Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TỰ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở XÃ ĐĂK Ơ, HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ASSESSMENT ON DISTRIBUTION AND USING OF ANTI-MALARIA DRUG FOR SELF-TREATMENT IN DAK O COMMUNE, BU GIA MAP DISTRICT, BINH PHUOC PROVINCE
Lê Thành Đồng*, Mai Anh Lợi*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:12
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM KÍNH HIỂN VI TRONGPHÒNG CHỐNG SỐT RÉT Ở VIỆT NAM
EVALUATION OF THE MICROSCOPIC DIAGNOSTIC SYSTEM IN THE NATIONAL MALARIA CONTROL PROGRAMME IN VIET NAM
Lê Xuân Hùng*, Nguyễn Mạnh Hùng*, Lê Thành Đồng**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:73
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ LƯU HÀNH SỐT RÉT DAI DẲNG TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
FACTORS RELATING TO CIRCULATION OF PERSISTENT MALARIA IN PHU QUOC ISLAND, PROVINCE KIEN GIANG
Lê Thành Đồng*, Mai Anh Lợi*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:134
ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT 2006 - 2010
EVALUATION ON THE RESULTS IN THE MALARIA PREVENTION PROGRAM ACHIEVED 2006 – 2010
Lê Xuân Hùng*, Nguyễn Mạnh Hùng*, Triệu Nguyên Trung**, Lê Thành Đồng***
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:195
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC SỐT RÉT Ở CỘNG ĐỒNG DÂN DI CƯ TỰ DO TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, DAK LAK NĂM 2010
SOME MALARIA EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AT THE MIGRANT COMMUNITY IN KRONG BONG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE 2011
Hồ Văn Hoàng*, Nguyễn Duy Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:266
HIỆU LỰC ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ ARTESUNATE ĐƠN THUẦN VÀ DIHYDROARTEMISININE – PIPERAQUINE PHOSPHATE ĐỐI VỚI SỐT RÉT DO PLASMODIUM FALCIPARUM CHƯA BIẾN CHỨNG NĂM 2012
EFFICACY OF ARTESUNATE MONOTHERAPY AND DIHYDROARTEMISININE PLUS PIPERAQUINE THERAPY IN THE TREATMENT FOR UNCOMPLICATED FALCIPARUM MALARIA IN VIETNAM, 2012
Bùi Quang Phúc*, Tạ Thị Tĩnh*, Huỳnh Hồng Quang**, Nguyễn Mạnh Hùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:317
BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG KỸ THUẬT REAL TIME PCR SO SÁNH VỚI KỸ THUẬT NESTED - PCR TRONG PHÁT HIỆN VÀ CHẨN ĐOÁN LOÀI PLASMODIUM SPP
INITIAL USING REAL TIME PCR COMPARISON WITH NESTED PCR DETECTION AND DIAGNOSIS PLASMODIUM SPP
Phạm Nguyễn Thúy Vy*, Trịnh Ngọc Hải*, Hoàng Thị Mai Anh*, Nguyễn Thị Vân Anh*, Võ Thế Ngọc Bích*, Nguyễn Thị Minh Châu
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:368
MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI P. FALCIPARUM Ở 2 XÃ VÙNG SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
IMMUNE RESPONSE LEVEL TO P.falciparum IN 2 COMMUNES OF MALARIA HYPER ENDEMIC IN BINH PHUOC PROVINCE
Hoàng Thị Mai Anh*, Trịnh Ngọc Hải*, Phạm Nguyễn Thúy Vy*, Nguyễn Thị Vân Anh*, Võ Thế Ngọc Bích*, Trần Thị Khánh Quỳnh*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:429
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG TEST NHANH SD MALARIA ANTIGEN P.F/PAN TRONG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT, TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ THÁNG 6/2011 – 8/2012
SOME COMMENTS ON THE USE OF RAPID TEST SD MALARIA ANTIGEN PF / PAN IN THE CREENING OF THE MALARIA PARASITE, IN THE DEPARTMENT OF INFECTIOUS BACH MAI HOSPITAL 6/2011 - 8/2012
Nguyễn Văn Tiến*, Nguyễn Quang Tuấn*, Phạm Ngọc Minh*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:4610
SỐT RÉT ÁC TÍNH DO PLASMODIUM VIVAX BÁO CÁO CA BỆNH TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ TỔNG HỢP Y VĂN THẾ GIỚI
SEVERE VIVAX MALARIA: A CASE REPORT IN BINH DINH GENERAL HOSPITAL AND WORLD ENGLISH MEDICAL LITERATURE REVIEW
Huỳnh Hồng Quang*, Triệu Nguyên Trung*, Nguyễn Văn Chương* Hồ Văn Hoàng*, Nguyễn Hoàng Minh**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:5011
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở XÃ TRÍ PHẢI HUYỆN THỚI BÌNH TỈNH CÀ MAU NĂM 2011
RESEARCH THE INFECTION OF MALARIA PARASITE AND KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE IN RESIDENTIAL COMMUNITIES IN TRI PHAI COMMUNE, THOI BINH DISTRICT, CA MAU PROVINCE IN 2011
Huỳnh Tấn Phát*, Nguyễn Thanh Dân*, Phạm Hùng Lực*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:5712
HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỆNH CHỦ ĐỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN DI CƯ TỰ DO TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, DAK LAK NĂM 2010-2011
EFFECTIVENESS OF ACTIVE CASE DETECTION AND HEALTH EDUCATION FOR MIGRANT PEOPLE IN THE KRONG BONG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE
Hồ Văn Hoàng*, Nguyễn Duy Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:6113
THỰC TRẠNG PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ SỐT RÉT TẠI MỘT SỐ XÃ SỐT RÉT LƯU HÀNH HUYỆN EA SOUP, TỈNH DAKLAK 2011
THE SITUATION OF MALARIA DETECTION AND CASE MANAGEMENT IN SOME MALARIA ENDEMIC COMMUNES, EASOUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE
Hồ Văn Hoàng*, Nguyễn Duy Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:6714
ĐÁP ỨNG CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT PLASMODIUM VIVAX VỚI PHÁC ĐỒ CHLOROQUINE TẠI 3 TỈNH MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN, 2012
PLASMODIUM VIVAX PARASITE RESPONSE TO CHLOROQUIN REGIME IN THREE CENTRAL HIGHLAND PROVINCES OF VIETNAM 2012
Huỳnh Hồng Quang*, Triệu Nguyên Trung*, Nguyễn Văn Chương*, Nguyễn Tấn Thoa*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:7415
KIẾN THỨC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI DÂN TAỊ MỘT XÃ GIAO LƯU BIÊN GIỚI VIỆT LÀO TỈNH QUẢNG TRỊ
KNOWLEDGE AND MALARIA CONTROL’S PRACTICES RELATED FACTORS IN A COMMUNEE WITH LAOS - VIETNAM FRONTIER OF QUANG TRI
Lê Thị Việt Nga*, Triệu Nguyên Trung*, Huỳnh Hồng Quang*, Nguyễn Văn Chương*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:8016
TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỐI VỚI NHỮNG BỆNH NHÂN NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN SR-KST-CT TP. HCM
SURVEY ON EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT RESULTS OF PATIENTS INFECTED WITH INTESTINAL PARASITES ATTENDING THE INSTITUTE OF MALARIOLOGY – PARASITOLOGY – ENTOMOLOGY IN HO CHI MINH CITY
Lương Trường Sơn*, Đặng Thị Nga*, Nguyễn Ngọc Ánh*, Đỗ Thị Phượng Linh*, Phạm Thị Thu Giang*, Trần Thị Ngân*, Mai Anh Lợi*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:8717
NHIỄM GIUN SÁN Ở NGƯỜI, CÁ NƯỚC NGỌT VÀ RAU XANH TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM
HELMINTH INFECTIONS IN HUMANS, FRESH WATER FISH AND GREEN VEGETABLES IN THE COMMUNITY IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE
Nguyễn Văn Đề*, Phan Thị Hương Liên*, Motohito Sano**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:9518
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TẨY GIUN CỦA ALBENDAZOLE Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI XÃ TÂN THUỶ, BA TRI, BẾN TRE
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF DEWORMING USING ALBENDAZOLE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN TAN THUY, BA TRI, BEN TRE
Nguyễn Ngọc Ánh*, Dương Công Thịnh*, Trương Văn Lợi**, Đỗ Tấn Hồng**, Phạm Thị Kim Thoa**, Trần Thị Xuyến*, Nguyễn Thị Hồng Ân*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:9919
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA, HUYẾT HỌC TRÊN NHỮNG BỆNH NHÂN NHIỄM ẤU TRÙNG TOXOCARA SPP
ASSESSMENT OF HEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY VALUES ON PATIENTS AFFECTED BY TOXOCARA SPP
Đỗ Thị Phượng Linh*, Lương Trường Sơn*, Đặng Thị Nga*, Phạm Thị Thu Giang*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:10520
U NANG DO ẤU TRÙNG SÁN DÂY Ở NÃO BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
NEUROCYSTICERCOSIS: REPORT OF 3 CASES IN INFECTIOUS DISEASES DEPARTMENT OF HUE CENTRAL HOSPITAL
Phan Trung Tiến*, Bùi Văn Đoàn*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:11021
LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU LỰC PHÁC ĐỒ ALBENDAZOLE (ALB) TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM ẤU TRÙNG GIUN LƯƠN STRONGYLOIDES STERCORALIS CHƯA BIẾN CHỨNG TẠI 5 TỈNH VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM
CLINICAL, LABORATORY FINDING AND EFFICACY OF ALBENDAZOLE IN THE TREATMENT OF UNCOMPLICATED STRONGYLOIDIASIS PATIENTS IN 5 CENTRAL COASTAL PROVINCES, VIETNAM
Huỳnh Hồng Quang*, Triệu Nguyên Trung*, Nguyễn Văn Chương*, Hồ Văn Hoàng*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:11622
TÌNH HÌNH NHIỄM TRỨNG GIUN ĐŨA TOXOCARA SPP Ở ĐẤT TẠI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUẢNG NGÃI VÀ ĐĂK LĂK
SITUATION OF TOXOCARA SPP INFECTION IN SOIL IN SOME STUDY SITES OF QUANG NGAI AND DAK LAK PROVINCES
Bùi Văn Tuấn*, Nguyễn Văn Chương*,Nguyễn Hữu Giáo*, Huỳnh Thị Thanh Xuân*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:12223
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH SÁN DẢI BÒ (TAENIA SAGINATA) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
STUDY OF SOME CHARACTERISTICS OF TAENIASIS (TAENIA SAGINATA) IN HO CHI MINH CITY
Trần Phủ Mạnh Siêu*, Lê Thị Cẩm Ly**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:12624
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SÁN LÁ GAN LỚN KÝ SINH TẠI PHỔI GÂY CHẨN ĐOÁN NHẦM VỚI UNG THƯ
A CASE STUDY OF LUNG FASCIOLIASIS FOR MISDIAGNOSIS AS CANCER
Nguyễn Văn Đề*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:13025
ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM MẦM BỆNH GIUN SÁN TRÊN CÁ NUÔI BẰNG NƯỚC THẢI TẠI THÀNH PHỐ VÀ NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN
ASSESSMENT OF HELMINTHIC INFECTION IN FRESH WATER FISH IN THE WASTEWATER FISH PONDS IN THE RURAL AND URBAN IN NGHE AN PROVINCE
Nguyễn Văn Đề*, Phan Thị Hương Liên*, Phạm Ngọc Minh*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:135Tổng cộng 45 bài
Trang: 1 - 2