Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
MÔ HÌNH BỆNH TẬT Ở TRẺ EM 1 THÁNG – 15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH
MODEL Of DISEASES IN CHILDREN FROM 1 MONTH TO 15 YEARS OLD AT DISTRICT 7 HOSPITAL, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Kim Dung*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM TAI NẠN TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2010
FEATURES OF CHILDREN ACCIDEN AT EMERGENCY DEPARTMENT OF HOSPITAL 2 IN 2010
Phạm Lê Duy*, Đoàn Thị Ngọc Diệp*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:83
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT NÃO – MÀNG NÃO Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG NHẸ CÂN DƯỚI 15 NGÀY TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
THE FEATURES OF EPIDEMIOLOGY, CLINIC, PARACLINIC OF PERI-VENTRICULAR AND INTRA-VENTRICULAR HEMORRHAGE IN PRETERM NEWBORN WITH LOW BIRTH WEIGHT LESS THAN 15 DAYS AT CHILDREN’S HOSPITAL No 1
Huỳnh Thị Duy Hương*, Huỳnh Thị Tố Hảo*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:184
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẢN ỨNG VIÊM TRÊN ĐỊNH LƯỢNG KẼM, SẮT, VÀ ĐỒNG HUYẾT THANH Ở HỌC SINH CẤP 1
THE EFFECT OF INFLAMMATION ON MEASUREMENTS OF SERUM ZINC, FERRITIN, AND COPPER IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Bùi Quang Vinh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:245
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẢN ỨNG VIÊM TRÊN ĐỊNH LƯỢNG KẼM, SẮT, VÀ ĐỒNG HUYẾT THANH Ở HỌC SINH CẤP 1
THE EFFECT OF INFLAMMATION ON MEASUREMENTS OF SERUM ZINC, FERRITIN, AND COPPER IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Bùi Quang Vinh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:256
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH TỰ MIỄN TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CLINICAL SIGNS AND LABORATORY FINDINGS IN AUTOIMMUNE THYROID DISEASES CHILDREN AT PEDIATRIC HOSPITAL N0 2
Phạm Thị Ngọc Quyên*, Lê Thị Ngọc Dung **, Trần Thị Mộng Hiệp***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:317
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA BÀ MẸ ĐỐI VỚI SỐT CO GIẬT TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRATICE OF MOTHERS ABOUT FEBRILE CONVULSION AT CHILDREN’S HOSPITAL No 2
Đoàn Thị Ngọc Diệp*, Bùi Văn Đỡ**, Nguyễn Vinh Anh***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:388
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG NÃO TRONG CHẤN THƯƠNG ĐẦU TRẺ EM TẠI BV NHI ĐỒNG 2 NĂM 2008-2009
THE CHARACTERISTICS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY IN CHILDREN’S HEAD INJURIES AT THE CHILDREN’ S HOSPITAL N0 2
Nguyễn Huy Luân*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:459
ĐẶC ĐIỂM BỆNH THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ 12/2010 ĐẾN 06/2011
CHARACTERISTICS OF THALASSEMIA AT CHILDREN’S HOSPITA|L IN CANTHO CITY FROM 12/2010 TO 06/2011
Nguyễn Ngọc Việt Nga*, Lâm Thị Mỹ **
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5110
ĐẶC ĐIỂM U TRUNG THẤT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2006 ĐẾN 31/12/2010
CHARACTERISTICS OF MEDIASTINAL TUMOR AT CHILDREN’S HOSPITAL 1 AND 2 FROM 01/01/2006 TO 31/12/2010
Trịnh Minh Châu*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5711
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HEN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI THEO GINA 2009 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, TP. HỒ CHÍ MINH
MANAGEMENT OF ASTHMA IN CHILDREN 5 YEARS AND YOUNGER BASED ON GINA 2009 AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thanh Phước*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6312
SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TRÊN PHIM X QUANG PHỔI GIỮA CÁC NHÓM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP VIỆN Ở TRẺ TỪ 2- 59 THÁNG TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
COMPAIRISION CHEST RADIOGRAPHIC FINDINGS BETWEEN EACH CAP SEVERITY CATEGORIES ON ADMISSION IN CHILDREN 2-59 MONTHS OF AGE AT RESPIRATORY DEPARTMENT IN CHILDREN’S HOSPITAL I
Nguyễn Thị Thanh Nhàn*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**Bùi Thị Mai Phương***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6913
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG NẶNG Ở TRẺ TỪ 2 - 59 THÁNG TUỔI
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SERIOUS COMMUNITY PNEUMONIAE IN CHLIREN FROM 2- 59 MONTHS OLD
Huỳnh Văn Tường*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**, Trần Anh Tuấn***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7614
CA LÂM SÀNG: KHÒ KHÈ Ở BỆNH NHI CO THẮT TÂM VỊ
WHEEZING IN A CHILD WITH ACHALASIA: A CASE REPORT
Bùi Diễm Khuê*, Lương Thị Thuận**, Nguyễn Thị Lệ,***, Lê Thị Tuyết Lan***
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8115
NHẬN XÉT CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯNG THỞ LÚC NGỦ Ở TRẺ EM
CHARACTERISTICS OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA CASES IN CHILDREN
Nguyễn Ngọc Đoan *, Nguyễn Thị Lệ **, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8516
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG DỊ TẬT BẨM SINH ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE FEATURES OF EPIDEMIOLOGY, CLINICAL AND PARACLINICAL MANIFESTATION IN NEONATES WITH CONGENITAL DIGESTIVE MALFORMATIONS AT THE CHILDREN 2 HOSPITAL
Huỳnh Thị Duy Hương*, Trần Thống Nhất**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9117
GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ALVARADO VÀ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM
ASSESSMENT THE VALIDITY AND ACCURACY OF ALVARADO SCORING SYSTEM AND THE INCORPORATION WITH ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF APPENDICITIS
Phạm Thị Minh Rạng*, Phạm Lê An**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9618
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U TRUNG THẤT Ở TRẺ EM
PATHOLOGIC FEATURES OF MEDIASTINAL TUMORS PRESENT IN CHILDREN
Hồ Trần Bản*, Trương Đình Khải*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10219
LÂM SÀNG CÁC LOẠI U TRUNG THẤT Ở TRẺ EM
CLINICAL FEATURES OF MEDIASTINAL TUMORS PRESENT IN CHILDREN
Hồ Trần Bản*, Trương Đình Khải*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10720
HIỆU QUẢ LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG CỦA DUNG DỊCH POLYETHYLENE GLYCOL Ở TRẺ EM
THE CLEANING BOWEL EFFECT OF POLYETHELENE GLYCOL SOLUTION IN CHILDREN
Chìu Kín Hầu*, Trương Nguyễn Uy Linh**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11321
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA KIỂU NỐI CAO ỐNG GAN-HỖNG TRÀNG TẬN-TẬN THEO ROUX-EN-Y TRONG PHẪU THUẬT CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF REALIZATION AND THE RESULT OF HIGH END-TO-END ROUX-EN-Y HEPATICOJEJUNOSTOMY IN CHOLEDOCHAL CYST EXCISION IN CHILDREN
Trương Nguyễn Uy Linh *
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11922
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA CÔNG THỨC BẠCH CẦU, C-REACTIVE PROTEIN VỚI VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM
ESTIMATING CORRELATION AMONG WHITE BLOOD CELL COUNT, NEUTROPHIL PERCENTAGE, C-REACTIVE PROTEIN IN ACUTE APPENDICITIS IN PEADIATRICS
Nguyễn Đỗ Trọng *, Trương Nguyễn Uy Linh**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12523
NANG GIẢ TỤY Ở TRẺ EM: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT
PANCREATIC PSEUDOCYST IN CHILDREN: DIAGNOSIS AND SURGICAL MANAGEMENT
Uông Sỹ Trường*, Trương Nguyễn Uy Linh**
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13124
LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TẮC RUỘT DO DÍNH SAU MỔ Ở TRẺ EM
CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF POSTOPERATIVE ADHESIVE BOWEL OBSTRUCTION IN CHILDREN
Vương Minh Chiều*, Trương Nguyễn Uy Linh*
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13625
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ MỘT THÌ DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG THỂ CAO VÀ TRUNG GIAN Ở NỮ
PRELIMINARY RESULT OF ONE STAGE CORRECTION OF HIGH AND INTERMEDIATE IMPERFORATE ANUS IN GIRL
Đào Trung Hiếu*, Huỳnh Công Tiến*, Huỳnh Thị Phương Anh*, Tạ Huy Cần
Năm:2012  Tập:16  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:141Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2