Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHĂM SÓC BỆNH NHI SAU MỔ TIM HỞ TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC TIM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 SAU 3 NĂM THÀNH LẬP TỪ 02/2010 ĐẾN 02/2013
NURSING CARE FOR PEDIATRIC POSTOPERATIVE CARDIAC SURGERY PATIENTS AT CARDIAC INTENSIVE CARE UNIT, CHIDREN’S HOSPITAL 2 FROM 02/2010 - 02/2013
Huỳnh Thị Phương Thảo*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Phan Vũ Minh Phương*, Lê Ngọc Ánh*, Thạch Lễ Tín*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:12
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC- KỸ NĂNG ĐIỀU DƯỠNG TRƯỚC VÀ SAU KHÓA HUẤN LUYỆN VỀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC NHIỄM
EVALUATING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF NURSES IN TAKING CARE OF PATIENTS WITH MECHANICAL VENTILATION AT THE ICU, INFECTIOUS DISEASE DEPARTMENT THROUGH A TRAINING COURSE
Đinh Thị Diễm Thúy*, Nguyễn Trần Nam *, Phạm Thái Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:73
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THỨC ĂN GIÀU ĐẠM Ở TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON NỘI THÀNH TPHCM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PROTEIN RICH FOODS CONSUMPTION CHARACTERISTICS OF URBAN PRESCHOOL CHILDREN IN HCM CITY AND ASSOCIATED FACTORS
Nguyễn Thị Kim Hoàng*, Trần Thị Hoài Phương*, Nguyễn Thị Kiều Thu*, Lê Thị Kha Nguyên*, Trần Duy Hoàng Phương*, Nguyễn Hữu Thiện*, Lê Thị Lệ Thắm*, Nguyễn Thị Thu Hậu*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:124
TÂM LÝ VÀ NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG TRƯỚC KHI THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN
PSYCHOLOGY AND KNOWLEDGE BEFORE PRACTICING AT HOSPITAL OF STUDENTS OF TIEN GIANG MEDICAL COLLEGE
Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:205
KIẾN THỨC VỀ TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG NĂM HỌC 2012-2013
KNOWLEDGE OF SAFE SEX OF STUDENTS IN TIEN GIANG MEDICAL COLLEGE SCHOOLYEAR 2012-2013
Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:256
KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI
STUDY OF THE PATIENT CARE AT GIA LAI PROVINCE GENERAL HOSPITAL
Trần Văn Thắng*, Phan Thị Tuyết*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:317
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG PHÁP HÚT NỘI KHÍ QUẢN SỬ DỤNG CATHETER HÚT KÍN
EVALUATING USAGE AND COST EFFECTIVENESS OF ENDOTRACHEAL CLOSED SUCTION CATHETER
Vũ Thị Mai Hương*, Nguyễn Thúy Hà*, Khu Thị Khánh Dung*, Lê Thị Hà*, Phạm Thu Hà*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:358
ĐÁNH GIÁ CHĂM SÓC HO VÀ KHÓ THỞ CỦA TRẺ DUỚI 5 TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 2012
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THE ASSIGNMENT WITH NURSING CARE FOR COUGH AND DYSPNEA IN CHILDREN UNDER-FIVE YEAR OF AGE AT PEDIATRIC DER. IN HUE CENTRAL HOSPITAL
Võ Thị Diệu Hiền*, Võ Thị Xoan*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:419
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TĂNG ÁP PHỔI CẤP SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ 48 GIỜ ĐẦU BỆNH TIM BẨM SINH CÓ TĂNG ÁP PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA
PULMONARY HYPERTENSIVE CRISIS: EVALUATION RISK FACTORS POSTOPETRATIVE 48HRS FOR CONGENITAL HEART DISEASE WITH PULMONARY HYPERTENSION IN THANH HOA CHILDREN’S HOSPITAL
Hoàng Thị Phương*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:4710
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHOẺ CHO BÀ MẸ CÓ CON BỊ SỐT TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HOÁ
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROGRAMEFOR MOTHERS WHO HAVE FEVER’S CHILDRENIN RESPIRATORY DEPARTMENT, THANH HOA PEADIATRIC HOSPITAL
Trương Thị Thuỳ Dung*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:5311
TÌNH HÌNH SƠ CỨU VÀ XỬ TRÍ BAN ĐẦU TRẺ BỊ RẮN CẮN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 7/2010 ĐẾN 7/2012
STUDY OF FIRST AID AND TREATMENT FOR CHILDREN WITH SNAKE BITES HOSPITALIZED IN CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM JULY 2010 TO JULY 2012
Trần Thị Ngọc Liên*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:6012
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ BỆNH TIÊU CHẢY CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HÒA THÀNH, TÂY NINH 2012
ASSESSING KNOWLEDGE, ATTITUDES AND MANAGEMENT STYLE DIARRHEA MOTHERS WITH UNDER AGE 5 IN HOA THANH HEALTH CENTER IN 2012
Bửu Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Tuyền,* Nguyễn Tuấn Khiêm**, Phạm Thị Hạnh*, Mai Chí Cường*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:6613
ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2013
HAND HYGIENE - A PRACTICING SURVEY IN MEDICAL STAFFS OF CHILDREN’S HOSPITAL 2, 2013
Nguyễn Thị Kim Liên*, Ngô Minh Diệu*, Trần Thị Thu Sương*, Mai Ngọc Xuân*, Đặng Minh Xuân*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:7114
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KÊ TOA THUỐC TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ASSESS THE OUTPATIENT PRESCRIPTION AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 OUTPATIENT DEPARTMENT
Lục Quả*, Võ Phương Khanh*, Trịnh Hữu Tùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  Trang:76Tổng cộng 14 bài
Trang: 1