Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP DỰA TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TIM
ASSESSMENT OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION’S EFFECT IN ACUTE CORONARY SYNDROME BY CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Thân Hà Ngọc Thể*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:12
CỘNG HƯỞNG TỪ TIM TĂNG TƯƠNG PHẢN MUỘN VÀ SỰ CẢI THIỆN TÁI ĐỊNH DẠNG - CHỨC NĂNG THẤT TRÁI SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN
DELAYED ENHANCEMENT (DE) CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND THE IMPROVEMENT OF LEFT VENTRICULAR REMODELING AND FUNCTION POST-PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN STEMI
Thân Hà Ngọc Thể*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:123
TỶ LỆ HIỆN MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY
PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN THE ELDERLY IN THE MEDICAL DEPARTMENT CAI LAY REGIONAL HOSPITAL
Trần Văn Huyền*, Trần Quang Khánh**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:234
MÔ HÌNH BỆNH TẬT NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2010
THE DISEASE PATTERN OF HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS AT 30-4 HOSPITAL IN 2010
Lê Thu Nga*, Thân Hà Ngọc Thể**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:295
CHỈ ĐỊNH THUỐC KHÔNG THÍCH HỢP Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI
INAPPROPRIATE PRESCRIBING FOR INPATIENT ELDERLY AT THE REGIONAL HOSPITAL IN CU CHI
Nguyễn Thành Danh*, Nguyễn Văn Tân**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:356
MÔ HÌNH BỆNH TẬT CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2011
THE DISEASE PATTERNS IN ELDERLY PATIENT AT BINH DUONG HOSPITALS IN 2011
Bùi Tấn Dương*, Nguyễn Thanh Huân**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:407
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ CANXI, PHOSPHO, PTH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI BỆNH THẬN MẠN (GIAI ĐOẠN TRƯỚC LỌC THẬN)ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
THE SERUM LEVELS OF CALCIUM, PHOSPHORUS, PTH IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (PRE-DIALYSIS STAGE) TREATMENT IN THỐNG NHẤT HOSPITAL
Trần Thanh Bình*, Phạm Văn Bùi**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:458
CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA VÀ DỰ HẬU NGẮN HẠN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AND SHORT-TERM OUTCOMES IN THE ELDERLY WITH ACUTE MYOCADIAL INFARCTION
Nguyễn Văn Tân*, Nguyễn Văn Trí*, Phạm Hòa Bình*, Hồ Thượng Dũng**, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:519
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN
MULTIPLE ORGAN FAILURE SYNDROME: CLINICAL CHARACTERISTICS AND THE RESULT OF TREATMENT AMONG SEPTIC SHOCK PATIENTS
Hoàng Văn Quang*, Lê Bảo Huy*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:5810
NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
THE RELATIONSHIP BETWEEN METABOLIC SYNDROME AND THE CHRACTERISTIC OF CORONARY ARTERIES LESIONS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Dương Thị Kim Loan*, Nguyễn Liên Hồng*, Hồ Thượng Dũng, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:6311
SỬ DỤNG STREPTOKINASE TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN
STREPTOKINASE THERAPY FOR ACUTE ST ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Điêu Thanh Hùng*, Phạm Chí Hiền*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:7112
HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ TRỊ LIỆU “TÁI HỌC HỎI VẬN ĐỘNG” SO VỚI PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
EFFECTIVENESS OF THE “MOTOR RELEARNING PROGRAMME” COMPARED WITH THE TRADITIONAL APPROACH ON THE CHRONIC STROKE PATIENTS
Nguyễn Đăng Khoa*, Phạm Thị Ngọc Ái*, Cao Thanh Ngọc**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:7613
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG GÂN CƠ MÁC DÀI TỰ THÂN
THE OUTCOME ARTHROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) RECONSTRUCTION USING PERONEUS LONGUS TENDON AUTOGRAFT
Võ Thành Toàn*, Nguyễn Minh Dương*, Ngô Hoàng Viễn*, Văn Huy Hoạt*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:8314
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI KHÂU RÁCH SỤN CHÊM DO CHẤN THƯƠNG
TO EVALUATE THE RESULTS OF TREATMENT TORN MENISCUS INJURY IN ARTHROSCOPIC SUTURE
Võ Thành Toàn*, Võ Việt Đức*, Phạm Thị Hiền Diệu*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:8715
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM DO CHẤN THƯƠNG TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ NỘI SOI
TO ASSESS THE RELEVANCE OF IMAGE TEAR MENISCUS INJURY ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) AND ARTHROSCOPY
Võ Thành Toàn*, Huỳnh Tấn Thịnh*, Nguyễn Thị Tiến*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:9316
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC TIM Ở SẢN PHỤ MANG THAI BỊ TIỀN SẢN GIẬT
STUDY THE ALTERED LEFT VENTRICULAR SHAPE AND CARDIAC STRUCTURE IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Lê Hoàng Oanh*, Đinh Thu Hương**, Nguyễn Đức Công***
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:9617
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH THÁI ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER VỚI NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM FRAMING HAM Ở NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FORM OF CAROTID ARTERY BY DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY AND RISK TEN YEARS CORONARY ARTERY DISEASE IN PEOPLES WITH DYSLIPIDEMIA
Vũ Hồng Anh*, Nguyễn Đức Công**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:10218
ƯỚC TÍNH NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 10 NĂM TỚI THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
THE RISKS OF CORONARY ARTERY DISEASE TEN YEARS ACCORDING TO FRAMINGHAM SCORE IN PEOPLE WITH DYSLIPIDEMIA
Vũ Hồng Anh*, Nguyễn Đức Công**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:10919
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỨC NĂNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER VỚI NGUY CƠ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU

Vũ Hồng Anh*, Nguyễn Đức Công**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:11520
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ GIỮA SAVI ROSUVASTATIN 10 (SAVIPHARM) VÀ CRESTOR (ASTRAZENECA) TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU
ASSESSMENT EQUIVALENT TREATMENT BETWEEN SAVI ROSUVASTATIN 10 (SAVIPHARM) AND CRESTOR (ASTRAZENECA) IN THE TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA
Nguyễn Đức Công*, Trương Văn Trị*, Hồ Thượng Dũng*, Châu Văn Vinh*, Phạm Hòa Bình**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:12121
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
EVALUATION THE RESULTS OF TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE ON THE ELDERLY AT THONG NHAT HOSPITAL
Lý Văn Quảng*, Nguyễn Bá Hiệp*, Võ Hữu Toàn*, Lê Thị Kim Chi*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:12922
TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SA SÚT TRÍ TUỆ SAU HÔN MÊ KHÔNG CHẤN THƯƠNG
FREQUENCY AND RELATED FACTORS OF DEMENTIA NON- TRAUMA COMA
Kim Văn Trung*, Nguyễn Thanh Huân**, Nguyễn Thy Hùng*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:13323
RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở CÁN BỘ TRUNG CAO NGÀNH BƯU ĐIỆN PHÍA NAM: KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ PHÒNG NGỪA.
DYSLIPIDEMIA IN MIDDLE AND HIGH-RANKING CADRES OF SOUTHERN POST-OFFICE BRANCH
Trần Thành Trọng*, Cao Thanh Ngọc**, Hồ Thượng Dũng***
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:13924
RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở CÁN BỘ TRUNG CAO NGÀNH BƯU ĐIỆN PHÍA NAM: TỈ LỆ HIỆN MẮC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÓM CÓ RỐI LOẠN LIPID MÁU
DYSLIPIDEMIA IN MIDDLE AND HIGH-RANKING CADRES OF SOUTHERN POST-OFFICE BRANCH
Trần Thành Trọng*, Cao Thanh Ngọc**, Hồ Thượng Dũng***
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:14825
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI VỚI TĂNG HUYẾT ÁP
THE RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN RESISTANCE AND HYPERTENSION IN PERSONS WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE
Hoàng Ngọc Vân*, Hồ Thượng Dũng*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Tim Mạch - Lão Khoa BV Thống Nhất  Trang:158Tổng cộng 56 bài
Trang: 1 - 2 - 3