Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM GÂY BỆNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010
ANTIBIOTIC-RESISTANT OF GRAM NEGATIVE BACTERIA AT THONG NHAT HOSPITAL 2010
Lê Thị Kim Nhung , Vũ Thị Kim Cương
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:12
KHẢO SÁT NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGỪNG TIM-NGỪNG THỞ TRƯỚC KHI VÀO VIỆN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TP. HCM (TỪ 01/6/2008 ĐẾN 31/7/2010)
THE OBSERVATION STUDY OF THE CASES OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST IN EMERGENCY DEPARTMENT OF THONG NHAT HOSPITAL-HCM CITY (DATE FROM 1 JUNE 2008 TO 31 JULY 2010 )
Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Nguyễn Thị Hồng Hoàng, Phùng Hoàng Đạo
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:63
MỘT VÀI NHẬN XÉT BAN ĐẦU VỀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TÁI PHÁT
RECURRENT MYOCARDIAL INFARCTION: CASES REPORT
Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Phan Văn Trực
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:134
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC THỂ TÍCH CAO ĐIỀU TRỊ SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN
EFFECTIVENESS OF HIGH VOLUME HEMOFILTRATION FOR THE TREATMENT OF MULTIORGAN DYSFUNCTION SYNDROME DUE TO SEPTIC SHOCK
Hoàng Văn Quang(1), Vũ Đình Thắng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:195
BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THUYÊN TẮC MẠCH HÓA DẦU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
RESULTS OF THE TRANSARTERIAL OILY CHEMO EMBOLIZATION IN TREATMENT OF PRIMARY HEPATOCELLULO CARCINOMA IN OLDER PATIENTS AT THONG NHAT HOSPITAL HO CHI MINH CITY
Thái Thị Phương Liên, Nguyễn Đức Trường
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:256
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỆN SINH LÝ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ ĐIỆN TÂM ĐỒ BRUGADA Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
RESULTS OF PROGRAMMED VENTRICULAR STIMULATION BY ELECTROPHYSIOLOGICAL TEST ON FORTUITOUS PATIENTS WITH BRUGADA ECG
Nguyễn Đức Công, Trương Quang Khanh, Lê Hà Trung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:327
NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM TỚI THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM QUA 500 TRƯỜNG HỢP
STUDYING THE ESTIMATION OF CORONARY RISK IN 10 YEARS BY FRAMINGHAM POINT SCORES IN 500 PATIENTS
Nguyễn Hồng Huệ(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:388
NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM TỚI THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI THỪA CÂN VÀ BÉO
STUDYING THE ESTIMATION OF CORONARY RISK IN 10 YEARS BY FRAMINGHAM POINT SCORES IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Nguyễn Hồng Huệ(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:459
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH THÁI ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER VỚI NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORPHOLOGY OF CAROTID ARTERY IN DOPPLER AND CORONARY RISK IN 10 YEARS BY FRAMINGHAM POINT SCORE IN PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA
Nguyễn Hồng Anh (1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:5110
NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
STUDYING THE ESTIMATION OF CORONARY RISK IN 10 YEARS BY FRAMINGHAM POINT SCORES IN PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA
Nguyễn Hồng Anh (1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:5811
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT ĐÃ BIẾN CHỨNG CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA
STUDYING THE MORPHOLOGY OF 24 HOUR BLOOD PRESSURE IN PATIENTS HAVING PRIMARY HYPERTENSION AND METABOLIC SYNDROME WITH COMPLICATIONS
Huỳnh Văn Cẩn(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:6412
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIẾN CHỨNG
STUDYING THE 24 HOUR- BLOOD PRESSURE VARIATION IN PATIENTSHAVING PRIMARY HYPERTENSION AND METABOLIC SYNDROMEWITH AND WITHOUT COMPLICATIONS
Huỳnh Văn Cẩn(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:7013
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ
STUDYING THE 24-HOUR BLOOD PRESSURE VARIATION IN THE PRIMARY HYPERTENSIVE PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Huỳnh Văn Cẩn(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:7614
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC
STUDYING THE CHANGE OF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC FUNCTION IN PATIENTS WITH ANGINA PECTORIS
Trương Thị Mai Hương(1), Nguyễn Đức Công(2), Vũ Đình Hùng(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:8315
KHẢO SÁT LÂM SÀNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2008
CLINICAL PROFILE OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVE IN ADULT AT THONG NHAT HOSPITAL 2008
Lê Thị Kim Nhung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:8916
KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG VI RUT NHANH VỚI ĐIỀU TRỊ PEG-INTERFERON VÀ RIBAVIRIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI RÚT C MẠN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
RAPID VIROLOGICAL RESPONSE TO PEG- INTERFERON PLUS RIBAVIRIN HEPATITIS C TREATMENT IN THONG NHAT HOSPITAL
Lê Thị Kim Nhung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:9517
THEO DÕI NỒNG ĐỘ DIGOXIN TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP HỒ CHÍ MINH
THE PRACTICE OF DIGOXIN THERAPEUTIC DRUG MONITORING AT THONG NHAT HOSPITAL - HO CHI MINH CITY
Phạm Thị Thu Hiền(1), Phạm Trung Hà(1) , Nguyễn Tuấn Dũng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:10018
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010
SOME CHARACTERISTIC OF HYPOGLICEMIC PATIENTS IN THE THONG NHAT HOSPITAL IN 2010
Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Đặng Thị Thùy Quyên
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:10519
ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA
ANGIOGRAPHIC CORONARY ARTERY LESIONS OF THE ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Nguyễn Đức Công, Hồ Thượng Dũng, Lê Đức Sỹ, Nguyễn Công Vân
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:11020
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA VẤN ĐỀ THỪA NƯỚC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY THẬN CẤP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC
THE INITIAL EVALUATIONS TO THE RELATION OF FLUID ACCUMULATION AND OUTCOME IN PATIENTS WITH ACUTE KIDNEY INJURY AT ICU OF THONG NHAT HOSPITAL FROM JANUARY TO SEPTEMBER 2010
Lê Bảo Huy, Hoàng Văn Quang, Hoàng Ngọc Ánh
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:11521
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ SINH THIẾT PHỔI XUYÊN PHẾ QUẢN DƯỚI HƯỚNG DẪN X QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN U PHỔI NGOẠI BIÊN
THE ROLE OF TRANSBRONCHIAL LUNG BIOPSY UNDER FLUOROSCOPIC GUIDEANCE IN THE DIAGNOSIS OF PERIPHERAL SOLITARY PULMONARY NODULES AND MASSES
Ngô Thế Hoàng(1), Trần Văn Ngọc (2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:12222
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN CHI DƯỚI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
DIAGNOSTIC VALUE OF CLINICAL MANIFESTATION FOR PERIPHERAL ARTERY DISEASE OF LOWER EXTREMITY IN DIABETES
Trần Bảo Nghi, Hồ Thượng Dũng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:13123
NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG TÂM THU CỦA THẤT TRÁI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ DÀY THẤT TRÁI
STUDY OF LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY
Nguyễn Đức Trường
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:13924
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XHTH DO VỠ DÃN TMTQ
ASSESSMENT OF FACTOR PREDICTINNG MORTALITY OF CIRRHOSIS PATIENTS HOSPITALIZED WITH GASTRO-ESOPHAGEAL VARICEAL HEMORRHAGE
Ngô Thị Thanh Quýt, Thái Thị Phương Liên
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:14725
NGHIÊN CỨU LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP
BLOOD LIPIDS OF PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Nguyễn Thị Phương Nga(1), Nguyễn Hữu Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:HN KHKT BV Thống Nhất  Trang:154Tổng cộng 54 bài
Trang: 1 - 2 - 3