Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI: CUỘC CÁCH MẠNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC
NEXT GENERATION SEQUENCING: THE REVOLUTION IN DIAGNOSIS AND BIO-MEDICAL RESEARCH
Phạm Hùng Vân*, Nguyễn Đỗ Phúc**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:12
CẬP NHẬT KHẢ NĂNG CÁC XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG VIÊM GAN SIÊU VI MẠN TÍNH
UPDATE THE POSSIBILITIES OF THE MOLECULAR TESTINGS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS
Phạm Hùng Vân*, Võ Đức Xuyên An**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:83
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở 20 TỈNH THÀNH PHÍA NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2011
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HAND FOOT MOUTH DISEASE IN 20 SOUTHERN PROVINCES OF VIETNAM, PERIOD 2005-2011
Trần Ngọc Hữu*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:204
SỰ LAN TRUYỀN BỆNH TẢ QUA BIÊN GIỚI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ BÙNG PHÁP DỊCH TẢ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2010
CHOLERA TRANSMISSION THROUGH BORDER AND RISK FACTORS FOR CHOLERA OUTBREAK IN MEKONG DELTA RIVER IN 2010
Trần Ngọc Hữu*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:265
CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐANG BÙNG PHÁT Ở KHU VỰC PHÍA NAM TỪ 2001-2011
EMERGING INFECTIOUS DISEASES IN THE SOUTH OF VIETNAM, PERIOD 2001 - 2011
Trần Ngọc Hữu*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:316
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON < 5 TUỔI NHẬP VIỆN TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN NINH PHƯỚC, NINH THUẬN
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT ACUTE RESPIRATORY INFECTION PREVENTION OF MOTHERS WHO HAVE CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD ADMITTED AT PEDIATRICS OF NINH PHUOC HOSPITAL, NINH THUAN PROVINCE
Nguyễn Thị Thùy Hương*, Lê Hoàng Ninh**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:397
KIẾN THỨC – THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN, NĂM 2011
KNOWLEDGE - PRACTICE ABOUT HYGIENE AND FOOD SAFETY OF STREET FOOD BUSINESSPERSONS IN PHAN RANG - THAP CHAM CITY, NINH THUAN PROVINCE, 2011
Mai Thị Phương Ngọc* Lê Hoàng Ninh**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:458
TỶ LỆ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ NHỮNG HÀNH VI NGUY CƠ CỦA CÁN BỘ - CÔNG NHÂN TRUNG TÂM CƠ KHÍ TOA XE THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
PREVALENCE OF HYPERTENSION AND BEHAVIOURAL RISK FACTORS OF PERSONNEL OF THAPCHAM RAILROAD WAGON MECHANICAL CENTER
Nguyễn Tôn Kinh Thi*, Lê Hoàng Ninh**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:529
CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE TRẺ EM 6-10 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2011
SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH STATUS OF CHILDREN AGED 6 - 10 YEARS OLD IN SOC TRANG CITY, 2011.
Lê Hoàng Ninh*, Vương Thuận An*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:5810
HÀNH VI PHÒNG NGỪA ĐUỐI NƯỚC CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 11 TUỔI TẠI HUYỆN AN PHÚ – TỈNH AN GIANG NĂM 2011
THE DROWNING PREVENTIVE BEHAVIOUR OF CAREGIVERS OF CHILDREN UNDER 11 YEARS OLD IN AN PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE IN 2011.
Nguyễn Ngọc Duy*, Lê Hoàng Ninh*, Nguyễn Thị Linh Đơn*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:6611
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT TRÊN KHỈ TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
A CASE STUDY OF MALARIA INFECTED MONKEY IN BINH PHUOC PROVINCE
Lê Thành Đồng*, Trịnh Ngọc Hải**, Nguyễn Vân Hồng***, Ngô Việt Thành*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:7312
ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI, PHÂN BỐ VÀ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM CỦA VÉC TƠ SỐT RÉT Ở MỘT SỐ VÙNG SINH CẢNH KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM - CAMPUCHIA
CHARACTERISTICS OF SPECIES COMPOSITION, DISTRIBUTION AND EXTENT OF SENSITIVITY OF MALARIA VECTOR ALONG THE BORDER OF VIETNAM - CAMBODIA
Lê Thành Đồng*, Huỳnh Kha Thảo Hiền*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:8013
XÁC ĐỊNH Ổ LĂNG QUĂNG NGUỒN VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT: ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU CHO CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
IDENTIFY THE SOURCE OF LARVA AND KNOWLEDGE, PRACTICE OF PEOPLE IN PHONG THANH TAY B VI LLAGE, PHUOC LONG DISTRIC T, BAC LIEU PROVINCE TO PREVENT DENGU E HEMORRHAGIC FEVER IN 2011
Phạm Thị Nhã Trúc*, Nguyễn Thanh Phương*, Đặng Văn Chính**, Phạm Trí Dũng*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:8614
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM ẤU TRÙNG GIUN TOXOCARA SPP Ở MỘT SỐ ĐIỂM TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ GIA LAI
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS & RISK FACTORS FOR TOXOCARA SPP INFECTION IN SOME SITES IN BINH DINH & GIA LAI PROVINCES.
Bùi Văn Tuấn*, Nguyễn Văn Chương*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:9115
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIUN ĐẦU GAI BẰNG THUỐC ALBENDAZOLE TẠI BÌNH ĐỊNH
SOME CLINICAL SYMPTOMS OF HUMAN GNATHOSTOMIASIS & THERAPEUTIC EFFICACY OF ALBENDAZOLE IN BINH DINH PROVINCE
Nguyễn Văn Chương*, Nguyễn Hữu Giáo*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:9716
TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH NHIỄM TRÙNG SAU LŨ LỤT NĂM 2009 TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
CONSULTATIONS DUE TO COMMUNICABLE DISEASES AFTER THE 2009 FLOOD IN HAI LANG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE, VIET NAM
Hà Văn Như*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:10417
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, HÀNH VI, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2011
DESCRIPTION OF KNOWLEDGE, BEHAVIOURS, PRACTICES, AND ALL FACTORS RELATED TO PREVENTIVE INFECTION OF HIV FOR ALL HEALTH CARE STAFFS IN GENERAL HOSPITAL OF YENBAI PROVINCE IN 2011
Lê Phương Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:11018
KHẢO SÁT SƠ BỘ TÌNH HÌNH RĂNG NHIỄM FLUOR TẠI 2 XÃ CÓ MỎ FLUORITE CỦA TỈNH PHÚ YÊN
PRELIMINARY SURVEY OF DENTAL FLUOROSIS IN TWO WARDS HAVING FLUORITE MINES IN PHU YEN PROVINCE
Nguyễn Thị Thanh Hà*, Trần Thu Thủy*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:11819
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2009- 2010
EVALUATION IMPACT ENVIRONMENT WORKING AFFECTS TO HEALTH AND OCCUPATIONAL DISEASES IN THE INDUSTRIAL PARKS IN ĐONG NAI PROVINCE IN 2009 – 2010
Ngô Thị Hiền*, Phan Hải Nam*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:12520
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHI ĐẾN KHÁM ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN NĂM 2010-2011
PATIENT’S SATISFACTION WITH HEALTH CARE SERVICES OF COMMUNE HEALTH CENTERS AT CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN PROVINCE IN 2010-2011
Phạm Trần Thanh Lịch
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:13221
SỰ TUÂN THỦ PHÁC ĐỒ VẮC XIN DỰ PHÒNG BỆNH DẠI SAU PHƠI NHIỄM TẠI THỊ XÃ SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
PATIENT COMPLIANCE WITH RABIES VACCINATION REGIMENS FOR POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS IN SA DEC TOWN, DONG THAP.
Phùng Minh Trí*, Nguyễn Kim Thủy¬*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:13822
TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM QUA CÁC CỬA KHẨU TÂY NINH
SITUTATION OF PATIENTS ENTERING VIETNAM THROUGH TAY NINH BODER GATE
Trần Phước Đoàn*, Lê Hoàng San**
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:14523
ÁP DỤNG PHẦN MỀM WHO ANTHRO ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 1 TUỔI Ở MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ
APPLYING WHO ANTHRO SOFTWARE FOR ASSESSING NUTRITIONAL STATUS OF INFANTS IN SOME PRECINTS, HUE CITY
Nguyễn Văn Đạt*,Hoàng Thị Cẩm Nhung*, Lê Thị Nhung*, Võ Thị Ngọc Diễu*, Đinh Thanh Huề*, Hoàng Thị Bạch Yến*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:15124
ĐỘ NHẠY, ĐỘ ĐẶC HIỆU, KHẢ NĂNG PHÙ HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ DƯƠNG TÍNH KÉO DÀI CỦA TEST NHANH COMBO TRONG CHẨN ĐOÁN SỐT RÉT TẠI XÃ CƯ DRAM, HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐAK LAK, NĂM 2010
THE SENSITIVITY, SPECIFICITY, AGREEMENT, AND PROLONGED POSITIVITY OF COMBO TEST IN DIAGNOSING MALARIA AT CUDRAM COMMUNE, KRONGBONG DISTRICT, DAKLAK PROVINCE, 2010
Hồ Văn Hoàng*, Huỳnh Hồng Quang¬*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:15725
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH Ở NGƯỜI DÂN NGỦ RẪY TẠI XÃ VĨNH KIM, HUYỆN VĨNH THẠNH, TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2010
THE PROPORTION OF MALARIA PARASITE INFECTION AND KAP IN THE PEOPLE SLEEPING AT FIELD HUTS IN VINH KIM COMMUNE, VINH THANH DISTRICT, BINH DINH PROVINCE 2010
Hồ Văn Hoàng*, Nguyễn Duy Sơn*
Năm:2012  Tập:16  Số:3  Chuyên đề:Y tế Công Cộng  Trang:163Tổng cộng 94 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4