Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
NHIỄM SIÊU VI HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Trần Quang Bính*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:12
TỔNG QUAN SUY DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN

Lưu Ngân Tâm*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:113
9 TIẾP CẬN MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔI

Dương Qúy Sỹ*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:164
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
CHARACTERISTICS OF CONGENITAL HEART DISEASE IN CHILDREN AT THE KIEN GIANG HOSPITAL
Trương Bích Thủy*, Văng Kiến Được*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:215
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN TÁI TƯỚI MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM ST CHÊNH LÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM TIM MẠCH LỚN CÓ ĐƠN VỊ CAN THIỆP TIM
REPERFUSION TIME STUDY IN HOSPITALS HAVING INTERVENTIONAL CARDIOLOGY UNIT
Võ Thành Nhân*, Trương Quang Bình**, Hồ Thượng Dũng***, Đỗ Quang Huân****, Nguyễn Cửu Lợi*****, Thân Hà Ngọc Thể******
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:276
KẾT QUẢ TỨC THÌ VÀ THEO DÕI DÀI HẠN NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE Ở BỆNH NHÂN CÓ THAI BỊ HẸP VAN HAI LÁ KHÍT
IMMEDIATE AND LONG-TERM FOLLOW-UP OF PERCUTANEOUS BALLOON MITRAL VALVULOPLASTY IN PREGNANT PATIENTS WITH SEVERE MITRAL STENOSIS
Đỗ Thị Thu Hà*, Võ Thành Nhân**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:387
NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE Ở BỆNH NHÂN HẸP VAN HAI LÁ KHÍT CÓ RUNG NHĨ - KẾT QUẢ TỨC THÌ VÀ DÀI HẠN
PERCUTANEOUS MITRAL VALVULOTOMY BY INOUE BALLOON FOR RHEUMATIC SEVERE MITRAL STENOSIS PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION - THE IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS.
Đỗ Thị Thu Hà*, Hồ Văn Dũng**, Võ Thành Nhân***, Trương Quang Bình****
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:458
ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ QUA ỐNG THÔNG TẠI BVCHỢ RẪY: KẾT QUẢ TRƯỚC MẮT VÀ DÀI HẠN (2004 -2010)
TRANSCATHETER CLOSURE OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN ADOLESCENTS AND ADULTS IN CHO RAY HOSPITAL FROM 2004-2010 IMMEDIATE AND LONG TERM RESULTS
Nguyễn Thượng Nghĩa*, Võ Thành Nhân*, Trần Thị Thanh Trúc*, Trần Lê Uyên Phương*, Đặng Thị Thu Hương*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:539
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN HEN PHẾ QUẢN TẠI CỘNG ĐỒNG TỈNH TIỀN GIANG
FACTORS RELATED TO ASTHMA IN THE COMMUNITY OF TIEN GIANG PROVINCE
Tạ Văn Trầm*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:5810
VAI TRÒ CỦA THANG ĐIỂM EPWORTH, THANG ĐIỂM NGÁY VÀ BMI TRONG TẦM SOÁT HỘI CHỨNG NGƯNG THỞ LÚC NGỦ DO TẮC NGHẼN
THE ROLE OF THE EPWORTH SLEEPINESS SCALE, THE SNORING SEVERITY SCALE AND BMI IN THE DIAGNOSIS OF THE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Đậu Nguyễn Anh Thư*, Nguyễn Xuân Bích Huyên*, Trần Văn Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:6411
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO P. AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 6/2009 ĐẾN 6/1010

Đoàn Ngọc Duy*, Trần Văn Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:7012
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2010-2011
INVESTIGATING CHARACTERISTICS OF BACTERIA CAUSING COMMUNITY- ACQUIRED PNEUMONIA IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2010- 2011
Lê Tiến Dũng
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:7713
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN TRONG ĐỢT KỊCH PHÁT COPD TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2010 -2011
INVESTIGATING CHARACTERISTICS OF BACTERIA CAUSING ACUTE EXACERBATION OF COPD IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2010- 2011.
Lê Tiến Dũng*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:8214
KHẢO SÁT ĐỀ KHÁNG IN VITRO VI KHUẨN TRONG ĐỢT KỊCH PHÁT COPD TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2010- 2011
INVESTIGATING IN-VITRO RESISTANCE TO BACTERIA CAUSING ACUTE EXACERBATION IN COPD IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2010-2011
Lê Tiến Dũng *
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:8615
KHẢO SÁT SỰ ĐỀ KHÁNG IN VITROVI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2010-2011
INVESTIGATING IN-VITRO RESISTANCE TO BACTERIA CAUSING COMMUNITY- ACQUIRED PNEUMONIA IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2010-2011.
Lê Tiến Dũng*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:9316
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CÓ VÀ KHÔNG CÓ LAO PHỔI CŨ
CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF COPD PATIENTS WITH AND WITHOUT PREVIOUS LUNG TUBERCULOSIS.
Nguyễn Thị Mỹ Đang*, Nguyễn Thị Nhạn**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:10017
TIÊN LƯỢNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO
PROGNOSIS OF CEREBRAL VEIN THROMBOSIS
Nguyễn Anh Tài*, Phạm Xuân Lãnh*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:10818
NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẢY MÁU TIỂU NÃO TẠI TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ - BVTƯQĐ 108
EVALUTATION OF THE RESULTS OF CEREBELLAR HEMORRHAGES BY MEDICAL TREATMENTS
Nguyễn Văn Thông*, Đinh Thị Hải Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:11319
VAI TRÒ CỦA CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ VÀ BẢNG PHÂN LOẠI SGA TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN CÓ HAY KHÔNG CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE ROLE OF BODY MASS INDEX AND SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT SCORES AS THE NUTRITIONAL INDICATORS IN DIABETIC AND NON-DIABETIC KIDNEY DISEASE PATIENTS
Trần Văn Vũ*, Trần Thị Bích Hương**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:12020
BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG GUILLAIN – BARRÉ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY HUYẾT TƯƠNG
CASE REPORT TWO CLINICAL CASES OF GUILLAIN – BARRÉ COMPLETE RECOVERY WITH THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
Nguyễn Minh Tuấn*, Đỗ Chí Thanh*, Nguyễn Thị Mỹ Hương*, Trần Thị Thùy Dương*, Nguyễn Hồng Ánh Mai*, Dương Toàn Trung*, Nguyễn Anh Tài*, Bùi Châu Tuệ*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:12921
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ TĨNH MẠCH THỰC QUẢN GIÃN
PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY PROPHYLAXIS AGAINST OESOPHAGEAL VARICEAL BLEEDING
Trần Nhựt Thị Ánh Phượng*, Trương Tâm Thư*, Lê Thành Lý*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:13622
NGƯỠNG GIÁ TRỊ 1025 CỦA TỶ SỐ SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN ĐƯỜNG KÍNH LÁCH TRONG DỰ ĐOÁN GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN
A PLATELET COUNT/ SPLEEN DIAMETER RATIO CUT OFF VALUE 1025 FOR NONINVASIVE PREDICTION OF THE PRESENCE OF ESOPHAGEAL VARICES IN CIRRHOTIC PATIENTS
Mã Phước Nguyên*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:14223
NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO BURKHOLDEIA PSEUDOMALLEI (MELIOIDOSIS) BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
SEPTICAEMIA DUE TO BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI (MELIOIDOSIS) A CASE REPORT
Nguyễn Thị Thủy Ngân*, Đỗ Thị Ngọc Khánh *, Lê Khắc Quyến *
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:14724
HỘI CHỨNG KASABACH - MERRITT: CHẨN ÐOÁN VÀ ÐIỀU TRỊ QUA 10 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2001- 2011
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF KASABACH MERRITT SYNDROME IN PEDIATRIC HOSPITAL NO 2 WITH 10 CASES DURING TEN YEARS 2001-2011
Nguyễn Quang Anh*, Nguyễn Quốc Hải**, Lê Văn Tùng**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:15325
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DINH DƯỠNG TRONG BỆNH WILSON
A NUTRITION CASE IN WILSON DISEASE
Doãn Uyên Vy*, Lưu Ngân Tâm*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2012  Trang:157Tổng cộng 112 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5