Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RĂNG KHÔN TRÊN NGƯỜI VIỆT TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 8-24
DEVELOPMENT OF THIRD MOLAR IN VIETNAMESE FROM 8 TO 24 YEARS-OLD
Nguyễn Thị Bích Lý, Lê Đức Lánh
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
ƯỚC LƯỢNG TUỔI RĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP DEMIRJIAN CHO TRẺ EM VIỆT NAM
DENTAL AGE ESTIMATION USING DEMIRJIAN'S METHOD ON VIETNAMESE CHILDREN
Nguyễn Thị Bích Lý, Lê Đức Lánh
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:113
SỰ TĂNG TRƯỞNG SỌ MẶT Ở TRẺ EM VIỆT NAM TỪ 10 ĐẾN 14 TUỔI THEO PHÂN TÍCH RICKETTS
THE CRANIOFACIAL GROWTH OF VIETNAMESE CHILDREN AGED 10 TO 14 YEARS ACCORDING TO RICKETTS ANALYSIS
Lê Võ Yến Nhi, Hoàng Tử Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:214
ĐẶC ĐIỂM NỀN SỌ CỦA TRẺ EM Ở ĐỘ TUỔI 12 CÓ HẠNG XƯƠNG I VÀ II TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG
CRANIAL BASE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 12-YEAR-OLD CHILDREN WITH SKELETAL CLASS I AND II ON LATERAL HEADFILM
Nguyễn Bảo Trân, Đống Khắc Thẩm
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:315
ĐẶC ĐIỂM MÚI THỨ SÁU Ở RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI VÀ RĂNG CỐI VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI TRÊN BỘ RĂNG NGƯỜI VIỆT
SIXTH CUSP(ENTOCONULID) CHARACTERISTICS OF THE LOWER SECOND DECIDUOUS AND FIRST PERMANENT MOLARS OF VIETNAMESE CHILDREN
Huỳnh Kim Khang
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:386
MỐI TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM MẪU RÃNH GIỮA RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI VÀ RĂNG CỐI VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI NGƯỜI VIỆT
RELATIONSHIP OF GROOVE PATTERN TRAIT BETWEEN THE LOWER SECOND DECIDUOUS AND FIRST PERMANENT MOLARS OF VIETNAMESE CHILDREN.
Huỳnh Kim Khang
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:437
ĐẶC ĐIỂM RĂNG CỬA HÌNH XẺNG VÀ NÚM CARABELLI Ở NGƯỜI KATU
CHARACTERISTIC MAXILLLARY INCISOR LINGUAL FOSSA DEPTH AND CARABELLI'S TRAIT IN KATU DENTITIONS
Phan Anh Chi(1), Hoàng Tử Hùng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:478
SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI VÀ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG TỪ 6,5 ĐẾN 13,5 TUỔI (NGHIÊN CỨU DỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PROCRUSTE)
EVOLUTION OF THE DENTAL ARCHES FROM 6.5 TO 13.5 YEARS OLD - A LONGITUDINAL STUDY USING PROCRUSTE METHOD
Phạm Lệ Quyên
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:569
HOẠT HÓA VÀ DI CHUYỂN CỦA TẾ BÀO GỐC TỦY RĂNG NGƯỜI: VAI TRÒ TRONG LÀNH TỔN THƯƠNG TỦY RĂNG
ACTIVATION AND MIGRATION OF HUMAN DENTAL PULP STEM CELLS: ROLE IN DENTAL PULP HEALING
Trần Hùng Lâm(1), Odile Téclès(2), Mathieu Sylvie(2), About Imad(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6310
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC DỌC CẮN KHỚP QUA CHIỀU CAO MÔI TRÊN
ESTABLISHING THE OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION BY THE HEIGHT OF UPPER LIP
Lê Hồ Phương Trang, Hầu Nguyên Bảo Ngọc
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6911
ĐẶC ĐIỂM MÒN RĂNG TRÊN SINH VIÊN RHM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
TOOTH ATTRITION AND SOME OF ASSOCIATED FACTORS IN DENTAL STUDENTS
Nguyễn Phúc Diên Thảo, Đặng Vũ Ngọc Mai
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7512
HIỆU QUẢ BẢO QUẢN RĂNG RƠI KHỎI Ổ CỦA SỮA VÀ LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ
THE EFFICIENCY OF MILK AND EGG WHITE IN STORAGE OF EXFOLIATED TEETH
Huỳnh Công Nhật Nam, Ngô Thị Quỳnh Lan, Đặng Vũ Ngọc Mai
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8213
ĐÁNH GIÁ IN VITRO VI KẼ PHỤC HỒI XOANG LOẠI II SỬ DỤNG INLAY CERANA
MICROLEAKAGE IN CLASS II RESTORATIONS USING CERANA INLAY: AN IN VITRO STUDY
Nguyễn Thị Kim Yến(1), Hoàng Đạo Bảo Trâm(2), Hoàng Tử Hùng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9014
ĐÁNH GIÁ IN VITRO VI KẼ PHỤC HỒI XOANG LOẠI II SỬ DỤNG INLAY CEREC
MICROLEAKAGE OF CLASS II RESTORATIONS USING CEREC INLAY: AN IN VITRO STUDY
Võ Văn Nhân, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9415
ĐẶC ĐIỂM TRÙNG HỢP CỦA CHẤT TRÁM BÍT HỐ-RÃNH QUANG TRÙNG HỢP
CURING CHARACTERISTIC OF VISIBLE-LIGHT CURED SEALANT
Phan Ái Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9916
HIỆU QUẢ CỦA TÁC ĐỘNG GÂY NHIỄU KHI ĐÂM KIM TRONG ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM
THE EFFICACY OF DISTRACTION IN THE REDUCTION OF PAIN REACTION TO INTRAORAL ANESTHESIA
Phan Ái Hùng, Phan Thị Thanh Yên, Nguyễn Bá Hiền, Nguyễn Thúy Lan
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10317
HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP XOI MÒN VÙNG HỐ-RÃNH CÓ KẾT HỢP VỚI CỌ VÀ CHẤT NHUỘM MÀU
EFFECTS OF DYE-GUIDANCE BRUSHING-START ETCHING TECHNIQUE ON THE PERFORMANCE OF PITS AND FISSURES SEALANT
Phan Ái Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10818
NỒNG ĐỘ ION FLO TRONG MÁU VÀ NƯỚC TIỂU KHI BÔI VER-NI CÓ ION FLO
ION F IN BLOOD AND URINE AFTER APPLICATION OF FLUORIDE VARNISH
Phan Ái Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11519
GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN P53 TRONG UNG THƯ NIÊM MẠC MIỆNG
DETECTION OF P53 GENE MUTATIONS IN ORAL CANCER BY DNA SEQUENCING
Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Hồng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11920
PHÁT HIỆN TỈ LỆ TƯƠNG ĐỐI CAO ĐỘT BIẾN GEN H-RAS VÀ GEN P53 TRONG UNG THƯ HỐC MIỆNG Ở NGƯỜI VIỆT NAM
DETECTION OF RELATIVELY HIGH INCIDENCE OF H-RAS MUTATIONS AND P53 MUTATIONS IN ORAL CANCER IN VIETNAMESE
Nguyễn Thị Hồng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12821
ĐỒNG BIỂU HIỆN PROTEIN P53 VÀ KI67 TRONG UNG THƯ HỐC MIỆNG
CO-EXPRESSION OF P53 AND KI67 PROTEINS IN ORAL CANCER
Nguyễn Thị Hồng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13422
ẢNH HƯỞNG CỦA TẨY TRẮNG RĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA CPP-ACFP LÊN ĐỘ CỨNG BỀ MẶT MEN RĂNG: NGHIÊN CỨU IN VITRO
INFLUENCE OF TOOTH WHITENING AND CPP-ACFP ON ENAMEL MICROHARNESS: IN VITRO STUDY
Nguyễn Thị Diễm Hà, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Tử Hùng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14023
NGUY CƠ SÂU RĂNG CỦA TRẺ 9-10 TUỔI CÓ SÂU RĂNG CAO TẠI QUẬN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
RISK FACTORS ASSOCIATED WITH SEVERE CARIES AMONG 9-10 YEARS-OLD CHILDREN IN BINH CHANH DISTRICT, HCMC
Nguyễn Thị Ngọc Diệp(1), Ngô Thị Quỳnh Lan(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14624
KHẢO SÁT VI KHUẨN VÀ KHÁNG SINH ĐỒ TRONG NHIỄM KHUẨN DO RĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BACTERIOLOGIC FEATURES AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF ODONTOGENIC INFECTIONS IN CAN THO CITY
Trần Kim Định(1), Nguyễn Thị Hồng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15525
HIỆU QUẢ TRẤN AN BỆNH NHI NHA KHOA TỪ 2-5 TUỔI VỚI THUỐC MIDAZOLAM THEO ĐƯỜNG MŨI
EFFICACY OF INTRANASAL MIDAZOLAM FOR SEDATION OF YOUNG PAEDIATRIC DENTAL PATIENTS (2 -5 YEARS)
Nguyễn Thị Thúy Lan
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:163Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2