Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
BỆNH HỌC PHÂN TỬ CỦA UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Hoàng Anh Vũ*, Ngô Thị Tuyết Hạnh**, Hứa Thị Ngọc Hà**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:12
TỔNG QUAN VỀ U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Hương Giang
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:103
Ý NGHĨA CỦA MỘT SỐ CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Hồ Huỳnh Thùy Dương*.
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:194
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHẨN ĐOÁN TRONG GIẢI PHẪU BỆNH Ở NHỮNG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ NGUỒN LỰC.
IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY IN ANATOMIC PATHOLOGY IN RESOURCE-CONSTRAINED SETTINGS
Lewis A. Hassell*, Nguyễn Lệ Hà**, Nguyễn Phạm Trung Nghĩa**.
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:225
ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN KIT TRONG U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA
DETECTION OF KIT MUTATIONS IN GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS
Ngô Quốc Đạt*, Trần Hương Giang*, Hoàng Anh Vũ**, Hứa Thị Ngọc Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:436
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN KRAS TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG KỸ THUẬT COLD-PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ DNA
DETECTION OF KRAS MUTATIONS IN COLORACTAL CANCER USING COLD-PCR AND DNA SEQUENCING
Hoàng Anh Vũ*, Hứa Thị Ngọc Hà**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:507
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN ĐỘT BIẾN GEN KRAS BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐẶC HIỆU ALLELE TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ BẮT MỒI 2 ĐOẠN
SETTING UP A COST EFFECTIVE MOLECULAR DIAGNOSTIC TEST FOR KRAS GENE MUTATION WITH TECHNIQUE OF ALLENE SPECIFIC REAL TIME PCR COMBINED DUAL PAIRING OLIGOTIDS
Ngô Tất Trung*, Trần Thị Thanh Huyền*, Lê Hữu Song*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:558
GIÁ TRỊ CỦA ĐỘT BIẾN GEN BRAF T1799A TRONGCHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ
THE VALUE OF BRAF T1799A MUTATION ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA
Hoàng Quốc Trường*, Ngô Minh Hạnh**, Lê Hữu Song*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:629
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH VÀ ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRONG 116 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
RETROSPECTIVE STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL FEATURES & EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) MUTATIONS OF 116 NON-SMALL CELL LUNG CANCER CASES
Trần Minh Thông*, Phạm Hùng Vân**, Đoàn Trọng Nghĩa*, Nguyễn Thúy Hằng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:6710
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN RB Ở MỨC RNA TRÊN BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC
DETECTION OF RB MUTATIONS AT RNA LEVEL IN RETINOBLASTOMA PATIENTS
Hoàng Anh Vũ*, Nguyễn Công Kiệt**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:7111
ĐÁNH GIÁ HER2 TRONG UNG THU VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG VÀ LAI TẠI CHỖ GẮN BẠC
EVALUATION OF HER2 STATUS IN BREAST CANCER BY FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION, DUAL IN SITU HYBRIDIZATION AND IMMUNOHISTOCHEMICTRY
Đoàn Thị Phương Thảo*, Phan Đăng Anh Thư*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Nguyễn Sào Trung*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:7512
ĐÁNH GIÁ BIỂU HIỆN PROTEIN HER2 TRONG UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG HÓA MÔ MIỄN DỊCH
HER2 DIAGNOSTICS IN GASTRIC CANCER BY IMMUNOHISTOCHEMICAL TESTING
Phan Đặng Anh Thư*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Đoàn Thị Phương Thảo*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:8213
LIÊN QUAN GIỮA PROTEIN P53 VỚI TỶ LỆ TÁI PHÁT VÀ THỜI GIAN SỐNG CÒN TRÊN BỆNH NHÂN CARCIMÔM TẾ BÀO CHUYỂN TIẾP BÀNG QUANG SAU ĐIỀU TRỊ
RELATION BETWEEN P53 PROTEIN WITH RECURRENCE RATE AND SURVIVAL TIME IN PATIENTS TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE BLADDER
Ngô Thị Tuyết Hạnh*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Đặng Hoàng Minh*, Trần Lê Linh Phương**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:8814
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC VÀ SỰ BIỂU HIỆN CỦA P53, KI-67 TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
TO STUDY THE HISTOPATHOLOGICAL FEATUERS AND EXPRESSION OF P53 AND KI-67 OF COLORECTAL CANCER
Nguyễn Văn Hồng*, Trần Minh Đạo**, Tạ Văn Tờ***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:9515
GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT CẮT LẠNH TRONG PHẪU THUẬT
THE VALUE OF FROZEN SECTION EXAMINATION IN SURGERY
Ngô Thị Minh Hạnh*, Trịnh Tuấn Dũng*, Nguyễn Đức Vinh* Lê Thị Thanh Xuân*, Đào Anh Tuấn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:10116
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH – LÂM SÀNG BỆNH MÔ BÀO LANGERHANS Ở TRẺ EM
CLINICAL PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS IN CHILDREN
Trần Thanh Tùng*, Hưá Thị Ngọc Hà**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:10817
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH
MORPHOLOGICAL STUDIES OF HIRSCHPRUNG’S DISEASE.
Đoàn Phước Thi*, Nguyễn Văn Bằng*, Trần Văn Hợp**, Lê Thị Y Vân*, Võ Thị Phượng Hòa*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:11518
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HỌC BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH.
MORPHOLOGICAL STUDIES OF HIRSCHPRUNG’S DISEASE.
Đoàn Phước Thi*, Nguyễn Văn Bằng*, Trần Văn Hợp**, Lê Thị Y Vân*, Võ Thị Phượng Hòa*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:11519
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U SINH DỤC TRẺ EM
PATHOLOGIC FEATURES OF GONADAL TUMORS IN CHILDREN
Nguyễn Anh Quốc*,Trần Minh Lâm*, Hứa Thị Ngọc Hà**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:12420
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG – MÔ BỆNH HỌC 57 TRƯỜNG HỢP POLYP MŨI
RETROSPECTIVE STUDY OF CLINICO-PATHOLOGIC FEATURES OF 57 NASAL POLYPOSIS CASES
Trần Minh Thông*, Lâm Huyền Trân, Trần Thị Thúy Hằng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:13021
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC, GIẢI PHẪU BỆNH 52 TRƯỜNG HỢP LYMPHÔM NGUYÊN PHÁT HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
A STUDY OF CLINICOPATHOLOGIC FEATURES OF 52 PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA CASES
Trần Minh Thông*, Huỳnh Thị Thùy Trang**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:13822
NHẬN XÉT BAN ĐẦU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA TĂNG BIỂU HIỆN PROTEIN BCL-6 TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LYMPHÔM LAN TỎA TẾ BÀO LỚN DÒNG B
INITIAL REVIEW OF PATHOLOGICAL FEATURES OF BCL6 PROTEIN EXPRESSION IN DLBCLAND ITS PROGNOSTIC ROLE IN THE TREATMENT
Võ Thị Thúy Quyên*, Lê Văn Hùng*, Chu Lê Ngọc Hiếu*, Đặng Quốc Nhi**, Lê Thanh Tú*, Hứa Thị Ngọc Hà***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:14423
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN UNC13D GÂY HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU Ở TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA
DETECTION OF UNC13D MUTATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS BY DNA SEQUENCING
Hoàng Anh Vũ*, Nguyễn Văn Tân Minh**, Phan Thị Xinh***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:15024
NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TRÊN BỆNH PHẨM SINH PHỔI XUYÊN THÀNH
OBSERVE HISTOPATHOLOGICAL FEATURES OF CT - GUIDED PERCUTANEOUS FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY IN THAI NGUYEN NATIONAL GENERAL HOSPITAL
Lê Phong Thu*, Trần Bảo Ngọc*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:15625
CARCINÔM THẦN KINH-NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN: NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG-BỆNH LÝ 31 TRƯỜNG HỢP
LARGE CELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA OF THE LUNG: A CLINICAL-PATHOLOGIC STUDY OF THIRTY-ONE CASES
Nguyễn Hữu Lân*, Nguyễn Sơn Lam*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Huy Dũng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh  Trang:160Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2