Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Trần Thị Lợi
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và bà mẹ trẻ em  Trang:32
TỶ LỆ CÓ KINH MUỘN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH NỮ TẠI TỈNH TIỀN GIANG (2010)
DELAYED MENARCHE AND RELATIVE FACTORS AMONG THE HIGH - SCHOOL FEMALE STUDENTS AT TIEN GIANG PROVINCE (2010)
Võ Minh Tuấn(1), Tô Thị Trâm Anh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:43
NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT TỐ HIỆN NAY

Tô Mai Xuân Hồng, Nguyễn Duy Tài
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:74
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ THAI NHI
THE RISK FACTORS OF FETAL CHROMOSOMAL ABERRATIONS
Tô Mai Xuân Hồng, Nguyễn Duy Tài
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:185
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỔ LẤY THAI VÌ THAI TRÌNH NGƯNG TIẾN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (12/2009-3/2010)
INDEPENDENT RISK FACTORS OF CESAREAN DELIVERY INDICATED BY FAILURE TO PROGRESS OF LABOR AT HUNG VUONG HOSPITAL, HO CHI MINH CITY
Trần Sơn Thạch(1), Nguyễn Đức Duy Tâm(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:246
HIỆU QUẢ CỦA MISOPROSTOL NGẬM CẠNH MÁ GÂY SẨY THAI LƯU TỪ 13 ĐẾN 20 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
EFFICACY OF BUCCAL MISOPROSTOL REGIMEN TO TERMINATE FAILURE PREGNANCY FROM 13 TO 20 WEEKS OF GESTATION AT HUNGVUONG HOSPITAL
Lê Kim Bá Liêm(1), Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:297
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA MISOPROSTOL NGẬM DƯỚI LƯỠI VÀ ĐẶT ÂM ĐẠO TRONG THAI KỲ NGƯNG TIẾN TRIỂN NHỎ HƠN 12 TUẦN TUỔI THAI
COMPARES THE EFFICACY OF SUBLINGUAL AND VAGINAL MISOPROSTOL FOR TERMINATING THE STILLBIRTHS AT THE TERM OF UNDER 12 WEEKS
Bùi Thị Thanh Hoàng(1), Võ Minh Tuấn (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:348
HIỆU QUẢ CỦA IFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOL TRONG CHẤM DỨT THAI KỲ DƯỚI 49 NGÀY VÔ KINH Ở PHỤ NỮ CÓ VẾT MỔ CŨ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SÓC TRĂNG
THE EFFECTIVENESS OF MIFEPRISTONE AND MISOPROSTOL FOR MEDICAL ABORTION OF PREGNANCY OF LESS THAN 49 DAYS IN WOMEN WITH PREVIOUS CAESAREAN SECTION AT SOC TRANG HOSPITAL
Lê Hồng Cẩm(1), Lê Thị Giáng Châu (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:419
THAI TRỨNG KẾT HỢP VỚI THAI BÌNH THƯỜNG TRÊN CÙNG THAI KÌ: BÁO CÁO LOẠT CA
HYDATIDIFORM MOLE WITH COEXISTENT FETUS: CASE SERIES
Đỗ Thị Ngọc Mỹ, Võ Minh Tuấn
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:4710
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TIỀN CĂN NẠO PHÁ THAI VÀ TIỀN CĂN SẨY THAI VỚI SINH NON
HISTORY OF INDUCED ABORTION AND SPONTANEOUS ABORTION IN RELATION TO SUBSEQUENT RISK OF PRETERM DELIVERY
Phan Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Duy Tài
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:5511
NGUY CƠ TRÊN THAI KỲ CỦA THAI PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SANH TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
RISK FACTORS OF ADOLESCENTS GIVING BIRTHS AT HUNG VUONG HOSPITAL
Huỳnh Thị Bạch Tuyết(1), Huỳnh Nguyễn Khánh Trang(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:6012
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỔ LẤY THAI Ở THAI TRƯỞNG THÀNH THIỂU ỐI
RISK FACTORS OF CESAREAN SECTION FOR OLIGOHYDRAMNIOS IN TERM PREGNANCIES
Lê Hồng Cẩm (1), Phan Mỹ Duyên (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:6613
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN THAI NHI TRONG TỬ CUNG QUA CÁC SỐ ĐO SIÊU ÂM
ESTABLISH A FETAL GROWTH DEVELOPMENT CHART FOR VIETNAMESE IN TU DU HOSPITAL
Nguyễn Xuân Trang, Võ Minh Tuấn
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:7114
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN NIỆU KHÔNG TRIỆU CHỨNG Ở THAI PHỤ TRONG 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ
ESTABLISH A FETAL GROWTH DEVELOPMENT CHART FOR VIETNAMESE IN TU DU HOSPITAL
Lê Triệu Hải(1) , Nguyễn Duy Tài(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:8115
TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH TRÊN NỮ ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
ESTABLISH A FETAL GROWTH DEVELOPMENT CHART FOR VIETNAMESE IN TU DU HOSPITAL
Nguyễn Thị Cẩm Nhung (1) , Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:8816
MỐI LIÊN QUAN GIỮA BẠO HÀNH VỀ THỂ CHẤT, TINH THẦN VÀ TÌNH DỤC VỚI MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN Ở PHỤ NỮ DƯỚI 25 TUỔI TẠI BV TỪ DŨ (2010).
ESTABLISH A FETAL GROWTH DEVELOPMENT CHART FOR VIETNAMESE IN TU DU HOSPITAL
Trần Thị Nhật Vy, Võ Minh Tuấn
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:9417
TỶ LỆ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở THAI PHỤ BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ TẠI BẠC LIÊU
THE PREVALENCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA OF THE FIRST TREMESTER PREGNANT WOMEN AT BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM
Ngô Thị Kim Phụng(1), Phạm Thị Đan Thanh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:10218
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA THAI TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ
RISK FACTORS OF HYDATIDIFOM MOLE IN CAN THO GENERAL CENTER HOSPITAL
Trần Khánh Nga(1) , Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:10719
HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG ĐOẠN KẼ ỐNG DẪN TRỨNG
LAPAROSCOPIC SURGERY IN THE TREATMENT OF INTERSTITIAL PREGNANCY
Trần Thị Lợi, Nguyễn Chí Quang
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:11320
TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN HOÀ THÀNH TỈNH TÂY NINH
THE PREVALENCE OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RELATED FACTORS AT HOA THANH DISTRIC, TAY NINH PROVINCE
Phạm Kim Phượng(1), Ngô Thị Kim Phụng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:11921
VAI TRÒ CA-125 TRONG DỰ BÁO LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG PHÚC MẠC Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN
ROLE OF SERUM CA-125 IN THE PREDICTION OF PERITONEAL ENDOMETRIOSIS IN PATIENTS UNDERGOING SURGICAL TREATMENT FOR INFERTILITY
Phạm Văn Đức, Âu Nhựt Luân
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:12422
LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ CA-125 HUYẾT THANH VỚI LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN
ROLE OF SERUM CA-125 IN THE PREDICTION OF PERITONEAL ENDOMETRIOSIS IN PATIENTS UNDERGOING SURGICAL TREATMENT FOR INFERTILITY
Phạm Văn Đức, Âu Nhựt Luân
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:13123
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG VÀ HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG TIA X KÉP TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ TRÊN 60 TUỔI CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ
THE CORRELATION BETWEEN QUANTITIVE ULTRASOUND AND DUAL X-RAY ABSORPTION IN OSTEOPOROSIS DIAGNOSIS ON OVER 60 - YEAR - OLD WOMEN WITH RISK FACTOR
Lê Thị Tường Yên(1), Cao Thanh Ngọc(2), Nguyễn Trường Sơn(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:13724
QUAN ĐIỂM VÀ THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN
VIEWPOINT AND PRACTICE IN ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH CARE
Võ Triệu Đạt (1), Nguyễn Duy Tài (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:14525
NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA SỬ DỤNG THUỐC TRÁNH THAI Ở PHỤ NỮ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HẬU NGHĨA, LONG AN
THE FAILED CAUSES OF USING CONTRACEPTIVE PILL IN WOMEN IN THE HAU NGHIA HOSPITAL, IN LONG AN PROVINCE
Phạm Thị Lánh (1), Nguyễn Duy Tài (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản và Bà mẹ trẻ em  Trang:153Tổng cộng 60 bài
Trang: 1 - 2 - 3