Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
BỆNH XỐP XƠ TAI Ở VIỆT NAM

Trương Minh Ký*, Thiều Vỉ Tuân*, Nguyễn Chánh Đức*, Nguyễn Phước Hiền *.
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:12
ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU
RAPID TRACHEAL INTUBATION IN ANESTHESIA FOR EMERGENCY SURGERY
Nguyễn Văn Chinh*, Chung Nguyễn Anh Hùng*, Nguyễn Văn Chừng**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:53
HIỆU QUẢ VÔ CẢM CSE BẰNG MARCAINE + FENTANYL TRONG VÀ SAU MỔ THAY KHỚP CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EFFECTS OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA WITH MARCAINE AND FENTANYL DURING AND AFTER KNEE AND HIP ARTHROPLASTY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Nguyễn Thu Chung*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:124
KHÍ HÓA XOANG BƯỚM – KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI BẰNG HÌNH ẢNH CT SCAN
PNEUMATIZATION OF THE SPHENOIDAL SINUS – A STUDY AND CLASSIFICATION BY IMAGING HELICAL CT SCAN
Nguyễn Bích Hạnh*, Nguyễn Thị Ngọc Dung**, Lâm Huyền Trân***
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:235
HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA HYALURONATE SODIUM TIÊM NỘI KHỚP TRÊN BN THOÁI HOÁ KHỚP GỐI
EFFICICACY AND TOLERANCE OF INTRA-ARTICULAR HYALURONATE SODIUM FOR THE KNEE OSTEOARTHISTIS TREATMENT
Thái Thị Hồng Ánh*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:326
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO ĐƯỜNG MẠCH MÁU ĐỂ CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS AT THE NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Võ Phước Khương*, Phạm Văn Bùi**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:407
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẤY SỎI THẬN QUA DA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
INITIAL PERCUTANEOUS NEPHROLITHOMY AT THE NGUYỄN TRI PHƯƠNG HOSPITAL
Võ Phước Khương*, Nguyễn Hữu Phúc*, Nguyễn Đình Xướng**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:458
PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Huỳnh Thanh Long*, Nguyễn Văn Vượng*, Võ Bích Đại Hào*, Nguyễn Thị Thiên Kim*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:509
MỞ DẠ DÀY RA DA QUA NỘI SOI: BÁO CÁO LOẠT CA
PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY (PEG): A CASE-SERIES REPORT
Trần Ngọc Lưu Phương*, Nguyễn Thị Nhã Đoan**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:5610
KẾT QUẢ KHÂU CHÓP XOAY QUA NỘI SOI
RESULT OF ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR.
Tăng Hà Nam Anh*, Nguyễn Huy Toàn*, Cao Bá Hưởng*, Phạm Thế Hiển*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:6311
SO SÁNH KẾT QUẢ KHÂU RÁCH MỘT PHẦN VÀ TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI
ARTHROSCOPIC REPAIRS FOR PARTIAL AND FULL-THICKNESS ROTATOR CUFF TEARS: A COMPARISON OF TWO GROUPS
Tăng Hà Nam Anh*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:6712
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BUỚC ĐẦU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐỂ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EARLY OUTCOME OF NERVE STIMULATOR GUIDED BRACHIAL PLEXUS BLOCK WITH NERVE STIMULATION) FOR THE HAND, FOREARM SURGERY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Nguyễn Thị Tuyết Nhung*, Nguyễn Văn Chinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:7113
NGHIÊN CỨU VẬN ĐỘNG VÒNG VAN BA LÁ (TAPSE) TRONG ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN BỆNH CƠ TIM GIÃN
EVALUATION OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION IN DILATED CARDIOMYOPATHY BY TAPSE
Nguyễn Liên Nhựt
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:7614
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CỐ Ý TỰ ĐẦU ĐỘC NHẬP CẤP CỨU BV. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
SOME COMMENTS ON SUICIDE PATIENTS ENTRY MERGENCY NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Trần Lâm Phương*, Kim Văn Trung*, Phan Văn Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:8415
ĐIỀU TRỊ ĐẶT STENT KIM LOẠI THỰC QUẢN
ENDOSCOPIC ESOPHAGEAL STENTING
Lê Quang Quốc Ánh*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:9116
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DẪN NHẬP BỆNH LUPUS ĐỎ CÓ TỔN THƯƠNG THẬN Ở TRẺ EM BẰNG MYCOPHENOLATE MOFETIL
MYCOPHENOLATE MOFETIL IN INDUCTION THERAPY FOR SEVERE LUPUS NEPHRITIS IN CHILDREN
Trần Thị Mộng Hiệp*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:9917
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG
THE SURVEY OF RISK FACTORS RELATED TO DEATH IN PATIENTS WITH HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA AT LAM DONG GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Kỳ Sơn*, Ngô Thanh Bình**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:10518
ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN HỌC Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN VÌ ĐỢT KỊCH PHÁT BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN CỦ CHI
THE CHARACTERISTICS OF BACTERIOLOGY IN PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATIONS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ADMITTED AT CU CHI HOSPITAL
Nguyễn Viết Cường*, Ngô Thanh Bình**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:11419
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ GÂY XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH SỚM Ở TRẺ EM BÉO PHÌ
RISK FACTOR OF EARLY ATHEROSCLEROSIS IN OBESE CHILDREN
Nguyễn Thùy Châu*, Trần Thị Mộng Hiệp**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:12420
NGUYÊN NHÂN CỦA HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU Ở TRẺ EM VÀ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHÁC ĐỒ HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS 2004
ETIOLOGY AND TREATMENT PROTOCOL FOR HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS 2004 IN CHILDREN
Trần Thị Mộng Hiệp*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:13121
CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA), CARBOHYDRATE ANTIGEN 19-9 (CA-19-9), CARBOHYDRATE ANTIGEN 125 (CA-125) VÀ ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) TRONG CARCINÔM TUYẾN ĐƯỜNG MẬT
CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, CARBOHYDRATE ANTIGEN 19-9 (CA-19-9), CARBOHYDRATE ANTIGEN 125 (CA-125) AND ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) ON CHOLANGIOCARCINOMA
Lê Ngọc Hùng*, Trần Minh Thông**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:13722
KHẢO SÁT LIÊN QUAN GIẢI PHẪU KHÍ HÓA MẤU GIƯỜNG TRƯỚC VÀ THẦN KINH THỊ ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT SÀN SỌ TRƯỚC
RELATIONSHIP OF SURGICAL ANATOMY IN PNEUMATIZATIONOF THE ANTERIOR CLINOID PROCESS AND OPTIC NERVE – APPLICATIONS IN ANTERIOR SKULLBASE SURGERY
Huỳnh Lê Phương*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:14323
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U NANG THƯỢNG BÌ HỐ SỌ SAU
THE SURGICAL TREATMENT OF THE EPIDERMOID CYST IN POSTERIOR FOSSA
Huỳnh Lê Phương*, Trần Thiện Khiêm*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:15024
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VÀ KỸ THUẬT PHỤC HỒI MI TRÊN SAU CHẤN THƯƠNG MẤT NHIỀU MÔ

Nguyễn Hữu Chức*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:15725
GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA ĐỘ CHÊNH ALBUMIN HUYẾT THANH-DỊCH MÀNG BỤNG TRONG KHẢO SÁT CĂN NGUYÊN DỊCH MÀNG BỤNG

Lê Ngọc Hùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Năm 2013  Trang:164Tổng cộng 25 bài
Trang: 1