Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TẠI TỈNH VĨNH LONG TRONG 3 NĂM TỪ 2009-2011
INITIAL EVALUATION EFFECT OF THE PROTECTION HEALTH CARE OFFICIALS IN VINH LONG PROVINCE AMONG 3 YEARS FROM 2009-2011
Nguyễn Ngọc Long*, Nguyễn Đức Công*, Lưu Thành Giữ**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:12
CƠ CẤU RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2009
ARRHYTHMIAS PATTERNS IN ELDERLY PATIENTS IN CARDIOVASCULAR DEPARTMENT AT THONG NHAT HOSPITAL IN 2009
Nguyễn Chí Hiếu*, Phạm Hòa Bình**, Nguyễn Đức Công***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:63
KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010
TO INVESTIGATE CLAY MODEL AND MORTALITY AT THE THONG NHAT HOSPITAL IN 2010
Võ Văn Tỵ*, Trần Mạnh Hùng*, Võ Thị Xuân Đài*, Lê Sỹ Sâm*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:114
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
STUDYING CHARACTERISTICS OF THE ELDERLY DYSLIPIDEMIA IN THONG NHAT HOSPITAL
Trương Văn Trị*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:165
NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT LIPID MÁU NGẮN HẠN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
SHORT - TIME LIPID CONTROL OF THE ELDERLY DYSLIPPIDEMIA IN THONG NHAT HOSPITAL
Trương Văn Trị*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:256
ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG VIỆC THU GOM, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
EVALUATING AWARENESS AND ATTITUTE OF HEALTH WORKERS OF COLLECTING AND CLASSIFYING MEDICAL WASTE AT 20 CLINICS IN THONG NHAT HOSPITAL.
Bùi Thị Thu Thủy*, Trần Thị Thanh Tâm*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:327
TÌNH HÌNH PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC – TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ 06/2002 – 10/2011
CARDIOVASCULAR – THORACIC SURGERY REVIEW AT THONG NHAT HOSPITAL IN 10 YEAR (06/2002 – 10/2011)
Lê Sỹ Sâm*, Đỗ Kim Quế*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:378
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KỸ THUẬT LỌC MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

Nguyễn Bách*, Nguyễn Đức Công*, Vũ Đình Hùng**, Châu Thị Kim Liên*,***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:429
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ BỆNH U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
SOME REMARKS ON THE FIRST IN SURGIAL TREATMENT OF MEDIASTINAL TUMORS BY THORACOSCOPY AT THONG NHAT HOPITAL
Trần Văn Sơn*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:4710
KẾT QUẢ DÀI HẠN PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC – ĐỘNG MẠCH CẢNH – DƯỚI ĐÒN
LONG-TERM RESULTS OF AORTO-CAROTIDO-SUBCLAVIAN BYPASS FOR COMPLEX STENOSIS OF THE BRANCHES OF THE AORTIC ARCH
Đỗ Kim Quế*, Chung Giang Đông*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:5111
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI SỌ: KINH NGHIỆM 6 NĂM
SURGICAL TREATMENT FOR EXTRACRANIAL CAROTID STENOSIS: 6 YEARS EXPERIENCE
Đỗ Kim Quế*, Chung Giang Đông*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:5712
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ GIỮA SAVI ESOMEPRAZOLE 40 VÀ NEXIUM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN
EVALUATE THE EQUIVALENT TREATMENT BETWEEN ESOMEPRAZOLE 40 AND NEXIUM IN TREATMENT PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE.
Nguyễn Đức Công*, Nguyễn Thị Lan Hương*, Ngô Thị Thanh Quýt*, Thái Thị Phương Liên*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:6313
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SUY TIM MẠN TÍNH TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ THÁNG 1/2010 – 9/2011
SOME FEATURE CHRONIC HEART FAILURE AT CARDIOVASCULAR DEPARTMENT- THONG NHAT HOSPITAL FROM 1/2010 TO 9/2011
Trần Thị Mỹ Liên*, Văn Thị Ngọc Uyên*, Ngô Đình Dũng, Hoàng Thị Tuyết*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:7014
KHẢO SÁT TẦN SUẤT & ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NGẤT KHI LÀM NGHIỆM PHÁP BÀN NGHIÊNG
SURVEY FREQUENCY & CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS UNDERGOING TILT- TABLE TEST
Hồ Thượng Dũng*, Ngô Thị Kim*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:7615
KHẢO SÁT BỆNH THẬN DO THUỐC CẢN QUANG Ở BỆNH NHÂN CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
THE EFFECT OF CONTRAST MEDIUM ON RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY INTERVENTION
Nguyễn Đức Công*; Hồ Thượng Dũng*; Châu Văn Vinh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:8316
SO SÁNH CHỈ SỐ HUYẾT ÁP TRƯỚC VÀ SAU KHI RÚT SHEATH Ở BỆNH NHÂN CAN THIỆP TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
THE COMPARISION OF BLOOD PRESSURE WHEN TO REMOVE SHEATH IN THE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Hồ Thượng Dũng*, Trương Thị Tuyết Nga*, Nguyễn Trọng Cường*, Đỗ Văn Tuyến*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:8817
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP NĂM 2011 CỦA CÁN BỘ THUỘC PHÒNG BVSKTW-2B QUẢN LÝ
HYPERTENSION SURVEY OF VIP PATIENS BEING CARED BY CENTRAL HEALTH CARE UNIT- 2B IN 2011.
Nguyễn Liên Hồng*, Trần Quốc Hùng*, Trần Thế Cường*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:9218
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở NGƯỜI CAO TUỔI CÓ GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU
THE STUDY OF METABOLIC SYNDROME IN ELDERLY WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Nguyễn Thị Thùy Linh*, Trần Bảo Nghi*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:9619
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI VỚI RỐI LOẠN LIPID MÁU
RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN RESISTANCE AND DYSLIPOPROTEIN IN HUMAN WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE
Hoàng Ngọc Vân*, Nguyễn Đức Công*, Nguyễn Bá Lương*, Hồ Thượng Dũng*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:10120
KHẢO SÁT TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2011 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
STUDYING DRUG-DRUG INTERACTIONS IN THE ELDERLY IN THE FIRST SIX MONTHS OF 2011 AT THONG NHAT HOSPITAL
Phạm Thị Thu Hiền*, Trần Thị Phương Mai*, Võ Thị Thu Trang*, Võ Văn Bảy*, Phùng Minh Tùng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:10621
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TẠI KHOA TỔNG HỢP B1 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
SURVEY ON USING INFUSIONS IN THE GENERAL DEPARTMENT B1 THONG NHAT HOSPITAL
Võ Văn Bảy*, Phạm Thị Thu Hiền*, Trần Thị Phương Mai*, Võ Thị Thu Trang*, Võ Văn Tỵ*, Lê Thị Kim Thơ**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:11122
KHẢO SÁT YẾU TỐ V Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN, XƠ GAN VÀ UNG THƯ GAN CÓ HOẶC KHÔNG RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN THÁNG 10/2011
INVESTIGATING V FACTOR IN HEPATITIS, CIRRHOSIS AND HEPATIC CANCER PATIENTS WITH OR WITHOUT COAGULATION DISORDER AT THONG NHAT HOSPITAL FROM JANUARY 2011 TILL OCTOBER 2011
Nguyễn Quang Đẳng*, Nguyễn Trương Quỳnh Nga*, Tạ Tấn Vũ*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:11523
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở CÁN BỘ SĨ QUAN CAO CẤP QUÂN ĐOÀN K
DYSLIPIDEMIA AMONG SENIOR MILITARY OFFICIALS IN ARMY CORPS K
Nguyễn Chí Đức*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:11824
KHẢO SÁT MỨC HbA1c Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA B2
STUDY OF HbA1c IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES TREATED AT DEPARTMENT OF B2
Đỗ Thị Kim Yến*, Nguyễn Thị Cẩm Vân*, Đinh Thị Việt*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:12325
VAI TRÒ CỦA PROCALCITONIN TRONG HUYẾT THANH VÀ DỊCH NÃO TỦY Ở BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO MỦ
THE ROLE OF SERUM AND CEREBROSPINAL FLUID PROCALCITONIN IN PATIENT WITH BACTERIAL MENINGITIS
Cao Thị Vân*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:BV TN  Trang:129Tổng cộng 76 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4