Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SO SÁNH ĐỘ MỞ GÓC GIỮA CHỤP CẮT LỚP QUANG HỌC PHẦN TRƯỚC VÀ SOI GÓC TIỀN PHÒNG
COMPARISION OF DEGREE OF OPENING ANTERIOR CHAMBER ANGLE BETWEEN GONIOSCOPY AND ANTERIOR SEGMENT OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY
Nguyễn Công Kiệt*, Biện Thị Cẩm Vân*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SÀNG LỌC BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG CHỤP HÌNH MÀU VÕNG MẠC KHÔNG NHỎ DÃN
SCREENING THE DIABETIC RETINOPATHY BY USING NON-MYDRIATIC DIGITAL FUNDUS PHOTOGRAPHY
Lê Thị Nguyệt*, Trần Anh Tuấn**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:63
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP BƠM MỠ TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ ĐIỂU TRỊ HÕM MI TRÊN

Nguyễn Thị Thu Tâm*, Lê Minh Thông*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:134
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DÙNG BEVACIZUMAB (AVASTIN) TRONG ĐIỀU TRỊ PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO TẮC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC
EVALUATION THE EFFECT OF BEVACIZUMAB (AVASTIN) IN THE TREATMENT OF MACULAR EDEMA DUE TO CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION
Nguyễn Thị Kim Phụng*, Trần Thị Phương Thu**, Võ Quang Minh**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:185
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỊ LỰC SAU PHẪU THUẬT ĐỤC THỂ THUỶ TINH CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM CÓ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN
EVALUATION OF THE POSTOPERATIVE VISUAL RESULTS FOLLOWING INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION IN PAEDIATRIC TRAUMATIC CATARACTS
Hồ Thị Mỹ Huệ*, Lê Minh Tuấn**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:236
ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI TẾ BÀO NỘI MÔ GIÁC MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ NHÂN CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO KIỂU XOAY
ENDOTHELIAL CELL LOSS IN TORSIONAL PHACOEMULSIFICATION FOR TREATMENT OF HARD CATARACT
Nguyễn Thị Thủy*, Lê Minh Tuấn**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:317
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG CÓ NGOẠI VẬT HỐC MẮT
EVALUATE THE CLINICAL FEATURES AND MANAGEMENT OF EYE TRAUMA DUE TO FOREIGN BODY
Đặng Kim Cương*, Nguyễn Hữu Chức**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:368
KHẢO SÁT KẾT QUẢ TỨC THỜI VÀ NGẮN HẠN CỦA PHẪU THUẬT LÉ TRONG BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM
EVALUATION OF IMMEDIATE AND SHORT-TERM OUTCOMES OF CONGENITAL ESOTROPIA SURGICAL CORRECTION
Phạm Thị Tuyết Nga*, Lê Minh Thông*, Nguyễn Thị Xuân Hồng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:439
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BOTULINUM TOXIN A TRONG ĐIỀU TRỊ XÓA NẾP NHĂN QUANH MẮT
EVALUATION OF EFFICACY OF BOTULINUM TOXIN A FOR THE TREAMENT OF WRINKLES AROUND THE EYES
Trần Thanh Danh*, Lê Minh Thông**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:4810
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT NGUYÊN PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT CẮT MỘNG - XOAY VẠT KẾT MẠC KẾT HỢP ÁP MITOMYCIN-C
EVALUATION OF PRIMARY PTYGERIUM TREATMENT METHOD: PTYGERIUM EXCISION – ROTATION CONJUNCTIVAL FLAP PLUS MITOMYCIN-C
Nguyễn Văn Thi*, Lê Minh Thông**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:5411
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐỤC THỂ THUỶ TINH TRONG CHẤN THƯƠNG XUYÊN THỦNG
EVALUATING RESULT OF PENETRATING TRAUMATIC CATARACT SURGERY
Nguyễn Thị Diễm Uyên*, Trần Thị Phương Thu*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:6012
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU GIỮA NHÃN ÁP KẾ ĐO QUA MI DIATON, NHÃN ÁP KẾ SCHIOTZ SO VỚI NHÃN ÁP KẾ GOLDMANN
CLINICAL EVALUATION OF THE DIATON AND SCHIOTZ TONOMETRY IN COMPARISON WITH GOLDMANN APPLANATION TONOMETRY
Trần Thị Phương Thu*, Phan Thị Anh Thư*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:6913
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐO NHÃN ÁP BẰNG NHÃN ÁP KẾ DIATON SO VỚI NHÃN ÁP KẾ PERKINS Ở TRẺ EM
CLINICAL EVALUATION OF THE DIATON TONOMETRY IN COMPARISON WITH PERKINS APPLANATION TONOMETRY IN CHILDREN
Trần Thị Phương Thu*, Phan Thị Anh Thư*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:7514
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÚC XẠ BAN ĐẦU ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM
CLINICAL EVALUATION OF EARLY REFRACTIVE OUTCOMES AFTER PRIMARY IOL IMPLANTATION IN CHILDREN
Võ Thị Chinh Nga**, Phan Thị Anh Thư*, Trần Thị Kim Loan**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:8015
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NÒNG SILICON MỘT LỆ QUẢN MINI-MONOKA VÀ HAI LỆ QUẢN HÌNH VÒNG TRONG PHỤC HỒI LỆ QUẢN CHẤN THƯƠNG
COMPARATION OF THE DONUT SILICON STENT AND THE MINI MONOKA SILICON MONOCANALICULAR STENT METHOD FOR REPAIR OF CANALICULAR LACERATION
Nguyễn Văn Thịnh*, Lê Minh Thông**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:8516
TỊNH TIẾN VẠT CƠ TRÁN TRONG ĐIỀU TRỊ SỤP MI BẨM SINH NẶNG
FRONTALIS MUSCLE ADVANCEMENT FOR SEVERE CONGENITAL PTOSIS REPAIR
Nguyễn Chí Trung Thế Truyền*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:9217
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KIM 23 VÀ KIM 25 TRONG PHẪU THUẬT CẮT DỊCH KÍNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT BONG VÕNG MẠC KHU TRÚ DO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ADVANTAGES OF CONSTELLATION VITRECTOMY SYSTEM OVER ACCURUS IN TREATMENT OF DIABETIC TRACTIONAL RETINAL DETACHMENT
Nguyễn Như Quân*, Trần Anh Tuấn**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:9818
SO SÁNH STRATUS OCT VÀ CIRRUS OCT TRONG ĐÁNH GIÁ PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
COMPARISON OF STRATUS OCT AND CIRRUS OCT IN THE DIABETIC MACULAR EDEMA
Nguyễn Như Quân*, Trần Anh Tuấn**, Nguyễn Trọng Lộc*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:10319
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN CỦA XÂM LẤN THẦN KINH THỊ VỚI BONG VÕNG MẠC VÀ GIEO RẮC THỂ PHA LÊ TRONG UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
EVALUATING THE CORRELATION OF THE OPTIC NERVE INVASION BETWEEN RETINAL DETACHMENT AND VITREOUS SEEDING IN RETINOBLASTOMA
Nguyễn Công Kiệt*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:10920
HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG TOÀN VÕNG MẠC BẰNG LASER KTP TRÊN DỰ PHÒNG GLÔCÔM TÂN MẠCH Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯƠNG TĂNG SINH
EFFICACY OF PANRETINAL-PHOTOCOAGULATION BY LASER KTP FOR PREVENTION NEOVASCULAR GLAUCOMA IN PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
Võ Thị Hoàng Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:11521
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ TỰ CHĂM SÓC VÀ ĐỀ PHÒNG TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT GIÁC MẠC SAU CHẤN THƯƠNG NÔNG NGHIỆP
KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS SELF CARE AND LABOR ACCIDENT PREVENTION OF CORNEAL ULCERATION PATIENTS AFTER AGRICULTURAL TRAUMA
Nguyễn Thị Mai Phương*, Lê Minh Thông**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12322
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KEO FIBRIN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MỘNG NGUYÊN PHÁT
ASSESSMENT OF FIBRIN GLUE IN PTERYGIUM SURGERY
Nguyễn Hoàng Thụy Khanh*, Trần Thị Phương Thu*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:12923
KHẢO SÁT BIỂU HIỆN p53 TRÊN UNG THƯ THANH QUẢN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC
EXPRESSION OF p53 IN LARYNGEAL CARCINOMA AND CORRELATION WITH CLINICAL AND IMAGES
Lê Nguyên Hòa*, Lâm Huyền Trân**, Hứa Thị Ngọc Hà***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:13624
KHÍ HÓA XOANG BƯỚM – KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI BẰNG HÌNH ẢNH CT SCAN
PNEUMATIZATION OF THE SPHENOIDAL SINUS – A STUDY AND CLASSIFICATION BY IMAGING HELICAL CT SCAN
Nguyễn Bích Hạnh*; Nguyễn Thị Ngọc Dung **
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:14125
CÁC CẤU TRÚC BẤT THƯỜNG GIẢI PHẪU VÙNG MŨI XOANG TRÊN HÌNH ẢNH NỘI SOI, CT-SCAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TỪ 10 ĐẾN 16 TUỔI
ANATOMIC STRUCTURAL ABNORMALITIES OF PARANASAL SINUS and chronic rhinosinusitis IN THE YOUTH (10-16 YEARS OLD)
Nguyễn Đăng Huy*, Lâm Huyền Trân**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng  Trang:149Tổng cộng 50 bài
Trang: 1 - 2