Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC NÂNG CAO SỰ HIỂU BIẾT, THÁI ĐỘ VÀ SỬ DỤNG CẤP CỨU 115 CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 - 2013
EFFICACY OF MEDIA IN RAISING AWARENESS OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND USING EMERGENCY SERVICE 115 AMONGST POPULATION IN HO CHI MINH CITY (2012-2013)
Lê Thanh Chiến*, Huỳnh Thị Thanh Trang*, Đỗ Văn Dũng**, Đặng Văn Tài***, Đỗ Quốc Huy*, Võ Quang Huy*, Nguyễn Thái Bình*, Trần Vĩnh Khanh*, Lại Thị Kim Lệ*, Nguyễn Ngọc Cẩm Tú*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:12
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG THẬN VỚI TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN KIDNEY LESIONS WITH CAROTID ARTERY LESION OF PRIMARY HYPERTENSION
Lý Huy Khanh*, Lê Thanh Chiến*, Trần Cảnh Đức*, Nguyễn Đức Công**, Hồ Thượng Dũng**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:133
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ THUỐC CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG10/2011- 3/2013
SURVEYON THEUSE ANDEFFECTIVENESSOF ANTIHYPERTENSION DRUGS IN HYPERTENSION PATIENS AT CARDIOVASCULAR DEPARMENT OF TRUNG VUONG EMERGENCYHOSPITAL
Đôn Thị Thanh Thủy*, Đỗ Công Tâm*, Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Lý Huy Khanh*, Hà Thanh Yến Trang*, Trần Triệu Thanh Trúc*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:214
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG CHỤP VI TÍNH ĐA LÁT CẮT VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH TRUYỀN THỐNG
DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN CORONARY ARTERY LESIONS IN END-STAGE RENAL DISEASE PATIENT DEMONSTRATED BY MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY CORONARY ANGIOGRAPHY AND TRADITIONAL CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
Cao Tấn Phước*, Dương Thị Thanh Tâm*, Phan Thanh Hằng*, Nguyễn Thanh Huy*, Võ Ngọc Tình*, Phạm Thị Như Ngọc*, Trần Thị Kim Tuyến*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:345
TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐẠT MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊTẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG
TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT IN TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL
Nguyễn Thị Thu Vân*, Đỗ Công Tâm*, Phạm Thị Huỳnh Giao*, Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Lê Tuyết Trân*, Phạm Thị Anh Thư*, Lê Thị Tuyết Trinh*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:396
HỘI CHỨNG BOERHAAVE HAY HỘI CHỨNG VỠ THỰC QUẢN DO NÔN ÓI MẠNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 14 NĂM (1999 - 2012)
BOERHAAVE’S SYNDROME OR SPONTANEOUS OESOPHAGEAL RUPTURE DUE TO VIOLENT VOMITING AT CHO RAY HOSPITAL AND TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL DURING 14 YEARS (1999-2012)
Nguyễn Công Minh*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:457
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U TRONG SỌ CÓ HỦY XƯƠNG Ở NGƯỜI CÓ TUỔI MẮC NHIỀU BỆNH LÝ KHÁC
INTRACRANIAL TUMOR WITH CRANIAL BONE DESTRUCTION IN AN ELDERLY PATIENT WITH INTERCURRENT ILLNESSES. CASE REPORT
Lê Điền Nhi*, Phạm Ngọc Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:548
TỈ LỆ SẠCH SỎI CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SỎI SÓT ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG KEHR
THE STONE CLEARANCE RATIO OF TREATING EXCESS INTRAHEPATIC BILIARY STONE THROUGH THE KEHR’S TUBE TUNNEL
Trần Hoàng Ân*, Tạ Văn Trầm*, Phạm Hữu Thiện Chí **
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:609
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH
DETERMININGTHE VALUEOF CT IN THE DIAGNOSIS OF HEPATIC MAINBILIARY STONES
Trần Cảnh Đức*, Lê Nguyên Khôi*, Hồ Hoàng Phương*, Trần Minh Thiệu*, Nguyễn Tấn Quốc*, Ngô Mạnh Thắng*, Võ Đại Dũng*, Đoàn Văn Trân*, Ngô Hoàng Kiến Tâm*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:6710
NHẬN XÉT MỨC ĐỘ CẢI THIỆN SỨC NGHE QUA THÍNH LỰC ĐỒ SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ KIỂU ĐẶT DƯỚI (UNDERLAY) TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM TAI GIỮA MẠN THỦNG NHĨ ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG
Từ khóa: Kỹ thuật đặt dưới, tạo hình màng nhĩ TO COMMENT THE HEARING RESULT OF UNDERLAY MYRINGOPLASTY DUE TO CHRONIC WITH SIMPLE PERFORATION OF TYMPANIC MEMBRANE MEDIA OTITIS AT TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL
Nguyễn Khánh Nho*, Đặng Xuân Hùng**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:7311
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỐ YÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CHỤP X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TẠI BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG
Từ khóa: Hố yên NORMAL SIZES OF THE SELLA TURCICA OF ADULTS ON COMPUTED TOMOGRAPHY AT TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL
Hồ Hoàng Phương*, Nguyễn Tấn Quốc*, La Hồng Châu**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:7612
ỨNG DỤNG DUODERM ĐIỀU TRỊ BỎNG NÔNG VÀ CÁC TỔN THƯƠNG GIỐNG BỎNG NÔNG TẠI BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG
PRACTISING DUODERM FOR TREATMENT OF SUPERFICIAL BURNS AND SIMILAR SUPERFICIAL BURN INJURIES AT TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL
Phạm Trịnh Quốc Khanh*, Đặng Xuân Quang*, Trần Lê Hồng Ngọc*, Nguyễn Thị Phương Trang*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:8113
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ TỤY DO CHẤN THƯƠNG
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS PANCREATIC INJURY
Nguyễn Hoàng Linh*, Mai Thanh Thúy*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:9114
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDICATION COMPLIANCE AND CONTROLLED BLOOD PRESSURE IN OUTPATIENTS DIAGNOSED WITH HYPERTENSION
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Lý Huy Khanh*, Nguyễn Thị Tươi*, Hồ Thị Thanh Vân*, Trương Thị Thu Hà*, Phạm Thị Ngọc Lụa*, Huỳnh Thị Lệ Thu*
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:9615
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ HỆ SỐ KHUẾCH TÁN BIỂU KIẾN TRONG MỘT SỐ TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP TẠI GAN
EVALUATION APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT VALUES OF SOME FREQUENT FOCAL HEPATIC LESIONS
Hồ Hoàng Phương*, Phạm Ngọc Hoa**, Nguyễn Duy Huề***
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:10316
NGHIÊN CỨU TÍNH KHUẾCH TÁN ĐẲNG HƯỚNG CỦA GAN
EVALUATING LIVER DIFFUSION ISOTROPY
Hồ Hoàng Phương*, Nguyễn Duy Huề **, Phạm Ngọc Hoa***
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:11017
THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHẾ PHẨM ALFACEF 1G
THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF GENERIC DRUG ALFACEF 1G
Bùi Tùng Hiệp*, Nguyễn Hoàng Thu Trang**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:11618
KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT CEFACLOR
SURVEY METHODOLOGY QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ACTIVE INGREDIENT CEFACLOR
Bùi Tùng Hiệp*, Trần Xuân Trí**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:12119
XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI HỌAT CHẤT CEFACLOR 375MG
SCALLING-UP THE MANUFACTURING AND BASED STANDARDS OF SUSTAINED RELEASE 375 MG CEFACLOR TABLET
Bùi Tùng Hiệp*, Trần Xuân Trí**
Năm:2013  Tập:17  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Cấp Cứu Trưng Vương 2013  Trang:127Tổng cộng 19 bài
Trang: 1