Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
VÙI DƯƠNG VẬT
BURIED PENIS
Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:12
ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT ĐƠN THUẦN
THE TREATMENT OF CHORDEE WITHOUT HYPOSPADIAS
Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:43
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS OF NON SMALL CELL LUNG CARCINOMA
Nguyễn Minh Đức*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:74
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CARCINÔM TẾ BÀO SÁNG THẬN VÀ NHÚ TẾ BÀO THẬN
COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS OF CLEAR RENAL CELL CARCINOMA AND PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA
Nguyễn Minh Đức*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:135
ĐỐI CHIẾU PHÂN CHIA YẾU TỐ BƯỚU CARCINÔM TẾ BÀO THẬN TRÊN CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN GIỮA AJCC 2002 VÀ AJCC 2010
COMPARING THE DISTRIBUTION T/TNM OF RENAL CELL CARCINOMA BETWEEN AJCC 2002 AND AJCC 2010
Nguyễn Minh Đức*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:186
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HCM
EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL FEATURES OF ACNE IN HOSPITAL OF DERMATO – VENEREOLOGY OF HOCHIMINH CITY
Tchiu Bích Xuân*, Châu Văn Trở*, Vũ Hồng Thái*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:227
DỊ VẬT MŨI LẤY RA TẠI PHÒNG MỔ KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2010
NOSE FOREIGN BODIES REMOVED AT OPERATING ROOM OF CHILDREN HOSPITAL N.1 ENT DEPARTMENT IN 2010
Nhan Trừng Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:308
KHẢO SÁT VI KHUẨN YẾM KHÍ TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN TÍNH Ở NGƯỜI LỚN
STUDY OF BACTERIOLOGY WITH CHRONIC OTOMASTOIDITIS
Nguyễn Đăng Quốc Chấn*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:359
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CÓ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI NHẬP KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY-DISTRESS PNEUMONIA AGED 2 MONTHS TO 5 YEARS IN CHILDREN HOSPITAL NO 1
Huỳnh Tiểu Niệm*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:4010
KHẢO SÁT TẦN SUẤT, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGẮN HẠN CÁC THỂ SUY THẬN DO NGUYÊN NHÂN KHÁC NHAU TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN
SURVEY THE ETIOLOGY, THE CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND SHORT-TERM TREATMENT RESULTS OF DIFFERENT TYPES OF RENAL FAILURE IN CIRRHOTIC PATIENTS
Lý Phạm Hoàng Xuân*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:4611
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG MẠCH MÁU BẨM SINH Ở NGƯỜI LỚN TRONG 6 NĂM (2005-2010)
APPRECIATION OF THE THERAPY OF ADULTE CONGENITAL VASCULAR MALFORMATIONS (CVM) DURING 6 YEARS (2005-2010)
Nguyễn Công Minh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:5312
PHẢN ỨNG VỚI THUỐC CHỐNG LAO Ở CÁC BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ LAO: NGHIÊN CỨU LOẠT CA LÂM SÀNG 43 BỆNH NHÂN HIV DƯƠNG TÍNH VÀ 93 BỆNH NHÂN HIV ÂM TÍNH
ADVERSE DRUG REACTIONS TO ANTIMYCOBACTERIAL MEDICATIONS IN TUBERCULOSIS PATIENTS: A CASE SERIES STUDY OF 43 HIV-POSITIVE AND 93 HIV- NEGATIVE PATIENTS
Nguyễn Thị Bích Yến*, Nguyễn Huy Dũng*, Thái Hồng Hà**, Lê Tự Phương Thảo***, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:6113
VIÊM GAN SIÊU VI VÀ NHIỄM ĐỘC GAN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ LAO TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
VIRAL HEPATITIS AND HEPATIC TOXICITY IN PATIENTS TREATED FOR TUBERCULOSIS IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL
Nguyễn Thị Bích Yến*, Nguyễn Huy Dũng*, Nguyễn Hữu Lân*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Thanh Hiệp**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:6714
ĐẶC ĐIỂM VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG THEO TIÊU CHUẨN DUKE CẢI BIÊN TẠI VIỆN TIM, NĂM 2010 VÀ 2011
CHARACTERS OF PATIENTS WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS (IE) FOLLOWED THE MODIFIED DUKE CRITERIA, AT HEART INSTITUTE IN HO CHI MINH CITY (HCMC)
Nguyễn Thanh Huy*, Phạm Nguyễn Vinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:7315
ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG VAN CƠ HỌC DO HUYẾT KHỐI BẰNG THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT
FIBRINOLYSIC TREATMENT OF MECHANICAL PROSTHETIC VALVE DYSFUNCTION BY THROMBOSIS
Lê Thị Đẹp*, Phạm Nguyễn Vinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:7916
PHẪU THUẬT MILES NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP
LAPAROSCOPIC ABDOMINOPERINEAL RESECTION (MILES’ OPERATION) IN THE TREATMENT OF LOW RECTAL CANCER
Đỗ Bá Hùng*, Đinh Hoài Thanh*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:8617
CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI BIẾN CHỨNG XÌ RÒ MIỆNG NỐI ĐẠI TRỰC TRÀNG
DIAGNOSIS, MANAGEMENT, OUTCOME AND DETERMINE THE RISK FACTORS OF ANASTOMOTIC LEAK AFTER COLORECTAL SURGERY
Đỗ Bá Hùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:9118
TÌNH HÌNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở TRẺ BÉO PHÌ 6-10 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA HÀ NỘI NĂM 2012
DYSLIPIDEMIA PREVALENCE AMONG OBESE CHILDREN AGED 6-10 YEARS IN HANOI IN 2012
Phạm Thị Tuyết Lan*, Nguyễn Đỗ Huy**, Bùi Thị Nhung**, Trần Quang Bình***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:9719
PHẪU THUẬT CẮT GẦN TRỌN TUYẾN GIÁP QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN 2 THÙY TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
ENDOSCOPIC SUBTOTAL THYROIDECTOMY FOR THE TREATMENT OF MULTINODULAR AT TWO LOBE GOITER IN BINH DAN HOSPITAL
Trần Công Quyền*, Nguyễn Văn Việt Thành**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:10520
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT MỘT THÌ TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRÁI
THE RESULT OF ONE STAGE SURGERY MANAGEMENT OF LEFT-SIDED COLONIC OBSTRUCTION
Vũ Hoàng Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:11321
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GNATHOSTOMA SPP TRÊN GAN LƯƠN (Monopterus albus) TẠI CHỢ N. QUẬN 10, TP.HCM TỪ THÁNG 3/2010- 2/2011
THE PREVALENCE OF GNATHOSTOMA INFECTIVE STAGE LARVAE IN SWARMP EELS (Monopterus albus) AT A MARKET, DISTRICT 10. HO CHI MINH CITY FROM MARCH/2010 TO FEBRUARY /2011
Trần Thị Hồng*, Lê Đức Vinh*, Trần Trinh Vương*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:12122
TÁC NHÂN VI SINH THƯỜNG GẶP TRÊN BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT SỌ NÃO TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH VÀ KHOA HỒI SỨC NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
MICROORGANISMS STRONGLY ASSOCIATED WITH POST-NEUROSURGICAL INFECTIONS IN PATIENTS OF CHO RAY HOSPITAL
Trần Thị Thanh Nga*, Mai Nguyệt Thu Hồng**, Lục Thị Vân Bích**, Hoàng Thị Thanh Hằng**, Nguyễn Văn Khôi *,***
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:12723
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP GỐI SAU TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC VÀ DÂY CHẰNG CHÉO SAU QUA NỘI SOI
KNEE REHABILITATION AFTER ARTHROSCOPICALLY ASSISTED COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTIONS
Trương Trí Hữu*, Huỳnh Hữu Nhân**
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:13624
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CÁC NHÁNH ĐỘNG MẠCH NGỰC NÔNG CẤP MÁU CHO NHU MÔ TUYẾN VÚ
ANATOMIC FEATURES OF THE SUPERFICIAL THORACIC ARTERIES SUPPLYING TO THE MAMMARY GLAND
Hồ Nguyễn Anh Tuấn*, Lê Quang Tuyền*, Phạm Đăng Diệu*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:14525
GIA TĂNG THỜI GIAN NGỦ CÓ LIÊN QUAN VỚI VIỆC GIẢM TÌNH TRẠNG BÉO PHÌ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN CÓ THỜI GIAN NGỦ ÍT?
LONGER SLEEP DURATION ASSOCIATES WITH LOWER ADIPOSITY GAIN IN SHORT SLEEPER ADOLESCENTS
Tăng Kim Hồng*
Năm:2013  Tập:17  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị Khoa Học Kỹ thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  Trang:153Tổng cộng 38 bài
Trang: 1 - 2