Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP: VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM VÀ KHUYẾN CÁO CỦA KDIGO 2012

Trần Thị Bích Hương
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:12
VAI TRÒ CỦA THẬN TRONG KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Nguyễn Hùng*, Nguyễn Thị Phòng*, Đặng Anh Đào*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:103
BÀNG QUANG TĂNG HOẠT (OAB): CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Trần Ngọc Sinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:164
DIỄN TIẾN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN TIẾN XA

Nguyễn Tuấn Vinh*, Trà Anh Duy*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:245
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO

Vũ Văn Ty*, Trà Anh Duy*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:266
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 285 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1992-2013
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 285 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1992-2013 Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Ngọc Sinh* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ghép thận là một ngành mới của Y học. Hiện đang trên đà phát triển tại Việt Nam từ người cho sống đến người cho chế
Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Ngọc Sinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:317
RÚT KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP UNG THƯ SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CANCER AFTER RENAL TRANSPLANTATION: EXPERIENCE AT CHO RAY HOSPITAL
Dư Thị Ngọc Thu*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Nguyễn Thị Thái Hà*, Thái Minh Sâm*, Lê Hoàng Oanh**, Trần Văn Thiệp***, Nguyễn Duy Tài****, Trần Ngọc Sinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:388
ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHUYỂN VỊ MẠCH MÁU TRONG GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG VÀO HỐC CHẬU PHẢI
TO EVALUATE THE VASCULAR DISPOSITION PROCEDURE IN KIDNEY TRANSPLANTATION FROM LIVING DONORS AND RIGHT ILIAC FOSSA
Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Ngọc Sinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:449
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC VÀ MỔ MỞ CẮT THẬN ĐỂ GHÉP TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
quả nhất. Đối với người cho thận sống kỹ thuật mổ lấy thận để ghép có thể thực hiện bằng phẫu thuật mở hay phẫu thuật nội soi. Hiện nay trên thế giới tại các nước phát triển phẫu thuật nội soi chiếm ưu thế hơn và có xu hướng thay thế cho mổ mở kinh điển v
Châu Quý Thuận*, Trần Ngọc Sinh*, Chu Văn Nhuận*, Thái Minh Sâm*, Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Trọng Trí*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Nguyễn Thị Thái Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:5110
NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN ĐỂ GHÉP TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC LIVING DONOR NEPHRECTOMY IN CHO RAY HOSPITAL
Châu Quý Thuận*, Trần Ngọc Sinh*, Chu Văn Nhuận*, Thái Minh Sâm*, Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Trọng Trí*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Nguyễn Thị Thái Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:5911
PHẪU THUẬT LẤY THẬN GHÉP TỪ NGƯỜI CHO SỐNG: MỘT SỐ BẤT THƯỜNG MẠCH MÁU THẬN GHÉP VÀ TAI BIẾN TRONG MỔ
LIVE DONOR NEPHRECTOMY: RENAL VASCULAR VARIANTS AND INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS
Trần Văn Hinh*, Đỗ Ngọc Thể**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:6512
GHÉP THẬN TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP DO HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN
AUTOTRANSPLANTATION FOR THE TREATMENT OF RENAL ARTERY STENOSIS
Dương Thị Kim Cúc*, Dương Quang Vũ*, Thái Minh Sâm*, Châu Quý Thuận*, Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Trọng Trí*, Hoàng Khắc Chuẩn*, Nguyễn Thị Thái Hà*, Trần Ngọc Sinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:6913
CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH THẬN: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP
ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR RENAL ARTERIOVENOUS FISTULAS: CASES REPORT
Trần Ngọc Sinh*, Trần Trọng Trí**, Nguyễn Thành Tuân*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:7514
TỶ LỆ CÁC BIẾN CHỨNG SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN
THE RATE OF COMPLICATIONS REGARDING PERCUTANEOUS RENAL BIOPSY UNDER ULTRASOUND GUIDANCE PERFORMED IN GLOMERULONEPHRITIS PATIENTS
Vương Tuyết Mai*, Phạm Nữ Nguyệt Quế**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:8215
KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH CỦA 392 MẪU SINH THIẾT THẬN GHÉP TẠI BỆNH VIỆN HOÀNG GIA MELBOURNE (05/2012 – 03/2013)
PATHOLOGY RESULTS OF 392 RENAL TRANSPLANT BIOPSIES AT ROYAL MELBOURNE HOSPITAL (05/2012 – 03/2013)
Trần Hiệp Đức Thắng*, Moira Finlay**, Anand Murugasu**, Anthony Landgren**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:8816
KHẢO SÁT VI TRÙNG HỌC VÀ ĐÁP ỨNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC Ở BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
BACTERIA AND ANTIBIOTIC RESPONSE OF PERITONITIS IN CAPD PATIENTS OF CHORAY HOSPITAL
Trần Lê Quân*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:9717
ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRƯỚC MỔ TẠO DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐỂ CHẠY THẬN NHÂN TẠO Ở BN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ULTRASOUND VASCULAR MAPPING BEFORE HEMODIALYSIS ARTERIOVENOUS FISTULA PLACEMENT IN DIABETIC PATIENTS
Trần Văn Nhật*, Kha Ngọc Kim Châu**, Trần Thị Bích Hương**,***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:10418
ĐÁNH GIÁ LẠI TÍNH HỢP LÝ CỦA CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT VÀ CÁC BIẾN CHỨNG TRONG SỬ DỤNG ỐNG GHÉP Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
REEVALUATING INDICATIONS OF ARTERIAL VENOUS GRAFT OPERATION AND COMPLICATIONS IN ITS USE IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS IN THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Bách*, Đỗ Kim Quế
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:11319
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỐI THIỂU ĐẶT THÔNG TENCKHOFF
STUDYING THE EFFECT OF MINILAPAROSCOPIC INSERTION TENCKHOFF CATHETER
Trần Ngọc Sinh*, Nguyễn Đức Khoang**, Chu Văn Nhuận**, Dương Quang Vũ**, Thái Minh Sâm**, Ngô Xuân Thái*, Hoàng Minh Hùng**, Châu Quí Thuận**, Dư Thị Ngọc Thu**, Hoàng Khắc Chuẩn**, Trần Trọng Trí**, Đỗ Quang Minh**, Nguyễn Thị Thái Hà**, Nguyễn Vĩnh Bình
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:11920
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC MÁU HEMODIAFILTRATION ONLINE TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ĐANG LỌC MÁU ĐỊNH KỲ
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP LỌC MÁU HEMODIAFILTRATION ONLINE TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ĐANG LỌC MÁU ĐỊNH KỲ Tạ Phương Dung*, Nguyễn Thúy Quỳnh Mai*, Nguyễn Thị Thanh Thùy*, Phan Văn Hiền* TÓM TẮT Mở đầu và mục tiêu
Tạ Phương Dung*, Nguyễn Thúy Quỳnh Mai*, Nguyễn Thị Thanh Thùy*, Phan Văn Hiền*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:13121
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SUY THẬN CẤP DO ĐỘC CHẤT ĐỘNG VẬT
THE CLINICAL FEATURES OF ACUTE RENAL FAILURE DUE TO ANIMAL TOXINS
Ngô Bích Tuyền*, Trần Quang Bính**, Trần Thị Bích Hương*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:13922
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẶT CATHETER Ổ BỤNG ĐỂ THẨM PHÂN PHÚC MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI
EVALUATING THE RESULTS OF ABDOMINAL CATHETER FOR PERITONEAL DIALYSIS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH END-STAGE RENAL FAILURE
Trần Vinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:14723
ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN CHỨNG GIẢM TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU ĐỊNH KỲ
CHARACTERISTICS OF THROMBOCYTOPENIA IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
Nguyễn Bách*, Trần văn Tiến*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:15324
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG SUY THẬN CẤP Ở NGƯỜI LỚN TUỔI
CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE ELDERLY
Nguyễn Ngọc Lan Anh*, Trần Thị Bích Hương*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:15925
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN Ứ NƯỚC, Ứ MỦ BỂ THẬN QUA KẾT QUẢ XẠ HÌNH THẬN VÀ MỨC LỌC CẦU THẬN ƯỚC TÍNH THEO CÔNG THỨC COCKCROFT-GAULT VÀ MDRD
ESTIMATE THE RENAL FUNCTION IN THE HYDRONEPHROSIS PATIENTS BY SCINTIGRAPHY OR GLOMERULAR FILTRATION RATE CALCULATED BY COCKCROFT-GAULT AND MDRD
Vương Tuyết Mai*, Nguyễn Thị Hường*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Chuyên Đề Thận – Niệu  Trang:168Tổng cộng 58 bài
Trang: 1 - 2 - 3