Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
VIÊM MÀNG NÃO VI KHUẨN CẤP - CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 1
ACUTE BACTERIAL MENINGITIS – UPDATE ON DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Nguyễn Quang Bính
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:12
MỘT SỐ CẬP NHẬT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TỪ HỘI NGHỊ UNG THƯ VÚ HÀNG NĂM TẠI SAN ANTONIO NĂM 2011
SAFETY FOR HEALTHCARE PERSONNEL IN USING ANTINEOPLASTIC DRUGS
Nguyễn Văn Đô*, Lê Tuấn Anh**, Nguyễn Văn Khôi***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:153
AN TOÀN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG UNG THƯ
SAFETY FOR HEALTHCARE PERSONNEL IN USING ANTINEOPLASTIC DRUGS
Lê Tuấn Anh*, Tạ Minh Dương**, Nguyễn Văn Khôi***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:184
CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH ÁC TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẾ BÀO HỌC VÀ CELLBLOCK
DIAGNOSTIC BODY FLUIDS IN MALIGNANCY BY CYTOLOGICAL AND CELLBLOCK METHOD
Nguyễn Tự*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:235
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH WALDENSTROM ĐIỀU TRỊ BẰNG GẠN TÁCH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÓA TRỊ VỚI PHÁC ĐỒ BORTEZOMIDE, RITUXIMAB, DEXAMETHASONE
CASE REPORT: A PATIENT DIAGNOSED WALDESTROM DISEASE WHO TREATED WITH PLASMAPHERESIS AND CHEMOTHRARAPY IN COMBINATION WITH BORTEZOMIDE, RITUXIMAB, DEXAMETHAZONE
Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:276
NGHIÊN CỨU NGUYÊN NHÂN TĂNG SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
STUDYING OF THROMBOCYTOSIS CAUSE ON CONSECUTIVE PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Quý Phương Linh*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:327
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI TÁN HUYẾT TĂNG URÊ HUYẾT Ở NGƯỜI LỚN
A CASE REPORT OF THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA - HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN ADULT
Lại Thị Thanh Thảo*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:368
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐƯỜNG HUYẾT LÚC NHẬP VIỆN VÀ TỬ VONG TRONG BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO GIAI ĐOẠN CẤP
RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD GLUCOSE AT ADMISSION AND HOSPITAL MORTALITY IN ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY PATIENTS
Nguyễn Thị Bích Đào*, Phan Hữu Hên*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:419
TẦN SUẤT SUY GIÁP THỨ PHÁT Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO GIAI ĐOẠN CẤP
PREVALENCE OF SECONDARY HYPOTHYROIDISM IN ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY PATIENTS
Nguyễn Thy Khuê*, Dương Minh Mẫn**, Nguyễn Thị Bích Đào**, Phan Hữu Hên**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:4610
TẦN SUẤT SUY SINH DỤC THỨ PHÁT VÀ GIẢM HOCMON TĂNG TRƯỞNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO GIAI ĐOẠN CẤP
PREVALENCE OF SECONDARY HYPOTHYROIDISM IN ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY PATIENTS
Nguyễn Thy Khuê*, Dương Minh Mẫn**, Nguyễn Thị Bích Đào**, Phan Hữu Hên**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:5211
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INVESTIGATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR CONCERNING FOOT SELF-CARE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Bích Đào*, Vũ Thị Là**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:5612
GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOSE
THE PROBABILITY OF SHORTERNING ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST TIME
Trần Ngọc Thanh*, Nguyễn Thị Lệ**, Nguyễn Thị Bích Đào***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:6913
SỐT VE MÒ DO RICKETTSIA CÓ BIẾN CHỨNG VIÊM PHỔI MÔ KẼ VÀ HẠ OXY MÁU NẶNG
SCRUB TYPHUS FEVER DUE TO RICKETTSIA WITH INTERSTITIAL PNEUMONIA AND SEVERE HYPOXEMIA
Trần Quang Bính*, Đinh Hồng Cẩm*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:7414
HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU THỨ PHÁT SAU NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRÊN BỆNH CÓ KHỐI TỤ MÁU TRONG CƠ PSOAS TRÁI
SECONDARY HAEMOPHAGOCYTIC SYNDROME AFTER SEPTICEMIA ON PATIENT WITH HEMATOMA IN LEFT PSOAS MUSCLE
Trần Quang Bính*, Nguyễn Ngọc Sang**, Phùng Mạnh Thắng**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:8015
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC METHANOL BIẾN CHỨNG MÙ MẮT HOÀN TOÀN
METHANOL POISONING COMPLICATED BLINDNESS COMPLETELY A CASE REPORT
Nguyễn Ngọc Sang*, Lê Khắc Quyến*, Trần Quang Bính *
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:8516
GIÁ TRỊ ADENOSINE DEAMINASE DỊCH NÃO TỦY TRONG CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG NÃO Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN - ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 12/ 2010 - 12/2011
VALIDITY OF ADENOSINE DEAMINASE IN CEREBROSPINAL FLUID FOR DIAGNOSIS OF TUBERCULOUS MENINGITIS IN ADULT PATIENTS TREATED AT TROPICAL DISEASE HOSPITAL FROM DEC 2010 TO DEC 2011
Võ Ngọc Anh Thơ *, Nguyễn Duy Phong**, Trần Quang Bính*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:9017
VIÊM CƠ TIM CẤP VÀ TỔN THƯƠNG ĐA CƠ QUAN DO NHIỄM CÚM A/H1N1
FULMINANT MYOCARDITIS AND MULTIORGAN FAILURE DUE TO H1N1 INFLUENZA A INFECTION – A CASE REPORT
Hoàng Lan Phương*, Trần Quang Bính*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:9818
VIÊM GAN CẤP DO NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS TRÊN BỆNH NHÂN SỐT KÉO DÀI CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN
ACUTE HEPATITIS CAUSED BY CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PATIENT WITH FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
Trần Quang Bính*, Nguyễn Thị Thúy An *
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:10319
VAI TRÒ CỦA PET/CT TRONG PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN UNG THƯ PHỔI
ROLE OF PET/CT IN INITIAL STAGING OF LUNG CANCER
Nguyễn Xuân Cảnh*, Nguyễn Đức Khuê**, Nguyễn Văn Khôi***, Trần Minh Thông****
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:10920
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG MẮT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL FEATURES AND MANAGEMENT OF EYE TRAUMA DUE TO FOREIGN BODIES AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Hữu Chức*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:11621
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG CÓ NGOẠI VẬT HỐC MẮT

Nguyễn Hữu Chức*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:12222
TẮC TĨNH MẠCH MẠC TREO CẤP: THÁI ĐỘ XỬ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC LẤY HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
ACUTE MESENTERIC VENOUS THROMBOSIS: MANAGEMENT STRATEGY AND THE ROLE OF MESENTERIC VENOUS THROMBECTOMY
Nguyễn Văn Khôi*, Vũ Hữu Vĩnh*, Ngô Quốc Hưng*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:12923
ĐẶC ĐIỂM ĐAU VÀ ĐÁP ỨNG VỚI THUỐC GIẢM ĐAU Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ
CHARACTERISTICS OF PAIN AND RESPONSE WITH ANALGESICS IN CANCER PATIENTS
Mã Minh Hương*, Nguyễn Phi Hùng*, Ngô Minh Thuận*, Nguyễn Văn Thuận*, Nguyễn Văn Khôi*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:13824
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN
EVALUATING THE THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF THE CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY TECHNIQUE IN SEPTIC SHOCK
Phạm Thị Ngọc Thảo*, Nguyễn Gia Bình**, Đặng Quốc Tuấn**, Trần Thanh Cảng***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:14525
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U TUYẾN ỨC TRÊN CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
EVALUATION CHARACTERISTICS COMPUTER TOMOGRAPHY IMAGING OF THYMIC TUMOR
Lâm Diễm Phương *, Phạm Ngọc Hoa**, Trần Quyết Tiến***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:BV Chợ Rẫy  Trang:158Tổng cộng 29 bài
Trang: 1 - 2