HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN TO CORONARY ARTERY LESIONS ASSESSED BY CORONARY ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Trương Thị Mai Hương (1), Vũ Đình Hùng (3) , Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13020
CHẨN ĐOÁN PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI BẰNG ĐIỆN TÂM ĐỒ
ELECTROCARDIOGRAM CRITERIA FOR DIAGNOSIS OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY
Văn Ngọc Tuyết (1), Nguyễn Văn Trí (3) , Bàng Ái Viên (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13521
ĐẶC ĐIỂM CHỤP MẠCH VÀNH VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN TRÊN 75 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
CHARACTERISTICS OF CORONARY ANGIOGRAPHY AND RESULTS OF CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS OVER 75 YEARS OLD AT THONG NHAT HOSPITAL
Hồ Thượng Dũng
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14122
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN MẮC BỆNH MẠCH VÀNH MẠN
STUDYING METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE
Cao Đình Hưng (1), Hồ Thượng Dũng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14823
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH THỦ PHẠM VÀ CÁC BIẾN ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ CỦA CÁC BỆNH NHÂN NMCT CẤP ST CHÊNH LÊN VÙNG DƯỚI
STUDYING THE CULPRIT CORONARY ARTERY LESIONS AND CHANGES IN ELECTROCARDIOGRAM IN PATIENTS WITH INFERIOR ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFRACTION
Hồ Thượng Dũng, Huỳnh Thị Mười
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15524
NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ MẠN TÍNH
N-TERMINAL PRO BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (NT-PROBNP) CONCENTRATION IN PATIENTS WITH STABLE CORONARY ARTERY DISEASE
Hồ Thượng Dũn(2), , Lê Mộng Toàn(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:16225
NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN VÙNG DƯỚI CÓ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH THỦ PHẠM LÀ ĐỘNG MẠCH LIÊN THẤT TRƯỚC
INFERIOR ST ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFRACTION HAVING LEFT ANTERIOR DESCENDING AS THE CULPRIT VESSEL.
Hồ Thượng Dũng
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:170Tổng cộng 105 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5