Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
RÚT KINH NGHIỆM XỬ TRÍ RAU CÀI RĂNG LƯỢC XÂM LẤN BÀNG QUANG TRÊN VẾT MỔ CŨ
EXPERIENCE MANAGING SOME CASES HAVING PLACENTA PERCRETA WITH BLADDER INVASION AND PREVIOUS CESAREAN SECTION
Châu Khắc Tú, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Phan Viết Tâm, Lê Việt Hùng, Lê Sỹ Phương, Phan Đỗ Quốc Thanh, Hoàng Trọng Phước, Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Mỹ Hương.
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:142
U LYMPHÔ ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TRONG THAI KỲ:NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN
NON-HODGKIN LYMPHOMA ASSOCIATED PREGNANCY: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE.
Phạm Chí Kông, Huỳnh Hoà, Huỳnh Kim Quang, Nguyễn Phi Anh, Trần Đình Vinh
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:203
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: SẢN PHỤ VÀ SƠ SINH SỐNG SÓT SAU TẮC MẠCH ỐI
MATERNAL FETAL SURVIVAL FOLLOWING AMNIOTIC FLUID EMBOLISM: A CASE REPORT
Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Nhật Hoan
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:274
BỆNH CƠ TIM CHU SẢN: BÁO CÁO LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN
PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY: CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW
Tô Văn Thình, Huỳnh Văn Tuyến, Trần Thi Bạch Cúc.
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:325
ỨNG DỤNG VÀ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN NHANH (FISH, MLPA VÀ QF-PCR) CÁC BẤT THƯỜNG LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG GẶP TRONG CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH
FISH, MLPA, QF-PCR AS A ROUTINE PRENATAL TEST FOR RAPID DETECTION OF MOST COMMON ANEUPLOIDY
Nguyễn Vạn Thông(1), Khổng Hiệp(1), Hoàng Hiếu Ngọc(2), Phạm Hùng Vân(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:396
TÌNH HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TỪ 2009-2010
THE STATUS OF BIRTH DEFECTS AND TREATMENTS AT OB-GYN DEPARTMENT OF HUE CENTRAL HOSPITAL FROM 2009 TO 2010
Châu Khắc Tú, Lê Minh Toàn, Phan Viết Tâm, Trần Minh Thắng,Vương Đình Hoàng Dũng, Trần Thị Thùy Trang, Hoàng Liên Châu, Trần Thị Hoàn, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Xuân Anh .
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:457
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CÓ THAI CỦA THỤ TINH ỐNG NGHIỆM CHO - NHẬN NOÃN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
FACTORS AFFECTING THE CLINICAL PREGNANCY RATE OF OOCYTE DONATION CYCLES IN THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRIC GYNACOLOGY
Vũ Minh Ngọc(1), Nguyễn Viết Tiến(2), Phạm Thị Hoa Hồng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:518
VÔ TINH KHÔNG BẾ TẮC KÈM GIÃN TĨNH MẠCH TINH: HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THUẬT CỘT TĨNH MẠCH TINH GIÃN HAI BÊN NGẢ BẸN BÌU
NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA ASSOCIATED WITH VARICOCELE: EFFICACY OF BILATERAL SCROTO-INGUINAL MICROSCOPIC VARICOCELECTOMY
Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Nguyễn Thành Như
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:569
KINH NGHIỆM CẮT ĐỐT NỘI SOI ỐNG PHÓNG TINH ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO TẮC ỐNG PHÓNG TINH
EXPERIENCE OF TRANSURETRAL RESECTION OF THE EJACULATORY DUCTS FOR EJACULATORY DUCT OBSTRUCTION AZOOSPERMIA
Phạm Văn Hảo, Nguyễn Thành Như
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:6110
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA SINH THIẾT TINH HOÀN TRONG HÚT TINH TRÙNG MÀO TINH QUA DA
THE PROGNOSTIC ROLE OF TESTICULAR BIOPSY IN PERCUTANOUS EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION
Mai Bá Tiến Dũng, Nguyễn Thành Như, Phạm Hữu Đương, Đặng Quang Tuấn, Phạm Văn Hảo, Nguyễn Hồ Vĩnh Phước
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:6611
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Ứ MÁU KINH DO HỘI CHỨNG HERLYN-WERNER-WUNDERLICH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
A CASE REPORT OF HERLYN WERNER-WUNDERLICH SYNDROME AT HANOI OBSTERTRIC AND GYNECOLOGY HOSPITAL
Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Huy Bạo, Cung Thị Thu Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:7112
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM HAI CHIỀU, DOPPLER VÀ MỘT SỐ TRỊ SỐ SINH HOÁ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG
RESEARCH THE DIAGNOSIS VALUE OF ULTRASOUND, DOPPLER AND BIO-CHEMICAL MAKERS IN OVARIAN CANCER
Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Cao Ngọc Thành, Lê Sỹ Phương, Châu Khắc Tú, Đinh Thị Phương Minh, Trương Thị Linh Giang
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:7413
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU NỮ CÓ ĐẶT MẢNH GHÉP TỔNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE SURGERY FOR PELVIC ORGAN PROLAPSE USING NONABSORBABLE SYNTHETIC MESH AT TU DU HOSPITAL
Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phan Thị Nga, Văn Phụng Thống, Nguyễn Thị Vĩnh Thành, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hồ Kỳ Thu Nguyệt, Nguyễn Bá Mỹ Ngọc.
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:8114
GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ VÀ CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
ACCURACY OF CERVICAL CANCER AND ITS PRECURSORS SCREENING AND EARLY DIAGNOSIS METHODS
Phạm Thị Cẩm Tú(1), Nguyễn Vũ Quốc Huy(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:9015
HIỆU QUẢ MŨI KHÂU VÒNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở ĐOẠN KẼ ỐNG DẪN TRỨNG
EFFICIENCY OF LAPAROSCOPIC PURSE-STRING SUTURE IN TREATMENT OFINTERSTITIAL PREGNANCY
Nguyễn Chí Quang
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:9916
BÓC U XƠ TỬ CUNG QUA NỘI SOI KHÔNG DÙNG MORCELATOR
LAPAROSCOPIC- ASSISTED VAGINAL MYOMECTOMY
Châu Khắc Tú, Lê Sĩ Phương, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Minh Thắng, Phùng Quang Thủy, Đinh Thị Phương Minh, Trần Thị Tuyết
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:10317
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA GnRH AGONIST TRƯỚC MỔ U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG GIAI ĐOẠN III - IV THEO ASRM
THE ROLE OF GNRH AGONIST FOR THE PREOPERATION TREATMENT IN SEVERE ENDOMETRIOSIS
Đinh Thị Phương Minh(1), Lê Sỹ Phương(1), Châu Khắc Tú, Bạch Cẩm An(1), Hoàng Trọng Nam(1), Phạm Văn Tự(1), Nguyễn Văn Tuấn(2), Nguyễn Trần Thảo Nguyên(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:10918
RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH, MÃN KINH Ở PHỤ NỮ THỊ XÃ LONG KHÁNH NĂM 2010
PREMENOPAUSAL AND MENOPAUSAL DISORDERS IN WOMEN AT LONG KHANH TOWN
Nguyễn Thị Lan Phương(1), Trần Thị Lợi(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:11419
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ UNG THƯ VÚ TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN -TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SURVEY ON THE SITUATION FOR EARLY SCREENING FOR CERVICAL CANCER AND BREAST CANCER IN QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Châu Khắc Tú, Lê Sỹ Phương, Bạch Cẩm An, Lê Minh Toàn, Hoàng Việt,Trần Thị Tuyết
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:12320
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG KHÍ NITRIC OXIDE TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP NẶNG Ở SƠ SINH
EARLY EXPERIENCE USING NITRIC OXIDE AS THERAPY IN NEONATES WITH SEVERE RESPIRATORY FAILURE
Cam Ngọc Phượng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:12921
ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF NEONATAL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AT CHILDREN HOSPITAL N02
Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Thị Hoa Phượng
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:13322
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA VIÊN THUỐC UỐNG TRÁNH THAI YASMIN TẠI BỆNH VIỆN TŨ DŨ
EFFICACY AND SAFETY OF YASMIN ORAL CONTRACEPTIVE PILL AT TU DU HOSPITAL
Dương Phương Mai, Huỳnh Thị Thu Thủy, Đặng Thị Phương Thảo
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:14023
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG Ở BA THÁNG GIỮA THAI KÌ TRONG DỰ ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT
THE ROLE OF THE UTERINE ARTERY DOPPLER ULTRASOUND IN THE PREDICTION OF PRE-ECLAMPSIA IN THE SECOND TRIMESTER
Huỳnh Thanh Phương Thảo, Huỳnh Thị Thu Thủy
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:14624
CÁC KỸ THUẬT GIẢM THIỂU TUYẾN VÚ THƯỜNG DÙNG

Trần Việt Thế Phương(1), Trần Văn Thiệp(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:4091525
TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI TP. HCM
ZINC DEFICIENCY AND RELATED FACTORS IN PREGNANT WOMEN IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thanh Danh, Trần Thị Minh Hạnh, Phan Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Nhân Thành,Lê Thị Kim Quí
Năm:2011  Tập:15  Số:2  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản - Nhi sơ sinh  Trang:41134Tổng cộng 25 bài
Trang: 1