Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2011 - TẬP 15 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
XỬ TRÍ GÂY MÊ TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI

Nguyễn Thị Quý
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:12
BẢO VỆ CƠ TIM VÀ THUỐC MÊ HÔ HẤP

Nguyễn Thị Quý
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:133
BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ

Nguyễn Thị Quý
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:244
DẤU ẤN SINH HỌC TIM MẠCH

Huỳnh Khiêm Huy(1), Nguyễn Thị Quý(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:345
NHÌN LẠI CHỨNG ĐAU ĐẦU SAU TIÊM THỦNG MÀNG CỨNG

Phan Văn Dũng
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:396
CPAP CẢI THIỆN OXY MÁU TRONG THÔNG KHÍ MỘT PHỔI
IMPROVING ARTERIAL OXYGENATION IN ONE-LUNG VENTILATION BY CPAP
Phạm Văn Đông
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:467
GIẢM ĐAU BẰNG TÊ CẠNH CỘT SỐNG TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ
PARAVERTEBRAL BLOCK ANALGESIA FOR BREAST CANCER SURGERY.
Nguyễn Thị Thanh(1), Nguyễn Trung Thành(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:518
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐNG PHÙ NÃO TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG ĐƯỢC THEO DÕI ÁP LỰC TRONG SỌ
EVALUATING THE EFFICACY OF TREATMENT FOR INTRACRANIAL HYPERTENSION IN THE PATIENTS HAS THE SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURIES (TBI) USING INVASIVE INTRACRANIAL PRESSURE MONITORING
Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huệ
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:579
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA PHỐI HỢP GÂY TÊ XƯƠNG CÙNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE VÀ MORPHINE VỚI GÂY MÊ TỔNG QUÁT TRONG PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM
EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF THE COMBINATION OF CAUDAL BLOCKADE BY ASSOCIATION OF LEVOBUPIVACAINE WITH MORPHINE AND GENERAL ANESTHESIA FOR CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE UNDERGOING CARDIAC SURGICAL REPAIR
Nguyễn Thị Quý
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:6510
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ TRONG PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP
RESEARCH PREDICTIVE FACTORS OF DIFFICULT INTUBATION IN THYROID SURGERY
Trần Thị Cẩm Nhung(1), Lê Văn Quang(2), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:7511
ĐÁNH GIÁ NHỮNG PHIỀN NẠN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU NGOÀI MÀNG CỨNG PHỐI HỢP VỚI GÂY MÊ TOÀN THÂN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỚN Ở VÙNG BỤNG
COMPLICATION OF COMBINED EPIDURAL- GENERAL ANESTHESIA IN LAPAROSCOPIC MAJOR ABDOMINAL SURGERY
Phan Tôn Ngọc Vũ (1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:8112
ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ RỐI LOẠN HUYẾT ĐỘNG TRÊN CÁC BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ
EVALUATION AND MANAGEMENT OF HEMODYNAMIC DISTURBANCE IN PATIENTS WITH TETRALOGY OF FALLOT AFTER COMPLETE REPAIR
Hoàng Anh Khôi, Nguyễn Thị Quý, Hồ Thị Xuân Nga, Nguyễn Tất Bình
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:8713
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRÊN CÁC BỆNH NHÂN SUY TIM NẶNG TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH
EFFECTIVENESS OF INTRA - AORTIC BALLOON PUMPING IN SEVERE HEART FAILURE PATIENTS IN CARDIAC SURGERY
Hoàng Anh Khôi, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Tất Bình
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:9414
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ VỚI GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG BẰNG BUPIVACAINE NỒNG ĐỘ THẤP KẾT HỢP FENTANYL KHÔNG DÙNG LIỀU THỬ
SAFETY AND EFFICACY OF LOW CONCENTRATION BUPIVACAINE ASSOCIATED FENTANYL IN EPIDURAL LABOR ANALGESIA WITHOUT TEST DOSE
Nguyễn Thị Thanh(1), Nguyễn Trọng Thắng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:10115
HIỆU QUẢ CỦA DÙNG BÓNG ĐỐI XUNG SỚM TRÊN CÁC BỆNH NHÂN NGUY CƠ CAO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TIM HỞ
EFFICACY OF EARLY INTRA-AORTIC BALLOON PUMPING IN HIGH-RISK PATIENTS UNDERGONE OPEN HEART SURGERY
Lê Trung Hiếu, Huỳnh Khiêm Huy
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:10916
PHẪU THUẬT TIM MẠCH TRONG THAI KỲ: MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG PHẪU THUẬT TIM HỞ TRÊN PHỤ NỮ CÓ THAI BỊ HẸP VAN 2 LÁ KHÍT TẠI VIỆN TIM TP. HỒ CHÍ MINH
CARDIAC OPERATION IN PREGNANCY: SOME EXPERIENCES OF OPEN HEART SURGERY FOR SEVERE MITRAL STENOSIS IN PREGNANT WOMEN
Nguyễn Thị Quý
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:11617
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT VẸO CỘT SỐNG CÁC KẾT QUẢ BAN ĐẦU TẠI BVNĐ2
ANESTHESIA FOR SCOLIOSIS SURGERY IN CHILDREN HOSPITAL NO 2: THE INITIAL RESULTS
Phan Thị Minh Tâm, Lại Thị Mỹ Như
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:12518
ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI SAU PHẪU THUẬT TIM: KINH NGHIỆM TỪ ILOPROST VÀ SILDENAFIL
MANAGEMENT OF PULMONARY HYPERTENSION AFTER CARDIAC SURGERY: EXPERIENCES FROM ILOPROST AND SILDENAFIL
Lê Trung Hiếu
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:13319
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN PHỐI HỢP SUFENTANIL TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI
THE EFFECTIVE EVALUATION OF SPINAL ANESTHESIA WITH BUPIVACAINE COMBINED SUFENTANIL FOR LOWER EXTREMETIES SURGERY
Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Hồng Sơn
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:14020
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP GÂY TÊ XƯƠNG CÙNG BẰNG BUPIVACAINE VÀ MORPHINE SULPHATE VỚI GÂY MÊ TRÊN PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
INITIAL EVALUATION THE EFFECT OF CAUDAL ANESTHESIA BY USING MORPHINE SULPHATE AND BUPIVACAINE COMBINED WITH GENERAL ANESTHESIA FOR CHILDREN UNDERGOING OPEN HEART SURGERY AT CHILDREN'S HOSPITAL I
Hà Văn Lượng
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:14821
TÁC DỤNG TRÊN HUYẾT ĐỘNG CỦA TRUYỀN TĨNH MẠCH DEXMEDETOMIDINE TRONG GIAI ĐOẠN CHU PHẪU NHƯ MỘT THUỐC GÂY MÊ BỔ TRỢ TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH
HEMODYNAMIC EFFECTS OF PERIOPERATIVE DEXMEDETOMIDINE INFUSION AS AN ANESTHETIC ADJUNCT IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
Nguyễn Thị Quý, Hoàng Anh Khôi, Nguyễn Tất Bình, Nguyễn Như Hà, Hồ Thị Xuân Nga
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:15422
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CHU PHẪU: BÁO CÁO NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
PERIOPERATIVE CEREBROVASCULAR ACCIDENT IN GENERAL SURGERY: A CASE REPORT
Phạm Văn Hùng, Phan Tôn Ngọc Vũ
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:16123
RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP VÀ GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NGOÀI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
THYROID DYSFUNCTION AND ANESTHESIA IN NON-THYROID SURGERY: REPORT OF CLINICAL CASE
Nguyễn Thị Hoài Nam
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:16624
SO SÁNH KHOẢNG CÁCH TỪ DA ĐẾN KHOANG NGOÀI MÀNG CỨNG TRÊN SIÊU ÂM CỘT SỐNG VÀ CHIỀU DÀI THỰC TẾ KIM TUOHY
COMPARISON OF THE DISTANCE FROM SKIN TO EPIDURAL SPACE BETWEEN LUMBAR SPINE ULTRASOUND IMAGING AND ACTUAL DEPTH OF TUOHY
Mã Thanh Tùng(1), Trương Quốc Việt(1), Nguyễn Văn Chừng(2)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:17325
GÂY MÊ TĨNH MẠCH TOÀN DIỆN BẰNG PROPOFOL KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH TRONG PHẪU THUẬT BỤNG
PROPOFOL TCI IN GENERAL SURGERY
Châu Thị Mỹ An(1), Nguyễn Ngọc Anh(2), Nguyễn Văn Chừng(3)
Năm:2011  Tập:15  Số:3  Chuyên đề:Gây mê hồi sức  Trang:179Tổng cộng 26 bài
Trang: 1 - 2