Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
CẬP NHẬT TĂNG HUYẾT ÁP NGƯỜI CAO TUỔI
UPDATES ABOUT THE ELDERLY HYPERTENSION
Nguyễn Văn Trí
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:12
CƠN TĂNG HUYẾT ÁP: ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU HAY DỰ PHÒNG?

Nguyễn Đức Công
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:133
ỨC CHẾ MEN CHUYỂN LÀM GIẢM BIẾN CỐ TIM MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ NGUY CƠ TIM MẠCH CAO

Nguyễn Văn Trí
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:214
NGUY CƠ TIM MẠCH TRONG GHÉP THẬN

Phạm Văn Bùi
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:305
RỐI LOẠN LIPID MÁU: TỈ LỆ HIỆN MẮC VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH Ở CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE TỈNH ĐỒNG NAI
DYSLIPIDEMIA: PREVALENCE RATES AND KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE IN STAFF UNDER THE MANAGEMENT OF THE HEALTH PROTECTION OF DONG NAI PROVINCE
Nguyễn Hữu Long(1), Hồ Thượng Dũng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:366
GIA TĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM GÂY BỆNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TRONG 3 NĂM 2008-2010
INCREASING ANTIBIOTIC RESISTANCE GRAM-NEGATIVE BACTERIAL PATHOGENS AT THONG NHAT HOSPITAL
Lê Thị Kim Nhung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:447
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỨC NĂNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER VỚI NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 10 NĂM THEO FRAMINGHAM Ở BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN CAROTID ARTERY FUNCTION IN DOPPLER ULTRASOUND AND THE RISK OF 10 YEAR - CORONARY ARTERY ACCORDING TO FRAMINGHAM IN PATIENTS WITH DYSLIPIDEMIA
Nguyễn Hồng Anh(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:508
NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM TỚI THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
STUDYING ABOUT ESTIMATING THE RISK OF 10 YEAR - CORONARY ARTERY ACCORDING TO FRAMINGHAM IN VIETNAM-CZECHOSLOVAKIA HAI PHONG HOSPITAL
Nguyễn Hồng Huệ(1), Nguyễn Đức Công(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:579
THANG ĐIỂM ROCKALL VÀ BLATCHFORD TRONG ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG
ROCKALL AND BLATCHFORD SCORING SYSTEMS IN PROGNOSIS OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL BLEEDING DUE TO PEPTIC ULCER DISEASE
Trần Kinh Thành(1), Bùi Hữu Hoàng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:6310
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY-THỰC QUẢN
CLINICAL, ENDOSCOPIC CHARACTERISTICS AND RELATED FACTORS OF GASTRO-ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
Phạm Nhật Vinh(1), Bùi Hữu Hoàng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:7111
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN COPD NGƯỜI LỚN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF COPD PATIENTS IN THE ELDERLY AT THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Quang Minh, Lê Thị Kim Nhung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:7612
GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG TẦM SOÁT SA SÚT TRÍ TUỆ
MINI-COG IS A POWERFUL SCREENING TEST IN DIAGNOSIS OF DEMENTIA?
Trần Công Thắng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:8113
KHẢO SÁT CHỨC NĂNG THẬN VÀ TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM
RENAL FUNCTION AND ANEMIA IN PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE
Phạm Văn Bùi
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:8614
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SỐT XUẤT HUYẾT NẶNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI
A CASE OF SEVERE DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN THE ELDERLY
Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Kim Nhung
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:9115
NT-PROBNP DỰ ĐOÁN HẸP MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ MẠN TÍNH
N-TERMINAL PROBRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (NT-PROBNP) PREDICTS EXTENT OF CORONARY ARTERY STENOSIS IN PATIENTS WITH STABLE CORONARY ARTERY DISEASE
Lê Mộng Toàn(1), Hồ Thượng Dũng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:9416
TỶ LỆ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ BẰNG PEG-INTERFERON PHỐI HỢP VỚI RIBAVIRIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNH GENOTYPE 1 VÀ 6
THE RESPONSE RATE OF THE COMBINED TREATMENT PEGYLATED INTERFERON ALFA PLUS RIBAVIRIN IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS GENOTYPE 1 AND 6
Trịnh Thị Thanh Thúy, Bùi Hữu Hoàng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:10217
ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC THUỐC TƯƠNG TỰ NUCLEOS(T)IDE
ANTIVIRAL DRUGS RESISTANT MUTANTS AMONG CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS TREATED BY NUCLEOS(T)IDE ANALOGS
Nguyễn Thị Nhã Đoan(1), Bùi Hữu Hoàng(1), Phạm Hùng Vân(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Lão Khoa  Trang:110Tổng cộng 17 bài
Trang: 1