Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
XÁC ĐỊNH TUỔI NGƯỜI VIỆT QUA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ RĂNG VĨNH VIỄN GIAI ĐOẠN 6-24 TUỔI
AGE ESTIMATION IN 6-24 YEAR OLD VIETNAMESE CHILDREN USING DEVELOPMENT OF PERMANENT TEETH
Nguyễn Thị Bích Lý*, Lê Đức Lánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NỀN SỌ TRONG CÁC SAI HÌNH XƯƠNG HẠNG I,II,III (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRANIAL BASE IN SKELETAL CLASS I,II,III MALOCLUSION (RESEARCHED ON LATERAL CEPHALOMETRIC RADIOGRAPHS)
Lữ Minh Lộc*, Lê Đức Lánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:133
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TỨ GIÁC SỌ MẶT N-S-Ba-Me VÀ CHIỀU CAO CÁC TẦNG MẶT TRONG CÁC SAI HÌNH XƯƠNG I,II,III (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRANIALFACE QUADANGLE N-S-Ba-Me AND CRANIAL HEIGHTS IN SKELETAL CLASS I,II,III MALOCLUSION(RESEARCHED ON LATERAL CEPHALOMETRIC RADIOGRAPHS)
Lữ Minh Lộc*, Lê Đức Lánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:194
TƯƠNG QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC NGANG KHỐI RĂNG TRƯỚC TRÊN VỚI MỘT SỐ SỐ ĐO Ở VÙNG MẶT
CORRELATION BETWEEN MAXILLARY ANTERIOR TEETH WIDTH AND SOME FACIAL MEASUREMENTS
Nguyễn Thái Phượng*, Lê Đức Lánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:265
KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG VĨNH VIỄN HÀM DƯỚI Ở TRẺ 13 TUỔI
DETERMINE THE 3D MEASUREMENTS OF LOWER DENTAL ARCH IN 13 YEAR-OLD-CHILDREN
Nguyễn Thị Kim Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:346
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA TRẺ CÓ SAI KHỚP CẮN HẠNG III (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)

Nguyễn Như Trung*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:407
SỰ KHÁC BIỆT HÌNH THÁI SỌ-MẶT-RĂNG GIỮA TRẺ CÓ KHỚP CẮN HẠNG III VÀ TRẺ CÓ KHỚP CẮN HẠNG I BÌNH THƯỜNG
THE DIFFERENCES IN THE CRANIOFACIAL MORPHOLOGY BETWEEN CLASS III MALOCCLUSION CHILDREN AND CLASS I CHILDREN
Nguyễn Như Trung*, Đống Khắc Thẩm**, Hoàng Tử Hùng**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:458
ĐẶC ĐIỂM NẾP GẬP TRÊN BỘ RĂNG NGƯỜI VIỆT
THE DEFLECTING WRINKLE CHARACTERISTICS ON THE TEETH OF VIETNAMESE
Huỳnh Kim Khang*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:519
TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM RĂNG CỬA HÌNH XẺNG GIỮA RĂNG CỬA GIỮA SỮA VÀ VĨNH VIỄN HÀM TRÊN Ở BỘ RĂNG NGƯỜI VIỆT
RELATIONSHIP OF THE SHOVEL – SHAPED INCISOR TRAIT BETWEEN THE UPPER DECIDUOUS AND PERMANENT CENTRAL INCISOR ON THE TEETH OF VIETNAMESE
Huỳnh Kim Khang*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:5610
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÙNG ĐẦU Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 12 TUỔI
CRANIAL MORPHOLOGY IN CHILDREN BETWEEN 6 AND 12 YEARS OF AGE - A LONGITUDINAL STUDY
Trương Hoàng Lệ Thủy*, Nguyễn Thị Kim Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6111
SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI VÙNG MẶT Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 12 TUỔI
FACIAL MORPHOLOGY CHANGES IN CHILDREN BETWEEN 6 AND 12 YEARS OF AGE – A LONGITUDINAL STUDY
Trương Hoàng Lệ Thủy*, Nguyễn Thị Kim Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6912
THAY ĐỔI SÂU RĂNG SAU 1 NĂM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SÂU RĂNG Ở TRẺ 9-10 TUỔI TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHANGING DENTAL CARIES AFTER ONE YEAR FOLLOW-UP AND RELATED FACTORS IN 9-10 YEAR-OLD CHILDREN IN BINH CHANH, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Bùi Huỳnh Anh*, Ngô Thị Quỳnh Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7813
NGUY CƠ SÂU RĂNG CỦA MỘT SỐ HỌC SINH 9-10 TUỔI CÓ SÂU RĂNG CAO TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CARIES RISKS AMONG 9-10-YEAR-OLD CHILDREN IN BINH CHANH DISTRICT, HOCHIMINH CITY, VIET NAM
Bùi Huỳnh Anh*, Hoàng Trọng Hùng*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8714
KHẢO SÁT SƠ BỘ TÌNH HÌNH RĂNG NHIỄM FLUOR TẠI 2 XÃ CÓ MỎ FLUORITE CỦA TỈNH PHÚ YÊN
PRELIMINARY SURVEY OF DENTAL FLUOROSIS IN 2 WARDS HAVING FLUORITE MINE IN PHU YEN PROVINCE
Nguyễn Thị Thanh Hà*, Trần Thu Thủy*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9415
TÌNH TRẠNG NHA CHU CỦA PHỤ NỮ MANG THAI THEO TỪNG QUÍ CỦA THAI KỲ
PERIODONTAL STATUS IN PREGNANT WOMEN DURING PREGNANCY
Trần Thị Bích Châu*, Nguyễn Thị Kim Anh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10216
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH 12 VÀ 15 TUỔI TẠI THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT – BÌNH DƯƠNG
ORAL HEALTH STATUS OF SCHOOL CHILDREN AGE 12 AND 15 IN THU DAU MOT TOWN-BINH DUONG PROVINCE
Hồ Văn Dzi*, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10617
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TỪ 3-14 TUỔI TẠI CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG VÀ BẢO TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT THIÊN PHƯỚC, CỦ CHI
ORAL HEALTH OF DISABLED CHILDREN IN THIEN PHUOC HOME FOR CHILDREN WITH DISABILITY, CU CHI
Phan Ái Hùng*, Nguyễn Thị Thúy Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11518
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH RĂNG MIỆNG TRÊN SỐ LƯỢNG VI KHUẨN SINH HỢP CHẤT SULFUR BAY HƠI Ở LƯỠI
IMPACT OF DIFFERENT ORAL HYGIENE METHODS ON THE VOLATILE SULFUR COMPOUNDS- PRODUCING BACTERIA OF THE TONGUE
Đặng Vũ Ngọc Mai*, Võ Thị Chi Mai**, Nguyễn Thị Kim Anh*, Nguyễn Phúc Diên Thảo*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11919
HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT MẢNG BÁM, VI KHUẨN VÀ NẤM CANDIDA TRÊN HÀM GIẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP LÀM SẠCH CƠ HỌC VÀ HÓA HỌC
EFFICACY OF MECHANICAL AND CHEMO-MECHANICAL CLEANING METHODS IN CONTROLLING PLAQUE, BACTERIA AND CANDIDA SPP. ON COMPLETE ACRYLIC RESIN DENTURES
Phạm Thị Lan Anh*, Lê Hồ Phương Trang*, Hoàng Đạo Bảo Trâm*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12620
HIỆU QUẢ CỦA CPP-ACP TRÊN pH MẢNG BÁM RĂNG Ở MỘT NHÓM TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
EFFECT OF CPP-ACP ON pH PLAQUE IN A GROUP OF DISABLED CHILDREN IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Quỳnh Anh*, Phan Ái Hùng*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13321
ĐÁNH GIÁ ĐỘ LƯU GIỮ CỦA XI MĂNG GẮN ĐỐI VỚI PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
ASSESSMENT OF THE TENSILE STRENGTH OF CEMENT-RETAINED CROWN TECHNIQUE WITH DENTAL IMPLANTS
Bùi Ngọc Chinh*, Lê Đức Lánh**, Trần Hùng Lâm**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13822
VIRÚT BƯỚU NHÚ NGƯỜI (HPV) VÀ BIỂU HIỆN QUÁ MỨC PROTEIN P53 TRONG UNG THƯ NIÊM MẠC MIỆNG
HIGH RISK HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) AND P53 OVEREXPRESSION IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN VIETNAMESE PATIENTS
Trần Thị Kim Cúc*, Lê Đức Lánh*
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14923
BIỂU HIỆN PROTEIN P53 TRONG BƯỚU NGUYÊN BÀO MEN
EXPRESSION OF P53 PROTEIN IN AMELOBLASTOMA
Đỗ Thị Thảo*, Đoàn Thị Phương Thảo**, Nguyễn Thị Hồng***
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15624
NHIỄM KHUẨN DO RĂNG/VIÊM MÔ TẾ BÀO: VI KHUẨN VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010
ODONTOGENIC INFECTIONS/CELLULITIS: BACTERIAL IDENTIFICATION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE IN HO CHI MINH CITY IN 2010
Võ Đắc Tuyến*, Nguyễn Thị Hồng*, Nguyễn Đức Tuấn*, Huỳnh Anh Thư*, Lê Kim Ngọc Giao**, Võ Thị Chi Mai**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:16225
ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT CHỈNH HÀM TRONG ĐIỀU TRỊ SAI HÌNH RĂNG-MẶT
THE APPLICATION OF ORTHGNATHIC SURGERY TO CORRECT SEVERE DENTOFACIAL DEFORMITIES
Nguyễn Thu Hà*, Lâm Hoài Phương*, Hoàng Tử Hùng**
Năm:2012  Tập:16  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:170Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2