Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI MỘT BÊN Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG KỸ THUẬT ONIZUKA CẢI TIẾN
SURGICAL OUTCOME OF MODIFIED ONIZUKA CHEILOPLASTY FOR REPAIRING THE UNILATERAL CLEFT LIP
Đặng Hoàng Thơm*, Nguyễn Thanh Liêm*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:12
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC TRƯỜNG HỢP TẠO HÌNH CƠ HOÀNH BẰNG TẤM GHÉP GORE-TEX
OUTCOME OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA TREATED AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 AND EVALUATION SOME CASES OF GORE-TEX PATCH REPAIR
Nguyễn Trần Việt Tánh*, Trần Thanh Trí*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:73
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP PHÌ ĐẠI MÔN VỊ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
THE EARLY OUTCOME OF LAPAROSCOPIC PYLOROMYOTOMY FOR HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS
Bùi Đức Hậu*, Vũ Mạnh Hoàn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:134
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CHUYỂN VỊ DẠ DÀY LÊN NGỰC TRONG ĐIỀU TRỊ TEO - HẸP THỰC QUẢN ĐOẠN DÀI CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
LAPAROSCOPICALLY-ASSISTED GASTRIC PULL-UP OPERATION FOR LONG GAP ESOPHAGEAL ATRESIA AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Trần Thanh Trí*, Trần Quốc Việt*, Vương Minh Chiều*, Trần Vĩnh Hậu*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:175
BƯỚU QUÁI DẠ DÀY: NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
DESCRIBE THE CLINICAL MANIFESTATION AND SURGICAL TREATMENT OF PEDIATRIC GASTRIC TERATOMA
Đinh Việt Hưng*, Phan Ngọc Duy Cần*, Đào Trung Hiếu*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:226
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM
THE EVALUATION OF DUODENAL OBSTRUCTION TREATMENT IN CHILDREN
Trần Thanh Trí*, Lâm Thiên Kim*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:267
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TEO RUỘT NON BẨM SINH BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRỢ GIÚP Ở SƠ SINH: KINH NGHIỆM VỚI 25 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSOPIC ASSISTED OPERATION IN THE MANAGEMENT OF CONGENITAL INTESTINAL ASTRESIA IN NEWBORNS:EXPERIENCE WITH 25 CASES
Bùi Đức Hậu*, Vũ Mạnh Hoàn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:328
LỒNG RUỘT SAU MỔ Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
POSTOPERATIVE INTUSSUSCEPTION IN CHILDREN: A CASE REPORT
Chu Văn Lai*, Phan Trần Đức*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:369
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ NANG RUỘT ĐÔI Ở TRẺ EM
LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF INTESTINAL DUPLICATION CYST IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Vũ Xuân Hoàn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:4010
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT TROCAR HỖ TRỢ CẮT RUỘT THỪA QUA RỐN ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM
ONE TROCAR TRANSUMBILICAL LAPAROSCOPIC-ASSISTED APPENDECTOMY FOR ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Nguyễn Thành Thắng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:4511
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CÓ BIẾN CHỨNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
LAPAROSCOPIC SURGERY IN THE TREATMENT OF COMPLICATED APPENDICITIS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Trần Thanh Trí*, Trần Quốc Việt*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:5012
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT DUHAMEL TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HIRSCHSPRUNG VÔ HẠCH TOÀN BỘ ĐẠI TRÀNG CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
LAPAROSCOPIC-ASSISTED DUHAMEL OPERATION AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Trần Thanh Trí*, Trần Quốc Việt*, Vương Minh Chiều*, Trần Vĩnh Hậu*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:5713
TẾ BÀO HẠCH THẦN KINH RUỘT CHƯA TRƯỞNG THÀNH: KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
IMMATURE GANGLION CELLS: EXPERIENCE IN DIAGNOSIS AND TREATMENT
Tạ Huy Cần*, Phạm Lê Huy Lãm*, Trần Đại Phú*, Đào Trung Hiếu*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:6114
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHÂU LỖ BẸN SÂU QUA DA DƯỚI SỰ HỖ TRỢ NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Ở TRẺ EM
EARLY RESULTS OF ONE TROCART LAPAROSCOPIC HERNIORRHAPHY IN CHILDRENS
Phạm Văn Phú*, Hàn Cảnh Định*, Phan Xuân Cảnh*, Võ Xuân Thành*, Lê Công Hữu*, Nguyễn Văn Phiên*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:6715
PHẪU THUẬT MỘT THÌ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG THỂ CAO VÀ TRUNG GIAN Ở SƠ SINH
ONE-STAGE OPERATION FOR TREATMENT OF HIGH AND INTERMEDIATE ANORECTAL MALFORMATIONS IN THE NEONATES
Đào Trung Hiếu*, Huỳnh Công Tiến*, Tạ Huy Cần*, Huỳnh Thị Phương Anh*, Nguyễn Tiến Thành*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:7316
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT ĐƯỜNG RẠCH ĐIỀU TRỊ NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM
SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY FOR CHOLEDOCHAL CYST IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Nguyễn Thanh Liêm*, Vũ Xuân Hoàn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:8017
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ NANG ĐƠN ĐỘC CỦA ỐNG GAN PHẢI
LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF SOLITARY CYST OF RIGHT HEPATIC DUCT
Trần Ngọc Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:8518
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT ĐƯỜNG RẠCH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÚI THỪA CỦA TÚI MẬT VỊ TRÍ TRONG GAN
SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AN INTRAHEPATIC GALL BLADDER DIVERTICULUM
Trần Ngọc Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:8819
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 26 CA NANG ỐNG MẬT CHỦ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA
TO EVALUATE RESULTS OF TREATMENT OF 26 CASES CHOLEDOCHAL CYST IN THANH HOA PEDIATRIC HOSPITAL
Tạ Văn Tùng*, Lê Tất Hải*, Dương Văn Hùng*, Đoàn Nam Hưng*, Nguyễn Thành Thắng*, Nguyễn Đình Vương*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:9120
NHẬN XÉT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẮT GAN RỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP TÔN THẤT TÙNG DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN VÀ UNG THƯ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Tạ Văn Tùng*, Lê Tất Hải, Dương Văn Hùng*, Dương Văn Thông*, Nguyễn Thành Thắng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:9621
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT LÁCH NỘI SOI SỬ DỤNG LIGASURE Ở TRẺ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU
LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY USING LIGASURE IN CHILDREN WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA
Hồng Quý Quân*, Trần Ngọc Bích*, Nguyễn Việt Hoa*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:10222
CHỈ ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT MỔ TẠO BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ Ở LƯỠNG GIỚI KINH NGHIỆM TRÊN 37 BỆNH NHÂN
INDICATION AND TECHNIQUE OF FEMALE GENITOPLASTY IN INTERSEX EXPERIENCE ON 37 PATIENTS
Trần Ngọc Bích*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:10523
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẶT THÔNG TIỂU SẠCH NGẮT QUẢNG TRONG ĐIỀU TRỊ BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM
TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF CLEAN INTERMITTENT CATHETERIZATION (CIC) IN NEUROGENIC BLADDER DYSFUNCTION IN CHILDREN
Lê Tấn Sơn*, Hà Thị Thu Thủy*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:10924
KẾT QUẢ CẮT CỰC TRÊN THẬN ĐÔI BẰNG DAO SIÊU ÂM HARMONIC SCALPEL
UPPER POLE HEMINEPHRECTOMY FOR DUPLEX KIDNEY USING HARMONIC SCALPEL
Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:11325
NỘI SOI SAU PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP CHỖ NỐI NIỆU QUẢN BỂ THẬN THEO PHƯƠNG PHÁP ANDERSON HYNES Ở TRẺ EM
RETROPERITONEOSCOPIC ANDERSON- HYNES DISMEMBERED PYELOPLASTY IN CHILDREN
Nguyễn Thị Mai Thủy*, Nguyễn Thanh Liêm*, Lê Anh Dũng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Ngoại Nhi  Trang:116Tổng cộng 51 bài
Trang: 1 - 2 - 3