Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
CHỌC HÚT TUYẾN GIÁP BẰNG KIM NHỎ VÀ XÉT NGHIỆM PHÂN TỬ CÓ GIÁ TRỊ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION AND REFLEX MOLECULAR TESTING OPTIONS OF POTENTIAL VALUE IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Lewis A. Hassell, S. Terence Dunn, Elizabeth M. Gillies
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:12
ĐỘT BIẾN GEN TRONG CÁC BỆNH UNG THƯ

Hoàng Anh Vũ(1), Phan Thị Xinh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:203
ĐẶC ĐIỂM UNG THƯ SÀNG HÀM
PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MAXILLARY- PARANASAL SINUS CANCERS
Lê Trung Thọ, Bùi Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Cảnh Hiệp
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:294
ĐỘT BIẾN GEN H-RAS TRONG UNG THƯ HỐC MIỆNG
H-RAS GENE MUTATION IN ORAL CANCER
Nguyễn Thị Hồng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:365
ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN HER2 TRÊN CARCINÔM TUYẾN DẠ DÀY
HER2 EXPRESSION OF GASTRIC ADENOCARCINOMA: A STUDY IN HCMC ONCOLOGY HOSPITAL
Nguyễn Văn Thành(1), Lâm Thanh Cầm (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:436
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU LỘ HER2 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY
HER2 EXPRESSION OF GASTRIC ADENOCARCINOMA:A STUDY IN QUANG NAM POLYCLINIC HOSPITAL
Lê Viết Nho(1), Trần Văn Huy(2), Đặng Công Thuận(2), Tạ Văn Tờ(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:477
BIỂU HIỆN Ki-67 TRONG CARCINÔM TUYẾN ĐẠI -TRỰC TRÀNG
EXPRESSION OF Ki-67 IN COLORECTAL ADENOCARCINOMA
Phan Đặng Anh Thư, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:548
BIỂU HIỆN EGFR VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI Ki-67 TRÊN CARCINÔM TUYẾN ĐẠI TRỰC TRÀNG
EXPRESSION OF EGFR AND CORRELATION WITH Ki-67 EXPRESSTION IN COLORECTAL ADENOCARCINOMA
Phan Đặng Anh Thư, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:609
XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN KIT TRONG U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA
C-KIT GENE MUTATIONS IN GIST BY DNA SEQUENCING METHOD
Hoàng Anh Vũ(1), Hoàng Đức Trình(2), Ngô Quốc Đạ(3), Hứa Thị Ngọc Hà(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:6610
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LYMPHÔM ĐƯỜNG TIÊU HÓA
CLINICOPATHOLOGIC ANALYSIS OF GASTROINTESTINAL LYMPHOMA
Trần Hương Giang, Hứa Thị Ngọc Hà
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:7411
ĐẶC ĐIỂM HÓA MÔ MIỄN DỊCH LYMPHÔM ĐƯỜNG TIÊU HÓA
IMMUNOHISTOCHEMISTRY ANALYSIS OF GASTROINTESTINAL LYMPHOMA
Trần Hương Giang, Hứa Thị Ngọc Hà
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:7912
ĐẶC ĐIỂM MÔ HỌC VÙNG MÔ KHÔNG U TRONG CARCINÔM TẾ BÀO GAN
HISTOLOGICAL FEATURES OF THE NON-CANCEROUS ZONES IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Nguyễn Thanh Hải(1), Lê Minh Huy(2), Âu Nguyệt Diệu(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:8413
ĐÁNH GIÁ HER2 TRONG UNG THU VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH VÀ LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG
EVALUATION OF HER2 STATUS IN BREAST CANCER BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION
Đoàn Thị Phương Thảo, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Lý Thanh Thiện, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Sào Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:9114
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN P53 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ QUA NHUỘM HOÁ MÔ MIỄN DỊCH VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN
DETECTING P53 GENE MUTATIONS OF BREAST CANCER BY IMMUNOHISTOCHEMISTRY AND DIRECT SEQUENCING TECHNIQUES
Đỗ Thị Thanh Thủy, Hoàng Anh Vũ, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:9815
NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ ER, PR, HER2 VÀ NỒNG ĐỘ CA15-3 TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VÚ XÂM NHẬP
THE EXPRESSION OF ER, PR, HER2 AND THE SERUM LEVELS OF CA15-3 IN INVASIVE BREAST CARCINOMA
Đặng Công Thuận(1), Nguyễn Phúc Duy Quang(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:10716
U DIỆP THỂ TUYẾN VÚ: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH QUA 20 TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
PHYLLODE TUMOR OF THE BREAST: A CLINICOPATHOLOGY OF TWENTY CASES AND REVIEW OF LITERATURE
Trần Hòa
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:11417
NGHIÊN CỨU CÁC BỆNH U VÚ TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
RESEARCH ON BREAST TUMORS IN SOME WARDS OF HADONG DISTRICT, HANOI
Chu Văn Đức, Đặng Tiến Hoạt
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:12318
CĂN NGUYÊN CỦA HỘI CHỨNG THẬN HƯ
RESEARCH ON BREAST TUMORS IN SOME WARDS OF HADONG DISTRICT, HANOI
Trần Hiệp Đức Thắng, Nguyễn Tấn Sử, Đỗ Đình Khanh, Hà Thu Thủy, Võ Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Vị Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:13019
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U TRUNG MẠC MÀNG PHỔI
PATHOLOGICAL FEATURES OF PLEURAL MESOTHELIOMA
Nguyễn Sơn Lam
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:13720
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU LỘ CỦA GEN P53 VÀ THỤ THỂ YẾU TỐ PHÁT TRIỂN BIỂU BÌ (EGFR) TRONG BỆNH UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
EXPRESSION OF P53 AND EGFR IN NON-SMALL CELL LUNG CANCERS
Trịnh Tuấn Dũng, Nguyễn Minh Hải
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:14421
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐÁP ỨNG VỚI ERLOTINIB
EGFR GENE MUTATION IN NON-SMALL CELL LUNG CANCERS RESPONSED WITH ERLOTINIB
Hoàng Anh Vũ(1), Nguyễn Thiện Nhân(2), Phan Thị Xinh(3), Nguyễn Sơn Lam(2), Trần Đình Thanh(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:15022
U NGUYÊN BÀO ỐNG TUỶ Ở NGƯỜI LỚN: DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH
MEDULLOBLASTOMA IN ADULTS: EPIDEMIOLOGY, CLINICAL AND PATHOLOGIC FEATURES
Trần Minh Thông, Mai Hoàng Vũ
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:15523
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TÝP HPV THƯỜNG GẶP TRONG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
IDENTIFICATION OF COMMON TYPES OF HPV IN CERVICAL CANCER
Nguyễn Phi Hùng(1), Nguyễn Thị Lan Anh(2), Tạ Văn Tờ(1), Nguyễn Văn Chủ(1)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:16124
TỶ LỆ NHIỄM HPV TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ
THE PREVALENCE OF HPV INFECTION IN CERVICAL CANCER AT CAN THO ONCOLOGY HOSPITAL
Võ Văn Kha(1), Huỳnh Quyết Thắng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:16925
VAI TRÒ MÔ BỆNH HỌC TRONG DỰ ĐOÁN BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG
ROLE OF HISTOPATHOLOGIC EXAMINATION IN PREDICTING GESTATIONAL TROPHOBLASRIC TUMORS AS COMPLICATION OF HYDATIFORM MOLE
Lê Quang Vinh
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Giải Phẫu Bệnh  Trang:175Tổng cộng 29 bài
Trang: 1 - 2