Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
THỦNG, BỤC MIỆNG NỐI VÀ DÒ THỰC QUẢN
PERFORATION, ANASTOMOTIC LEAK AND ESOPHAGEAL FISTULA
Lê Quang Nghĩa
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:12
SỎI TRONG GAN: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ
HEPATOLITHIASIS: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Nguyễn Cao Cương
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:53
THUỐC KHÁNG TIỂU CẦU QUANH PHẪU THUẬT NGOÀI TIM
ANTIPLATELET AGENTS IN THE NON CARDIAC PERIOPERATIVE PERIOD
Lê Thị Hồng
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:204
CÁCH THỨC PHÂN NHÓM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT – LIỆU PSA CÒN CÓ VAI TRÒ?
RISK STRATIFICATION AND RISK-ADAPTED TREATMENT STRATEGIES – PSA IS STILL USEFUL?

Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:265
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT – VAI TRÒ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT KẾT HỢP VỚI PHẪU THUẬT VÀ XẠ TRỊ
PROSTATE CANCER – COMBINATION OF ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY WITH SURGERY AND RADIOTHERAPY
Đào Quang Oánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:306
VAI TRÒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA TRONG TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
THE PLACE OF MEDICAL TREATMENT IN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Đào Quang Oánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:347
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT GẦN HẾT TUYẾN GIÁP - ĐIỀU TRỊ PHÌNH GIÁP ĐA NHÂN 2 THÙY
ENDOSCOPIC SUBTOTAL THYROIDECTOMY FOR THE TREATMENT OF MULTINODULAR GOITER
Trần Công Quyền*, Nguyễn Văn Việt Thành*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:388
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MỔ BƯỚU TUYẾN GIÁP BẰNG DAO SIÊU ÂM HARMONIC-SCALPEL
HARMONIC SCALPEL MAY IMPROVE THYROIDECTOMY OUTCOMES: ANALYSIS OF 150 CONSECUTIVE CASES IN BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Bình*, Hồ Khánh Đức*, Dương Thanh Hải*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:429
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN LÀNH TÍNH: 20 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN
TOTAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY FOR BENIGN THYROID NODULES: EXPERIENCE OF 20 CASES
Phạm Công Khánh*, Nguyễn Hữu Thịnh**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:4710
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CẮT THÙY PHỔI HOÀN TOÀN QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC
FULL THORACOSCOPIC LOBECTOMY - A PROPOSE THE FIRST CASE AT BINH DAN HOSPITAL
Hồ Huỳnh Long*, Hồ Khánh Đức
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:5311
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
DIAGNOSIC – TREATMENT OF DEEP VENOUS THROMBOSIS OF THE LOWER LIMBS AT BINH DAN HOSPITAL
Hồ Khánh Đức*, Nguyễn Ngọc Bình, Trần Công Quyền
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:5712
CẮT THỰC QUẢN CÓ NỘI SOI LỒNG NGỰC HỖ TRỢ
RESULTS OF THORACOSCOPIC ESOPHAGECTOMY FOR CANCER
Hoàng Vĩnh Chúc*, Nguyễn Tạ Quyết**, Nguyễn Phúc Minh**, Lê Quang Nghĩa*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:6613
CẮT TÚI MẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ 2 TROCAR
TWO - TROCAR SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY (SILC)
Nguyễn Thanh Phong*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:7114
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở NGƯỜI LỚN
LAPAROSCOPIC RESECTION OF ADULT CHOLEDOCHAL CYST
Đỗ Minh Hùng*, Nguyễn Phúc Minh*, Trần Trung Hiếu*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:7715
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG MẬT CẤP DO SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH NGOÀI GAN
LAPAROSCOPIC SURGERY IN TREATMENT OF ACUTE CHOLANGITIS CAUSED BY EXTRAHEPATIC MAIN BILE DUCT STONE
Lê Phong Huy*, Vương Thừa Đức**, Trần Trung Hiếu**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:8416
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH
SPLENECTOMY LAPAROSCOPIC SURGERY
Lương Thanh Tùng*, Bùi Mạnh Côn*, Nguyễn Thanh Liêm*, Lê Quang Nghĩa*, Nguyễn Đức Trung*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:9117
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP HAMARTOMA CỦA LÁCH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
A CASE OF SPLENIC HAMARTOMA WERE TREATED AT BINH DAN HOSPITAL
Bùi Mạnh Côn*, Nguyễn Đức Trung**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:9518
CẮT HẠ PHÂN THÙY II VÀ III TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI GAN TRÁI
RESECTION OF SUBSEGMENTS II AND III IN TREATMENT OF LEFT INTRAHEPATIC STONES
Vương Thừa Đức*, Trần Văn Minh Tuấn**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:10219
NỘI SOI QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG MẬT CHỦ - TÚI MẬT – DA ĐIỀU TRỊ SỎI TRONG GAN
SUBCUTANEOUS CHOLECYSTOCHOLEDOCHOSTOMY CHOLANGIOSCOPIC STONE REMOVAL FOR EPATOLITHIASIS
Võ Văn Hùng*, Nguyễn Cao Cương*, Lê Hữu Phước*, Lương Thanh Tùng*, Võ Thiện Lai*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:11020
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT WHIPPLE CẢI TIẾN: NỐI TUỴ – DẠ DÀY QUA MỞ MẶT TRƯỚC DẠ DÀY
INITIAL RESULTS OF MODIFIED WHIPPLE PROCEDURE: TRANSGASTRIC PANCREATICOGASTRIC ANASTOMOSIS
Lê Văn Cường*, Bùi Mạnh Côn*, Võ Văn Hùng*, Vương Thừa Đức*, Lê Hữu Phước*, Ngô Viết Thi, Phan Văn Sử*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:11821
CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN NẠO HẠCH VỚI PHẪU THUẬT NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TIẾN TRIỂN
LAPAROSCOPY-ASSISTED DISTAL GSTRECTOMY WITH LYMPHADECTOMY FOR ADVANCED GASTRIC CANCER
Đỗ Minh Hùng*, Dương Bá Lập*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:12822
KẾT QUẢ KẸP CLIP CẦM MÁU TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG
RESULTS OF ENDOSCOPIC HEMOCLIP TREATMENT FOR BLEEDING PEPTIC ULCER
Nguyễn Ngọc Tuấn, Tạ Văn Ngọc Đức*, Châu Quốc Sử*, Nguyễn Văn Hùng*, Trần Quang Trình*, Nguyễn Khôi*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:13723
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRỰC TRÀNG THẤP VỚI MIỆNG NỐI ĐẠI TRÀNG HẬU MÔN KHÂU TAY QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN CÓ BẢO TỒN CƠ THẮT TRONG UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP
THE PRIMARY RESULTS OF LAPAROSCOPE - ASSISTED TRANSANAL INTERSPHINCTERIC RESECTION WITH HANDSEWN COLOANAL ANASTOMOSIS FOR LOW RECTAL CANCER
Trần Thiện Hòa*, Đỗ Minh Hùng*, Nguyễn Hải Đăng*, Văn Tần*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:14724
NGHIÊN CỨU ĐỐI CHỨNG PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRÀNG VÀ TRỰC TRÀNG CAO VỚI ĐƯỜNG MỔ NHỎ VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
RANDOMIZED TRIAL FOR COLECTOMY ABLATION WITH MINI OPEN LAPAROTOMY AND LAPAROSCOPY
Văn Tần*, Hoàng Danh Tấn*, Bùi Mạnh Côn*, Trần Thiện Hoà*, Đỗ Bá Hùng*, Vũ Ngọc Anh Tuấn*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:15225
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG CÁCH BỜ HẬU MÔN TỪ 5CM TRỞ LÊN
OUTCOME OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTAL CANCER TREATMENT WITH TUMOR POSITION 5CM FROM THE ANAL VERGE.
Đinh Quang Tâm*, Trần Thiện Hòa*, Nguyễn Trần Uyên Thy*, Văn Tần**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân  Trang:160Tổng cộng 68 bài
Trang: 1 - 2 - 3