Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ THAI KỲ
PULMONARY HYPERTENSION AND PREGNANCY
Nguyễn Thị Quý*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12
CÁCH XỬ TRÍ BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VITAMIN K TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU NGOẠI THẦN KINH
MANAGEMENT OF ORAL ANTICOAGULANTS FOR EMERGENCY NEUROSURGERY
Nguyễn Ngọc Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:93
GÂY MÊ TĨNH MẠCH VỚI KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH

Nguyễn Thị Quý*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:154
MỘT VÀI NHẬN XÉT BAN ĐẦU TRONG VIỆC THEO DÕI ĐỘ SÂU GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT TIM HỞ VỚI BIS SPECTRAL
SOME PRIMARY REMARKS ON THE USE OF BISPECTRAL IN MONITORING THE DEPTH OF NESTHESIA IN CARDIAC SURGERY
Nguyễn Thị Quý*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:285
XÁC ĐỊNH YẾU TỐ NGUY CƠ RÚT NỘI KHÍ QUẢN MUỘN SAU PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH TRẺ EM
DETERMINING THE RISK FACTORS OF LATE EXTUBATION AFTER CONGENITAL CARDIAC SURGERY IN CHILDREN
Nguyễn Thị Quý*, Huỳnh Nguyễn Hoài Thanh**, Hoàng Anh Khôi *, Bùi Đức Thành***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:376
TRÌNH BÀY CA LÂM SÀNG CÓ ĐẶT PIC THEO DÕI ÁP LỰC NỘI SỌ LIÊN TỤC
A CASE REPORT OF INTRACRANIAL PRESSURE (ICP) MONITORING
Nguyễn Ngọc Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:457
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SONDE FOLEY LẠC CHỖ VÀO TRONG NÃO
INADVERTENT INTRACRANIAL MIGRATION OF A URINARY FOLEY CATHETER WHILE CONTROLLING PROFUSE EPISTAXIS AFTER SEVERE CRANIOFACIAL TRAUMA: CLINICAL CASE REPORT
Nguyễn Ngọc Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:498
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: XUẤT HUYẾT Ổ BỤNG TỰ PHÁT DO ENOXAPARIN
ENOXAPARIN-INDUCED SPONTANEOUS INTRA-PERITONEAL HEMORRHAGE: CLINICAL CASE REPORT
Nguyễn Ngọc Anh*, Lê Hoàng Quân*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:539
GÂY MÊ BẰNG DESFLURANE TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI VIÊM RUỘT THỪA CẤP
GENERAL ANESTHESIA WITH DESFLURANE IN LAPAROSCOPIC SURGERY FOR ACUTE APPENDICITIS
Phùng Văn Việt*, Nghiêm Thanh Tú*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:5910
CHỌN LỰA THUỐC DÃN CƠ TRONG GÂY MÊ MỔ CẤP CỨU
CHOOSING A MUSCLE RELAXANTS IN ANESTHESIA FOR EMERGENCY SURGERY
Nguyễn Văn Chinh*, Nguyễn Văn Chừng*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6311
SEVOFLURANE: LỰA CHỌN TỐT NHẤT TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH?
SEVOFLURANE: THE BEST CHOICE OF ANESTHESIA IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFS ?
Hồ Thị Xuân Nga* , Nguyễn Thị Quý*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7012
XỬ TRÍ RỐI LOẠN CÂN BẰNG DỊCH, ĐIỆN GIẢI TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
TREATING FOR FLUID AND ELECTROLYTES IMBALANCES IN THE ANESTHESIA AND CRITICAL CARE PATIENTS WITH SEVERE BRAIN INJURY
Phạm Văn Hiếu*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7513
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA SỬ DỤNG MẶT NẠ THANH QUẢN PROSEAL VỚI GÂY MÊ TĨNH MẠCH KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH PROPOFOL CHO PHẪU THUẬT CẮT HẠCH THẦN KINH GIAO CẢM NGỰC NỘI SOI
EVALUATION OF SAFETY AND EFFICACY OF PROSEAL LARYNGEAL MASK AND TCI PROPOFOL IN ANESTHESIA FOR ENDOSCOPIC THORACIC SYMPATECTOMIE
Phạm Văn Hùng*, Nguyễn Anh Tuấn*, Phan Tôn Ngọc Vũ*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8414
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BẢO VỆ CƠ TIM BẰNG DUNG DỊCH LIỆT TIM MÁU ẤM TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH.
EVALUATION OF CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF WARM BLOOD CARDIOPLEGIA IN PATIENTS UNDERGOING CONGENITAL CARDIAL SURGERY
Lê Ngọc Hân*, Lê Quang Đình*,Nguyễn Văn Chừng**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:9015
SO SÁNH TÁC DỤNG CỦA BUPIVACAINE ĐẲNG TRỌNG VÀ CHIROCAINE LIỀU THẤP TRONG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP GÂY TÊ TỦY SỐNG VÀ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ MỔ THAY KHỚP HÁNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI
COMPARISION OF CHIROCAINE AND ISOTONIC BUPIVACAINE FOR COMBINED SPINAL-EPUDURAL FOR HIP REPLACEMENT IN ELDERLY PATIENTS
Lê Văn Chung*, Trịnh Tấn Thìn*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:9616
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ TROPONIN I VÀ CK-MB TRONG TẦM SOÁT NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU PHẪU THUẬT NGOÀI TIM
TROPONIN I AND CK-MB IN DIAGNOSIS OF MYOCARDIAL INFARCTION AFTER NON-CARDIAC SURGERIES
Nguyễn Thị Thanh*, Châu Thị Mỹ An*, Trần Phương Vi*, Nguyễn Ngọc Anh**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10217
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN DẬP PHỔI CÓ ALI/ARDS
CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF LUNG CONTUSION WITH ALI/ARDS
Phạm Văn Đông*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10818
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP: TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH TRONG GÂY MÊ SUCCINYLCHOLIN VÀ ISOFLURANE
MALIGNANT HYPERTHERMIA DURING ANESTHESIA WITH ISOFLURANE AND SUCCINYLCHOLINE: CASE REPORT
Nguyễn Thị Thanh*, Nguyễn Trung Cường**, Huỳnh Văn Bình**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11519
HIỆU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI Ở BỆNH NHÂN DẬP PHỔI CÓ ALI/ARDS
EFFECT OF LUNG PROTECTIVE VENTILATORY STRATEGY ON ALI/ARDS DUE TO LUNG CONTUSION
Phạm Văn Đông*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11520
HIỆU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI Ở BỆNH NHÂN DẬP PHỔI CÓ ALI/ARDS
EFFECT OF LUNG PROTECTIVE VENTILATORY STRATEGY ON ALI/ARDS DUE TO LUNG CONTUSION
Phạm Văn Đông*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11921
TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH
Malignant hyperthermia
P.M. Hopkins*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12722
TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN CHU PHẪU

Abdul Ghaaliq Lalkhen
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:13523
BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM CÓ NGUY CƠ CAO
The high risk cardiac surgical patient

Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:13924
PHỤC HỒI HUYẾT ĐỘNG VÀ THÔNG KHÍ NHANH SAU KHI TIÊM SUGAMMADEX TRÊN BỆNH NHÂN BỊ SỐC PHẢN VỆ DO ROCURONIUM KHÁNG TRỊ VỚI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠ BẢN


Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:14725
CHÁY TRONG LÚC PHẪU THUẬT


Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:151Tổng cộng 25 bài
Trang: 1