Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT MÔ HÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO PHỤ HUYNH CÓ CON BỆNH TIM BẨM SINH TỪ 2 ĐẾN 16 TUỔI
EFFECTIVE DENTAL HEALTH EDUCATION MODEL TO PARENTS OF CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE BETWEEN 2-16 YEARS
Nguyễn Thị Thanh Lan*, Lê Đức Lánh**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
NỒNG ĐỘ FLUOR VÀ TÍNH AXIT CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2012
FLUORIDE LEVEL AND ACIDITY OF BEVERAGES SOLD IN HO CHI MINH CITY MARKET 2012
Nguyễn Võ Ngọc Trang*, Lê Đức Lánh*, Siriruk Nakornchai*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:93
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC KHU ĐIỀU TRỊ KHOA RHM KHI CHO BỆNH NHÂN SÚC MIỆNG TRƯỚC THỦ THUẬT
AIR CONTAMINATION AFTER THE PRE-PROCEDURAL USE OF ANTISEPTIC MOUTHWASH
Lê Hoàng Lan Anh*, Ngô Thị Quỳnh Lan*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:164
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ORAL HEALTH STATUS AND RELATIONSHIP BETWEEN THIS STATUS AND PERCEPTIONS ON QUALITY OF LIFE OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF SAIGON
Trịnh Thị Tố Quyên*, Ngô Thị Quỳnh Lan**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:265
ẢNH HƯỞNG CỦA KẸO CAO SU CHỨA XYLITOL LÊN BỆNH SÂU RĂNG Ở TRẺ 8-9 TUỔI CÓ TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG CAO
EFFECTS OF XYLITOL CHEWING GUMS ON CARIES IN 8 TO 9 YEARS OLD CHILDREN WITH HIGH CARIES STATEMENT
Nguyễn Phúc Vinh*, Hoàng Trọng Hùng*, Ngô Thị Quỳnh Lan*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:336
TÌNH TRẠNG NHA CHU CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
PERIODONTAL STATUS OF PATIENTS WITH CORONARY ARTERY
Nguyễn Thị Thụy Vũ*, Hoàng Tử Hùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:447
TÌNH TRẠNG NHA CHU VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
PERIODONTAL STATUS AND AWARENESS, ATTITUDE AND PRACTICE OF ORAL HYGIENE AMONG PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Lê Thị Lan Anh*, Nguyễn Thu Thủy*, Nguyễn Bích Vân*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:468
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG NHA CHU VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở PHỤ NỮ MÃN KINH

Phạm Thùy Dương*, Nguyễn Bích Vân**, Hồ Phạm Thục Lan***
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:519
TÌNH TRẠNG MẢNG BÁM Ở BỆNH NHÂN MANG MẮC CÀI CHỈNH NHA
EVALUATION OF DENTAL PLAQUE ON PATIENTS WEARING ORTHODONTIC BRACKETS
Phạm Lệ Quyên*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:5810
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM TẠI KHOA RĂNG HÀM MẶT – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM TỪ 2008 ĐẾN 2010
SITUATION OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS TREATMENTS AT FACULTY OF ODONTOSTOMATOLOGY, HO CHI MINH UNIVERSITY OF MEDECINE AND PHARMACY FROM 2008 TO 2010
Lương Thảo Nguyên*, Trần Thị Nguyên Ny**, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6511
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH 12 VÀ 15 TUỔI TẠI TP LONG XUYÊN-TỈNH AN GIANG
ORAL HEALTH STATUS OF 12 AND 15 YEAR-OLD STUDENTS IN LONGXUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE
Phan Thị Trường Xuân*, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7212
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHU CẦU VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH 12 VÀ 15 TUỔI TẠI TP LONG XUYÊN-TỈNH AN GIANG
THE ASSOCIATION BETWEEN TREATMENT NEEDS AND DEMANDS IN ORAL HEALTH OF 12 AND 15 YEAR-OLD STUDENTS IN LONGXUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE
Phan Thị Trường Xuân*, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7913
NGUY CƠ NHIỄM FLUOR RĂNG Ở HỆ RĂNG SỮA CỦA TRẺ 5 TUỔI SỐNG TRONG VÙNG FLUOR HÓA NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PRIMARY TOOTH FLUOROSIS RISK AMONG 5-YEAR-OLD CHILDREN LIVING IN FLUORIDATED AREA IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Nguyễn Thị Yến Nhi*, Hoàng Trọng Hùng*, Nguyễn Thị Thanh Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7914
NGUY CƠ NHIỄM FLUOR RĂNG Ở HỆ RĂNG SỮA CỦA TRẺ 5 TUỔI SỐNG TRONG VÙNG FLUOR HÓA NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PRIMARY TOOTH FLUOROSIS RISK AMONG 5-YEAR-OLD CHILDREN LIVING IN FLUORIDATED AREA IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Nguyễn Thị Yến Nhi*, Hoàng Trọng Hùng*, Nguyễn Thị Thanh Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8515
THÓI QUEN XẤU VỀ RĂNG MIỆNG VÀ TÌNH TRẠNG SAI KHỚP CẮN Ở NHÓM TRẺ 6 – 10 TUỔI TẠI QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH
ORAL HABITS, PREVALENCE AND EFFECTS ON OCCLUSION OF 6-10 YEAR OLD CHILDREN IN DISTRICT 8, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Bạch Lan*, Cù Hoàng Anh*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9216
NHU CẦU, YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT CỦA HỌC SINH 12 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT - TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012
ORTHODONTIC TREATMENT NEED AND DEMAND OF SCHOOL CHILDREN AGED 12 YEARS IN THU DAUMOT CITY, BINH DUONG PROVINCE (2012)
Nguyễn Thị Kim Yến*, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9717
THAY ĐỔI LƯỢNG VI KHUẨN S. MUTANS/ LACTOBACILLI VÀ SÂU RĂNG Ở HỌC SINH 8-9 TUỔI SAU MỘT NĂM TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HCM
DENTAL CARIES AND SALIVARY LEVEL OF CARIOGENIC BACTERIA IN SCHOOL CHILDREN
Lương Đào Minh Nguyệt*, Hoàng Trọng Hùng*, Trần Đức Thành*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10518
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU ĐỐI VỚI KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
THE EFFECT OF PERIODONTAL TREATMENT ON GLYCEMIC CONTROL IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS
Vũ Thị Thúy Hồng*, Nguyễn Thị Hồng**
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11019
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH KHIẾM THỊ TRƯỜNG PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2010
ORAL HEALTH STATUS OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN NGUYEN DINH CHIEU SPECIAL SCHOOL OF HO CHI MINH CITY IN 2010
Trương Thị Hoài An*, Nguyễn Thị Hồng*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11720
TÌNH TRẠNG MÔ NHA CHU SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH Ở SEXTANT KẾ CẬN
THE PERIODONTAL STATUS OF MANDIBULAR PREMOLARS AND MOLARS IN ADJACENT QUADRANT AFTER SURGICAL EXTRACTION OF IMPACTED LOWER THIRD MOLARS
Nguyễn Tôn Việt*, Nguyễn Thị Bích Lý*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12421
HIỆU QUẢ GIẢM NHẠY CẢM NGÀ CỦA KEM ĐÁNH RĂNG CHỨA POTASSIUM NITRATE 5% VÀ SODIUM FLUORIDE 0,221% TRONG TẨY TRẮNG RĂNG
EFFICIENCY OF 5% POTASSIUM NITRATE AND 0.221% SODIUM FLUORIDE - CONTAINING TOOTHPASTE IN DENTIN HYPERSENSITIVITY DURING HOME WHITENING
Đoàn Hồ Điệp*, Ngô Đồng Khanh*, Ngô Thị Quỳnh Lan*, Nguyễn Thị Thư*, Trần Ngọc Phương Thảo**, Hoàng Đạo Bảo Trâm*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13122
SO SÁNH KÍCH THƯỚC MÔ MỀM TẦNG MẶT DƯỚI TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG GIỮA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH HẠNG XƯƠNG I VÀ III
COMPARISON OF THIRD LOWER FACE SOFT TISSUE MEASUREMENTS OF VIETNAMESE ADULTS BETWEEN CLASS I AND CLASS III SKELETAL PATTERNS: A CEPHALOMETRIC STUDY
Nguyễn Ngọc Yến Thư*, Đống Khắc Thẩm*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13623
HIỆU QUẢ LÀM GIẢM QUÁ NHẠY CẢM NGÀ VÙNG KẼ RĂNG CỦA KEM ĐÁNH BÓNG CHỨA 8% ARGININE VÀ CANXI CARBONATE SỬ DỤNG BẰNG CỌ BÔNG VÀ BÀN CHẢI KẼ RĂNG
CLINICAL EFICACY OF A POLISHING PASTE CONTAINING 8% ARGININE AND CALCIUM CARBONATE IN REDUCING DENTIN HYPERSENSITIVITY COMPARING TWO METHODS OF PPLICATION: BY MICRO APPLICATORS AND BY INTERDEAL BRUSH
Lê Thị Hương Trà*, Nguyễn Thu Thủy*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13824
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TÁC DỤNG CỦA VEC-NI NHA KHOA NGUỒN GỐC NHỰA CÁNH KIẾN CÓ FLUOR (SHELLAC F)
IN VITRO AND IN VIVO EVALUATION THE EFFICIENCY OF A NEW NATURAL RESIN-BASED FLUORIDE VARNISH (SHELLAC F)
Hoàng Đạo Bảo Trâm*, Tạ Tố Trân*, Trần Thị Nguyên Ny*, Ngô Thị Quỳnh Lan*, Hoàng Tử Hùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14225
TÁC DỤNG CỦA VÉC-NI SHELLAC F TRONG NGĂN CHẶN SÂU RĂNG Ở TRẺ 12 TUỔI TẠI TRƯỜNG THCS AN LẠC, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM
EFFICIENCY OF SHELLAC F VARNISH IN DENTAL CARIES PREVENTION IN 12 YEARS-OLD CHILDREN AT AN LAC SCHOOL, BINH TAN DISTRICT, HCM CITY
Hoàng Đạo Bảo Trâm*, Hoàng Trọng Hùng*, Ngô Uyên Châu*, Nguyễn Thị Thư*, Trần Đức Thành*
Năm:2013  Tập:17  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:150Tổng cộng 51 bài
Trang: 1 - 2 - 3