Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2012 - TẬP 16 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG VÀ SỰ NHẠY CẢM KHÁNG SINH
BACTERIOLOGY OF COMMUNITY- ACQUIRED PNEUMONIAE IN CHILDREN AND THE SENSITIVITY OF IDENTIFIED BACTERIA WITH ANTIBIOTICS
Trương Mỹ Hạnh Trâm*, Trần Thị Thu Loan*, Dương Minh Hùng*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG VIÊM PHỔI DO THÔNG KHÍ HỖ TRỢ TAI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ASSESSING THE PROGNOSTIC FACTORS ON VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP) AT THE INTENSIVE CARE UNIT, CHILDREN’S HOSPITAL 2
Võ Quốc Bảo*, Thạch Lễ Tín*, Nguyễn Tất Thành*, Tôn Thất Hoàng*, Nguyễn Phạm Minh Trí*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:93
TÌNH TRẠNG GIẢM CÁC ION NỘI BÀO VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM PHOSPHOR MÁU Ở BỆNH NHI NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
INTRACELLULAR MINERALS DEPLETION AND ASSOCIATED FACTORS TO HYPOPHOSPHATEMIA IN CRITICALLY ILL CHILDREN OF ICU DEPARTMENT, CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thị Thu Hậu*, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên*, Nguyễn Thị Tuyết Dung*, Nguyễn Thị Kiều Thu*, Nguyễn Thị Kim Hoàng*, Thạch Lễ Tín*, Võ Quốc Bảo*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:154
ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH VÀ KHÍ MÁU TĨNH MẠCH Ở TIM BẨM SINH CÓ TÍM CÓ LUỒNG THÔNG PHẢI-TRÁI
ARTERIAL AND VENOUS BLOOD GAS IN CHILDREN WITH CONGENITAL CYANOTIC HEART DISEASE, RIGHT TO LEFT INTRACARDIAC SHUNTING.
Nguyễn Ngọc Huy*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:245
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG RUBELLA BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2010 - 2011
THE EPIDEMIOLOGIC, CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CHILDREN WITH CONGENITAL RUBELLA SYNDROME (CRS) ADMITTED THE CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM JAN 1ST 2010 TO JUN 30TH 2011
Trịnh Hữu Tùng *, Nguyễn Thanh Lan*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:306
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG ÁP LỰC Ổ BỤNG LÊN ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG ƯƠNG Ở BỆNH NHI SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
THE INFLUENCE OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION ON CENTRAL VENOUS PRESSURE IN CHILDREN WITH DENGUE SHOCK SYNDROME
Phạm Văn Quang*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**, Vũ Huy Trụ**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:377
TỔNG QUAN GHÉP THẬN Ở TRẺ EM VÀ THỰC TIỄN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
OVERVIEW OF KIDNEY TRANSPLANTATION IN CHILDREN ALL OVER THE WORLD AND AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Hoàng Thị Diễm Thúy*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:458
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU THỞ MÁY KHÔNG XÂM LẤN Ở TRẺ SANH NON
EARLY EXPERIENCES IN TREATMENT OF NONINVASIVE VENTILATION FOR PRETERM NEONATES
Cam Ngọc Phượng*, Đỗ Hữu Thiều Chương*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:519
ĐẶC ĐIỂM VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF NEONATAL NECROTIZING ENTEROCOLITIS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thị Kim Anh*, Lê Thị Thùy Dung*, Lê Nguyễn Nhật Trung*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5410
MÔ TẢ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SANH NON BẰNG SURFACTANT QUA KỸ THUẬT INSURE
STUDY ON RESULTS OF TREATMENT FOR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PRETERM INFANTS BY SURFACTANT REPLACEMENT WITH INSURE METHOD
Phạm Nguyễn Tố Như*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6111
THỬ NGHIỆM NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH SƠ CỨU TRẺ Ở TRƯỜNG CHO CÁC GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2011
EVALUATE THE FEASIBILITY OF THE CONTENT OF THE PEDIATRIC FIRST AID PROGRAM FOR TEACHERS AND CAREGIVERS
Hồ Lữ Việt*, Hoàng Minh Tú Vân*, Đoàn Thị Lê Bình*, Đặng Minh Xuân*, Trần Chí Thành*, Nguyễn Vũ Trường Giang*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6712
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP: HỘI CHỨNG MẤT MUỐI DO NÃO SAU MỔ MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG
A CASE REPORT: CEREBRAL SALT WASTING SYNDROME AFTER A SURGERY OF EXTRADURAL HEMATOMA
Hoàng Thị Diễm Thúy*, Nguyễn Hà Đức*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7513
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC TRONG VIÊM ĐÀI BỂ THẬN CẤP LẦN ĐẦU Ở TRẺ EM
CLINICAL AND IMAGING CHARACTERISTICS OF FIRST ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN
Dương Hồng Phước*, Ngô Thị Ngãi**, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi**, Hoàng Thị Diễm Thúy*, Trần Thị Mộng Hiệp*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7914
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DESCRIBE THE CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF BRONCHIOLITIS IN HOSPITALIZED INFANTS < 6 MONTHS Y-O
Nguyễn Thị Thanh*, Lê Thị Minh Hồng*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8515
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHẢY TẠI KHOA DICH VỤ 2 SAU 48 GIỜ NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2011
THE EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, SUB-CLINICAL CHARACTERISTICS AND AETIOLOGY OF DIARRHEA AT SERVICE DEPARTMENT 2 OF CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM AUGUST 2011 TO FEBRUARY 2012
Nguyễn Thanh Hương*, Đặng Thị Kim Trinh*, Trần Thị Thu Hà*,Trần Thị Xuân*, Nguyễn Thúc Bội Ngọc*, Nguyễn Mạnh Đức*, Stephen Baker**, James Campbell**, Phan Vũ Trà My**, Nguyễn Văn Minh Hoàng**, Nguyễn Thành Vinh**, Phạm Văn Minh**, Trần Thị Thu Nga**, Cao
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9216
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN HEMOPHILIA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/2009 ĐẾN 12/2011
CHARACTERISTICS OF HEMOPHILIA PATIENTSIN AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thị Mai Lan*, Ngô Thụy Minh Nhi*, Vũ Đỗ Uyên Vy*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10117
THỰC TRẠNG ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ ĐÔNG NAM BỘ - 2012
SURVEY STATUS OF MONAD NEONATAL AT PROVINCIAL HOSPITALS IN THE SOUTH CENTRAL COASTAL, HIGHLANDS AND THE SOUTHEAST, 2012
Hồ Lữ Việt*, Trần Thị Diệu*, Lê Nguyễn Nhật Trung*, Nguyễn Thị Út*, Nguyễn Thanh Hương*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10918
MÔ HÌNH DỊ TẬT BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010
TO DESCRIBE OF BIRTH DEFECTS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 FOR 11 YEARS FROM 2000 TO 2010
Võ Phương Khanh*, Trịnh Hữu Tùng*, Lục Quả*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11619
THẨM PHÂN PHÚC MẠC NGOẠI TRÚ LIÊN TỤC Ở TRẺ SUY THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS IN END STAGE RENAL FAILURE AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Hoàng Thị Diễm Thúy *, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14020
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở TRẺ NHIỄM HIV
THE DIFFICULITIES OF THE CAREGIVERS MAY IMPACT ON THE ARV ADHERENCE OF THE CHILDREN
Trần Chí Thành*, Hồ Lữ Việt*, Đỗ Châu Việt*, Lê Thị Thanh Thủy*, Thái Thanh Thủy*,Thuy Le**, Mattias Larsson**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14621
ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF NEONATAL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thị Kim Anh*, Trần Thị Hoa Phượng*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15322
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ PROSTAGLANDIN SỬ DỤNG CHO SƠ SINH BỆNH TIM BẨM SINH PHỤ THUỘC ỐNG ĐỘNG MẠCH
INITIAL RESULTS OF PROSTAGLANDIN EFFECT ON CARDIAC NEONATAL EMERGENCY
Nguyễn Minh Trí Việt*, Trương Bá Lưu*, Lê Nguyễn Nhật Trung*, Vương Kim Dung*
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16023
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TRÊN TOÀN QUỐC
LESSON FROM ANALYSIS OF DEATH CASES OF HAND FOOT MOUTH DISEASE IN NATIONWIDE VIETNAM
Tăng Chí Thượng*, Nguyễn Minh Tiến*, Lý Tố Khanh*, Lê Vũ Phượng Thy*, Vưu Thanh Tùng**, Thái Quang Tùng**, Bạch Nguyễn Vân Bằng**, Phù Lý Minh Hương**, Nguyễn Trọng Khoa**,Cao Đức Phương**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:16624
GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG: YẾU TỐ NGUY CƠ TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH
ANESTHESIA FOR SPINAL SURGERY: THE RISK FACTOR CAUSING MALIGNANT HYPERTHERMIA
Phan Thị Minh Tâm*, Nguyễn Thị Hiền**, Lê Văn Chung***
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:17025
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỈ SỐ SpO2/ FiO2 VÀ PaO2/FiO2 Ở BỆNH NHI SUY HÔ HẤP CẤP
CORRELATION BETWEEN THE PULSE OXIMETRIC SATURATION/FRACTION OF INSPIRED OXYGEN RATIO AND THE PAO2/FRACTION OF INSPIRED OXYGEN RATIO IN CHILDREN WITH ACUTE LUNG INJURY OR ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Lê Vũ Phượng Thy**, Bạch Văn Cam*, Nguyễn Minh Tiến**
Năm:2012  Tập:16  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:174Tổng cộng 47 bài
Trang: 1 - 2