Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
DỊCH TỄ HỌC, SINH BỆNH HỌC VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN HỌC TRONG BỆNH LAO KHÁNG THUỐC
Epidemiology, Pathogensis and Genomic mechanism of Drug Resistant Tuberculosis
Ngô Thanh Bình*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
CẬP NHẬT NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HO RA MÁU
Update on Etiology, Diagnosis and Treatment of Hemoptysis
Ngô Thanh Bình*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:123
TỔNG QUAN NHUỘM SOI AFB, CẤY VI KHUẨN LAO VÀ KHÁNG SINH ĐỒ KHÁNG LAO
Review of acid fast bacilli stain, culture techniques and anti-tuberculosis drug susceptibility testing
Ngô Thanh Bình*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:264
ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN (MRSA)
Treatment of hospital acquired pneumonia due to methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Trần Văn Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:385
LAO VÚ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
BREAST TUBERCULOSIS: DIAGNOSIS AND THERAPY
Nguyễn Thị Thu Ba*, Hứa Thị Ngọc Hà**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:436
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO TRÊN BỆNH NHÂN LAO/HIV TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
ANALYSIS OF CLINICAL, PARACLINICAL FEATURES AND DIAGNOTIC PATTERNS OF TUBERCULOSIS IN TB/HIV PATIENTS AT DONG THAP PROVINCE
Ngô Thanh Bình*, Đinh Minh Lộc**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:497
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, AFB(+)/ĐÀM VÀ X QUANG PHỔI CỦA LAO PHỔI TÁI PHÁT VỚI PHÁT ĐỒ 2SHRZ/6HE TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
EVALUATION OF CLINICAL FEATURES, POSITIVE SPUTUM SMEAR AND CHEST X-RAYS OF RECURRENT PULMONARY TUBERCULOSIS WITH 2SHRZ/6HE IN ĐONG THAP PROVINCE
Ngô Thanh Bình*, Huỳnh Thị Nguyệt**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:608
ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐẾN VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN SAU PHẪU THUẬT BỤNG TẠI KHOA SĂN SÓC ĐẶC BIỆT, BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
EVALUATION OF RELATION ON RISK FACTORS FOR NOSOCOMIAL PNEUMONIA AFTER ABDOMINAL OPERATION AT INTENSIVE CARE UNIT OF BINH DAN HOSPITAL
Ngô Thanh Bình*, Nguyễn Thanh Phương**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:699
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN KHÁNH HÒA
ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA AT INTENSIVE CARE UNIT OF KHANH HOA HOSPITAL
Ngô Thanh Bình*, Nguyễn Văn Khôi**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7810
PHÂN TÍCH VI KHUẨN HỌC GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN SAU PHẪU THUẬT BỤNG TẠI KHOA SĂN SÓC ĐẶC BIỆT, BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
ANALYSIS OF BACTERIOLOGY OF NOSOCOMIAL PNEUMONIA AFTER ABDOMINAL OPERATION AT INTENSIVE CARE UNIT OF BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Thanh Phương*, Ngô Thanh Bình**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8811
KHẢO SÁT IN VITRO VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC-CẤP CỨU BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH NĂM 2010-2011
OBSERVATION IN VITRO OF BACTERIA IN HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA AT RESUSCITATION AND EMERGENCY DEPARTMENT OF PHAM NGOC THACH HOSPITAL IN 2010-1011
Phạm Lực*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9712
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA BẰNG ERLOTINIB (TARCEVA) TẠI KHOA PHỔI BV CHỢ RẪY
RESULTS OF TREATING ADVANCED-STAGE NON SMALL CELL LUNG CANCER BY ERLOTINIB (TARCEVA) AT THE PULMONARY MEDICINE DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Lê Thượng Vũ*, Trần Văn Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10513
KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA NT-proBNP TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
THE ROLE OF NT-proBNP IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Lê Thị Kim Chi*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11114
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÔ HẤP KÝ TRÊN BỆNH NHÂN HENCÓ TẮC NGHẼN ĐƯỜNG DẪN KHÍ CỐ ĐỊNH
CLINICAL AND SPIROMETRIC FEATURES OF ASTHMA PATIENTS WITH FIXED AIRWAY OBSTRUCTION
Bùi Diễm Khuê*, Đặng Huỳnh Anh Thư*, Lê Thị Tuyết Lan*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11615
VAI TRÒ CỦA BẢNG CÂU HỎI BERLIN TRONG TẦM SOÁT NGƯNG THỞ LÚC NGỦ TẮC NGHẼN
ROLE OF THE BERLIN QUESTIONNAIRE AS A SCREENING TOOL FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Trần Minh Huy*, Lê Thị Tuyết Lan**, Nguyễn Xuân Bích Huyên***
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12316
GIÁ TRỊ DAO ĐỘNG XUNG KÝ TRONG CHẨN ĐOÁN HEN PHẾ QUẢN
THE UTILITY OF IMPULSE OSCILLOMETRY IN THE DIAGNOSIS OF ASTHMA
Diệp Thắng*, Đặng Huỳnh Anh Thư**, Nguyễn Phúc Hậu**, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13017
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN THEO ACT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN SỨC KHỎE THEO AQLQ(S)
THE CORRELATION BETWEEN CONTROL ASTHMA ACCORDING TO ACT AND HEALTH- RELATED QUALITY OF LIFE ACCORDING TO AQLQ (S)
Huỳnh Anh Kiệt*, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13718
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA BẢNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
EVALUATION EFFECTIVENESS OF AN ACTION PLAN FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Trần Thị Kim Thu*, Lê Văn Nhi**, Lê Thị Tuyết Lan***
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14219
MỐI TƯƠNG QUAN CỦA TỔN THƯƠNG GAN VỚI CÁC BIẾN CHỨNG KHÁC TRONG BỆNH CẢNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG NGƯỜI LỚN
RELATIONSHIP BETWEEN SEVERE LIVER DAMAGE AND OTHER COMPLICATIONS IN ADULT DENGUE HEAMORRHAGIC FEVER
Nguyễn Văn Hảo*, Dương Bích Thủy**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15020
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ NẶNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
ASSOCIATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND SEVERITY OF DENGUE INFECTION IN CHILDREN
Nguyễn Anh Tú*, Đông Thị Hoài Tâm**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15821
CÁC YẾU TỐ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN BIẾN CHỨNG XUẤT HUYẾT NẶNG TRONG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN
CLINICAL AND PARA-CLINICAL FACTORS RELATING TO COMPLICATION OF SEVERE BLEEDING IN ADULT DENGUE HEAMORRHAGIC FEVER
Nguyễn Văn Hảo*, Dương Bích Thủy**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:16522
BIẾN ĐỔI ALBUMIN/MÁU TRONG BỆNH NHIỄM DENGUE CẤP Ở NGƯỜI LỚN
THE CHANGES OF BLOOD ALBUMIN LEVEL IN ADULT ACUTE DENGUE INFECTION
Nguyễn Văn Hảo*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:17323
VAI TRÒ CỦA CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN

Nguyễn Thị Mỹ Linh*, Phùng Khánh Lâm**
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:18124
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN TIẾN ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN
CLINICAL, LABORATORY AND TREATMENT CHARACTERISTICS OF DENGUE SHOCK SYNDROME IN ADULTS AT HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Đoàn Văn Lâm*, Đinh Thế Trung*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:18925
ĐẶC ĐIỂM VÀ DIỄN TIẾN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ BIỂU HIỆN XUẤT HUYẾT NẶNG, TỔN THƯƠNG TẠNG
CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF DENGUE HAEMORRHAGE FEVER IN ADULTS WITH SEVERE HAEMORRHAGE, ORGAN INJURIES
Hoàng Thái Dương*, Nguyễn Quang Trung*
Năm:2013  Tập:17  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:198Tổng cộng 54 bài
Trang: 1 - 2 - 3