Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TRUYỀN DỊCH CHU PHẪU VÀ THEO DÕI ĐÁP ỨNG TRUYỀN DỊCH
PERIOPERATIVE FLUID THERAPY AND MONITORING FLUID RESPONDSINESS
Nguyễn Thị Ngọc Đào*.
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12
HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH -BVCR
MANAGEMENT OF SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN NEUROSURGICAL ICU – CHO RAY HOSPITAL
Trần Quang Vinh
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:93
SUY HÔ HẤP CHU PHẪU
Perioperative Respiratory Failure
Phạm Văn Đông
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:154
THEO DÕI OXY HÓA MÔ BẰNG MÁY QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG HIỆN NAY
MONITORING TISSUE OXYGENATION BY NEAR INFRARED SPECTROSCOPY - THEORY AND CURRENT CLINICAL APPLICATION
Phan Văn Dũng*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:245
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG MỔ CẮT U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2004 – 2012
ANESTHESIA IN THYMECTOMY SURGERY TO TREAT THE MYASTHENIA GRAVIS AT CHO RAY HOSPITAL FROM 2004 TO 2012.
Phạm Văn Đông*, Nguyễn Thị Thảo Trang*, Võ Hữu Ngoan*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:326
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC CHẤT ĐÁNH DẤU TỔN THƯƠNG CƠ TIM TRONG GIAI ĐOẠN CHU PHẪU CỦA PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ

Nguyễn Thị Quý*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:387
ÍCH LỢI CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC TIM DO NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
USEFULNESS OF THE USE OF INTRA-AORTIC BALLOON PUMP COUNTERPULSATION IN TREATMENT OF THE PATIENTS WITH CARDIOGENIC SHOCK FROM ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Thị Quý*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:478
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA DEXMEDETOMIDINE (PRECEDEX® TRÊN SỰ ỔN ĐỊNH HUYẾT VÀ AN THẦN – GIẢM ĐAU TRONG GIAI ĐOẠN CHU PHẪU CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH
STUDY THE EFFECTS OF DEXMEDETOMIDINE (PRECEDEX®) ON HEMODYNAMIC STABILITY AND SEDATION – ANALGESIA DURING PER-OPERATIVE IN THE PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT

Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:549
XỬ TRÍ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI SAU PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN THẤT
MANAGEMENT OF PULMONARY HYPERTENSION AFTER VENTRICULE SEPTAL DEFECT CARDIAC SURGERY
Nguyễn Thị Quý*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6210
PHẪU THUẬT TÁCH TRẺ SONG SINH DÍNH NHAU: THÁCH THỨC GÂY MÊ HỒI SỨC
CHALLENGES OF ANESTHESIA IN SEPARATION OF CONJOINED TWINS
Phan Thị Minh Tâm*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6911
KINH NGHIÊM SỬ DỤNG BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
THE EXPERIENCE OF INTRA – AORTIC BALLOON PUMPING IN CHILDREN UNDERGOING OPEN HEART SURGERY: A SERIES STUDY
Nguyễn Tất Bình*, Nguyễn Thị Quý*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7712
NGHIÊN CỨU HIỆU QỦA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PROPOFOL CÓ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
EFFECTS OF PROPOFOL TARGET-CONTROLLED INFUSION ON THE RAISED INTRACRANIAL RESSURE IN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY PATIENTS
Phạm Văn Hiếu*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8613
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH CÓ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI KÉM
STUDY THE EFFICACY OF INTRA-AORTIC BALLOON PUMP IN THE PATIENTS UNDERGOING CORONAY ARTERY BYPASS GRAFT WITH POOR LEFT VENTRICULE FUNCTION
Nguyễn Thị Quý
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:9514
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CỦA LEVOBUPIVACAINE PHỐI HỢP SUFENTANIL TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI
ASSESSMENT OF THE SAFETY AND COMPLICATIONS OF LEVOBUPIVACAINE COMBINED WITH SUFENTANIL IN SPINAL ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION
Mã Thanh Tùng*, Nguyễn Văn Chừng**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10215
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TẮC MẠCH NÃO NGHỊCH THƯỜNG TRONG PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG
INTRAOPERATIVE FATAL PARADOXICAL CEREBRAL EMBOLISM DURING TOTAL HIP ARTHROPLASTY: CLINICAL CASE REPORT
Nguyễn Ngọc Anh*, Lê Hoàng Quân*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10916
ĐA NIỆU NHẠT DẠNG 3 PHA SAU MỔ U SỌ HẦU
DIABETES INSIPIDUS (TRIPHASIC PATTERN) AFTER CRANIOPHARYNGIOMA SURGERY
Trần Quang Vinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11617
ĐỊNH NGHĨA BERLIN VỀ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN 2012
Acute Respiratory Distress Syndrome. The Berlin Definition

Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:120Tổng cộng 17 bài
Trang: 1