Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ VIÊM PHỔI KẾT HỢP THỞ MÁY DO ACINETOBACTER BAUMANNII
Treatment of hospital acquired pneumonia and ventilator associated pneumonia due to Acinetobacter baumannii
Trần Văn Ngọc*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:12
NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG SINH BỆNH HỌC, MIỄN DỊCH HỌC VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA BỆNH LAO
New progress in pathogenesis, immunology and genetics of tuberculosis
Ngô Thanh Bình*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:63
02 TQ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA HÚT THUỐC LÁ ĐẾN BỆNH LAO PHỔI EFFECTS OF CIGARETTE SMOKING ON PULMONARY TUBERCULOSIS
Effects of cigarette smoking on pulmonary tuberculosis
Ngô Thanh Bình*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:164
TỶ LỆ CÁC LOẠI BỆNH LÝ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
THE PROPORTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN COPD PATIENTS
Nguyễn Ngọc Phương Thư*,**, Nguyễn Thanh Hiền**, Dương Hiệp Hồ**, Phan Mậu Khánh**, Nguyễn Thị Kim Chi**, Nguyễn Thị Lệ***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:275
ỨNG DỤNG BỘ CÂU HỎI CAT PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
APPLICATION OF CAT QUESTIONNAIRE- VIETNAMESE VERSIONTO ASSESS QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH COPD
Thái Thị Thùy Linh*, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:336
NGUYÊN NHÂN KHÓ THỞ NGOÀI HEN VÀ COPD TRÊN BỆNH NHÂN KHÁM TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC HÔ HẤP BỆNH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CAUSES OF DYSPNEA OTHER THAN ASTHMA AND COPD AT RESPIRATORY CARE CENTER OF UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Vũ Trần Thiên Quân *, Nguyễn Thị Lệ *, Lê Thị Tuyết Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:397
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ THEO GOLD
ASSESSMENT OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE BASED ON GOLD
Phạm Hoàng Khánh*, Nguyễn Thị Lệ**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:438
TẦM SOÁT HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CỦA NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN TP. HCM
SCREENING FOR COPD AND ASTHMA OF POST OFFICERS AT HOCHIMINH CITY
Võ Thị Minh Tú*, Trương Anh Kiệt*, Lê Thị Huyền Trang**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:499
ĐỘT BIẾN GEN MATRIX METALLOPROTEASE 9 Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
MATRIX METALLOPROTEINASE-9 PROMOTER POLYMORPHISM IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Lê Thị Huyền Trang *, Thái Thị Thùy Linh **, Lê Thị Tuyết Lan ***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:5410
GIÁ TRỊ BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG COPD (CCQ – CLINICAL COPD QUESTIONNAIRE) TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
VALIDITY OF CCQ (CLINICAL COPD QUESTIONNAIRE) ON CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE EVALUATION
Lê Khắc Bảo*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:5811
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN HEN PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ THEO GINA
ASSESSMENT OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS ASTHMA BASED ON GINA
Phạm Hoàng Khánh*, Nguyễn Thị Lệ**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:6412
GIÁ TRỊ CỦA CÁC THANG DỰ ĐOÁN XÁC SUẤT MẮC TIỀN TEST TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI
DIAGNOSTIC VALUE OF PREDICTION RULES FOR PRE-TEST CLINICAL PROBABLILITY IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM
Lê Thượng Vũ*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:7113
ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH VÀ TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA: THE CHARACTERISTICS OF AGENTS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE ON THE ELDERLY PATIENTS AT ICU OF THONG NHAT HOSPITAL
Lê Bảo Huy*, Lê Đức Thắng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:7814
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 6/2009-6/1010
CHARACTERISTICS OF HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA DUE TO PSEUDOMONAS AERUGINOSA AT CHO RAY HOSPITAL FROM 6/2009 – 6/2010
Đoàn Ngọc Duy*, Trần Văn Ngọc**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:8715
KHẢO SÁT THOÁI HÓA KHỚP GỐI Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP BỆNH VIÊN CHỢ RẪY
THE RESEARCH ON OSTEOARTHRITIS OF KNEE IN ELDERLY PATIENTS
Lê Quang Nhựt*, Nguyễn Minh Đức**, Cao Thanh Ngọc**, Lê Anh Thư***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:9416
SO SÁNH GIÁ TRỊ CÁC THÔNG SỐ SINH HÓA, HUYẾT THANH VÀ VIRÚT Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B CẤP VÀ ĐỢT BÙNG PHÁT VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN
COMPARISON OF THE BIOCHEMICAL, SEROLOGICAL AND VIROLOGICAL ASPECTS IN PATIENTS WITH ACUTE HEPATITIS B AND EXAXERBATION OF CHRONIC HEPATITIS B
Bùi Trọng Hợp*, Phạm Thị Lệ Hoa**, Phạm Trần Diệu Hiền***, Nguyễn Thế Hùng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:9917
HIỆU QUẢ CỦA TENOFOVIR TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN
EFFICACY OF TENOFOVIR IN TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS B
Lê Thanh Phuông*, Lê Mạnh Hùng*, Cao Ngọc Nga**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:10718
THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ LIPOPROTEIN HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN NHIỄM DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI (TỪ 06/2009- 12/2010)
PLASMA LIPID PROFILE IN DENGUE INFECTED ADULTS AT THONG NHAT DONG NAI HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Thanh Quyên*, Đông Thị Hoài Tâm**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:11419
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHÓM MÁU ABO VÀ BỆNH NHIỄM DENGUE Ở TRẺ EM
RELATION BETWEEN ABO BLOOD GROUPS AND DENGUE INFECTION IN CHILDREN
Cao Thị Tâm*, Đông Thị Hoài Tâm**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:12020
NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP XUẤT HUYẾT Ổ BỤNG Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
CASE REPORT OF 4 ADULT PATIENTS WITH DENGUE WHO HAD SEVERE PERITONIAL BLEEDING AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Nguyễn Quang Trung*, Đinh Thế Trung*, Nguyễn Thành Dũng**, Nguyễn Văn Hảo*, Nguyễn Văn Vĩnh Châu**, Đông Thị Hoài Tâm*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:12621
ĐẶC ĐIỂM KHÁNG THUỐC ARV KIỂU GEN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ THUỐC ARV BẬC 1 Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
GENOTYPIC TESTING FOR HIV-1 DRUG RESISTANCE AND RESPONSE TO FIRST-LINE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN TREATMENT-NAÏVE HIV INFECTED PATIENTS IN THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES.
Võ Xuân Huy*, Phạm Thị Lệ Hoa**, Nguyễn Trần Chính**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:13122
TỶ LỆ HIỆN MẮC CỦA VIÊM ÂM ĐẠO – VIÊM CỔ TỬ CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN PHỤ NỮ NHIỄM HIV ĐẾN KHÁM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN THỦ ĐỨC
THE PREVALENCE OF VAGINITIS – CERVICITIS AND RELATED FACTORS IN HIV – INFECTED WOMEN COME TO THUDUC PREVENTIVE MEDICINE CENTER
Lâm Bình Diễm*, Nguyễn Tất Thắng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:13823
HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU Ở NGƯỜI LỚN: NHÂN 30 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP HCM
HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME IN ADULTS: A CASE SERIES OF 30 PATIENTS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Lê Bửu Châu*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:14624
ĐẶC ĐIỂM BỆNH RUBELLA TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
THE FEATURE OF RUBELLA IN ADULT AT TROPICAL HOSPITAL
Đỗ Minh Tuấn *, Nguyễn Hoài Phong **
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:15125
SO SÁNH BỘ KIT LÊ THỊ XUÂN VỚI BỘ KIT SCIMEDX TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH DO GIUN SÁN XÂM NHẬP MÔ
COMPARATIVE ANALYSIS OF LE THI XUAN KIT TO SCIMEDX KIT IN THE DIAGNOSIS OF TISSUE INVADING HELMINTHIASIS
Trần Xuân Mai*, Phan Anh Tuấn*, Trần Thị Huệ Vân*, Trần Thị Kim Chi*, Nguyễn Thị Cẩm Nhung*, Võ Thị Trúc Nguyên*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa II  Trang:160Tổng cộng 58 bài
Trang: 1 - 2 - 3