Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
XÁC ĐỊNH TỈ LỆ BIỂU HIỆN PROTEIN MUM1, CD10, BCL2, BCL6, C-MYC TRONG U LYMPHÔ KHÔNG HODGKIN LAN TỎA TẾ BÀO B LỚN, CD20 DƯƠNG TÍNH
EXPRESSION OF PROTEIN MUM1, CD10, BCL2, BCL6, C-MYC IN LARGE B CELL LYMPHOMA WITH CD20 POSITIVITY
Phan Đặng Anh Thư*, Lê Thanh Tú**, Võ Thị Thúy Quyên**, Chu Lê Ngọc Hiếu**, Lê Văn Hùng**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1122
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HLA-DR TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG TỦY PHÂN NHÓM M3
EVALUATING THE ROLE OF HLA-DR IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA
Nguyễn Hồng Điệp*, Nguyễn Phương Liên*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1263
ĐẶC ĐIỂM DẤU ẤN MIỄN DỊCH VÀ DI TRUYỀN TẾ BÀO TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO NGƯỜI LỚN
IMMUNOPHENOTYPING AND GENETIC FEATURES BEFORE AND AFTER TREATMENT ADULTS ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Huỳnh Văn Mẫn*, Phan Thị Xinh*, Nguyễn Phương Liên*, Nguyễn Hà Thanh**, Nguyễn Tấn Bỉnh*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1324
NGHIÊN CỨU BẠCH CẦU CẤP VỚI NHỮNG KIỂU HÌNH MIỄN DỊCH ÍT GẶP Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
STUDYING ON THE UNUSUAL IMMUNOPHENOTYPIC CASES IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA TREATED AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Trần Thị Phương Tuý*, Nguyễn Duy Thăng*, Nguyễn Văn Tránh*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Phan Thị Thùy Hoa*, Ngô Tứ Cương*, Trần Ngọc Vũ*, Bùi Thị Thu Thanh*, Nguyễn Văn Sơn*, Hà Thị Phương Lan*, Nguyễn Thị Thu Hiền*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1375
26 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INVESTIGATING THE RISK FACTORS FOR DEEP VENOUS THROMBOSIS ON PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Phan Thanh Thăng*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1436
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI
SURVEY ACTIVITY OF SOME ANTICOAGULANT FACTORS IN PATIENTS WITH LOWER EXTREMITY DEEP VEIN THROMBOSIS
Lê Phước Đậm*, Lâm Mỹ Hạnh*, Phó Phước Sương*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1517
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG ĐÔNG MÁU TRƯỚC PHẪU THUẬT TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2012
SURVEY CLOTTING STATUS BEFORE SURGERY IN PATIENTS IN THAI NGUYEN HOSPITAL MEDICAL UNIVERSITY IN 2012
Nguyễn Thế Tùng*, Nguyễn Vũ Phương*, Nguyễn Thu Hạnh*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1608
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN JAK2V617F TRÊN BỆNH NHÂN ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CHARACTERISTICS OF THE JAK2V617F MUTATION IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA IN CHO RAY HOSPITAL
Bùi Lê Cường*, Tô Phước Hải*, Lê Hoàng Oanh*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:1659
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT CHIMERISM TRÊN BỆNH NHÂN DỊ GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR STR
DETECTION OF CHIMERISM IN ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION USING MULTIPLEX STR-PCR
Cao Sỹ Luân*, Phan Thị Xinh*,**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:16910
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT FISH KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ 13q14-34 VÀ 17p13 TRÊN BỆNH NHÂN ĐA U TỦY
DETECTION OF 13q14-34 AND 17p13 ABNORMALITIES IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS USING FISH TECHNIQUE
Lê Nguyễn Kim Dung*, Suzanne Monivong Cheanh Beaupha**, Phan Thị Xinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:17511
KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO B Ở TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT NHUỘM BĂNG G
DETECTION OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN CHILDHOOD B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA USING G-BANDING
Nguyễn Trần Nam An*, Nguyễn Hồng Xuyến*, Phan Cao Thanh Thảo*, Trần Thị Trúc Thanh*, Phan Thị Xinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:17912
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR ĐỊNH LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TỒN LƯU TẾ BÀO ÁC TÍNH TỔ HỢP GEN TEL-AML1 TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
DEVELOPMENT OF REAL-TIME QUANTITATIVE PCR TO MONITOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN TEL/AML1 POSITIVE PATIENTS AT BLOOD TRANSFUSION AND HEMATOLOGY HOSPITAL
Nguyễn Thị Minh Yên*, Phan Thị Xinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:18413
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX RT-PCR KHẢO SÁT CÁC KIỂU BẢN SAO BCR/ABL TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
DETECTION OF BCR/ABL TRANSCRIPTS USING MULTIPLEX RT-PCR AT BLOOD TRANSFUSION AND HEMATOLOGY HOSPITAL
Nguyễn Thị Kim Định *, Phan Thị Xinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:19014
ĐỘT BIẾN GEN BTK TRÊN BỆNH NHÂN THIẾU GAMMAGLOBULIN MÁU LIÊN KẾT NHIỄM SẮC THỂ X
BTK MUTATIONS IN PATIENTS WITH X-LINKED AGAMMAGLOBULINEMIA
Hoàng Anh Vũ*, Phan Thị Xinh**, Nguyễn Hoàng Mai Anh***, Hoàng Lê Phúc***
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:19515
KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BCR/ABL KHÁNG MẠNH VỚI IMATINIB BẰNG KỸ THUẬT ASO-PCR TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
DETECTION OF BCR/ABL MUTATIONS WHICH STRONGLY RESIST TO IMATINIB USING ASO-PCR AT BLOOD TRANSFUSION AND HEMATOLOGY HOSPITAL
Phạm Thị Mỹ Hạnh*, Phan Thị Xinh**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:20016
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT REVERSE TRANSCRIPTASE-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN TỔ HỢP GEN BCR/ABL TRONG BỆNH BẠCH CẦU KINH DÒNG HẠT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
USING REVERSE TRANSCRIPTASE-PCR ASSAY TO DETECT BCR/ABL FUSION GENE IN CHRONIC MYELOGENEOUS LEUKEMIA IN HUE CENTRAL HOSPITAL
Bùi Thị Thu Thanh*, Nguyễn Duy Thăng*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Ngô Tứ Cương*, Hồ Thành*, Nguyễn Văn Sơn*, Nguyễn Thị Thu Hiền*, Phan Hoàng Duy*, Hoàng Thị Thanh Trang*, Trần Ngọc Vũ*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:20517
KHẢO SÁT 18 TRƯỜNG HỢP BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI - TÁN HUYẾT URÊ HUYẾT Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ
18 CASES OF THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA - HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME (TTP-HUS) IN ADULTS AT CHO RAY HOSPITAL: CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT
Lại Thị Thanh Thảo*, Nguyễn Thị Mỹ Hương*, Suzanne MCB Thanh Thanh*, Hồ Trọng Toàn*, Lý Quốc Hưng*, Đỗ Thị Minh Thơ*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:21218
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LYMPHOMA DÒNG TẾ BÀO T TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 2011 ĐẾN 7/2013
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF T CELL-NON HODGKIN’S LYMPHOMA AT HEMATOLOGY DEPARTMENT OF CHO RAY HOSPITAL FROM 2011 – 7/2013
Võ Hữu Tín*, Huỳnh Anh Dũng*, Đào Thị Thắm*, Phạm Thị Hiền*, Nguyễn Kim Cương*, Trần Thanh Tùng*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:21619
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHỐI TẾ BÀO GỐC VÀ DIỄN BIẾN SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN 4 BỆNH NHÂN ĐA U TỦY XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
SOME CHARACTERISTICS OF THE STEM CELL MASS AND CHANGES FOLLOWING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN FOUR PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA AT BACH MAI HOSPITAL
Phạm Quang Vinh**, Đỗ Mạnh Tuấn*, Vũ Văn Trường*, Nguyễn Tuấn Tùng*, Vũ Hoàng*, Hàn Viết Trung*, Nguyễn Thị Lan*, Vũ Minh Phương**, Nguyễn Thị Lan Hương*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:22020
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC VÀ TÌNH HÌNH TRUYỀN MÁU CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN TW HUẾ
RESEARCH SOME HEMATOLOGY CHARACTERISTICS AND TRANSFUSION STATUS OF THALASSEMIA PATIENTS AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Quang*, Nguyễn Duy Thăng*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Nguyễn Văn Tránh*, Trần Văn Lượng*, Châu Văn Hà*, Bùi Thị Minh Yến*, Phan Văn Hy*, Trần Thị Nhung*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:22621
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH, MỔ TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
TO INVESTIGATE THE CHARACTERISTICS OF COAGULOPATHY IN PATIENTS WITH CONGENITAL HEART DISEASES, OPEN HEART SURGERY AT NUMBER 1 CHILDREN’S HOSPITAL
Bùi Đoàn Xuân Linh*, Huỳnh Nghĩa**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:23322
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HỌC VÀ ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHI MẮC BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO T
CLINICAL, LABORATORY FEATURES AND RESPONSE TO TREATMENT IN CHILDRENT WITH T-LINEAGE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Phan Nguyễn Liên Anh*, Huỳnh Nghĩa**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:23923
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG TÁI PHÁT THẦN KINH TRUNG ƯƠNG TRÊN BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO TRẺ EM ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ FRALLE 2000
SURVEY THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE OF FRALLE 2000 PROTOCOL IN TREATMENT OF CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Trương Thị Minh Khang*, Huỳnh Nghĩa**
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:25224
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG BẠCH CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỚI CHIẾT TÁCH TẾ BÀO VỚI MÁY TỰ ĐỘNG
ASSESSMENT OF THERAPEUTIC LEUKAPHERESIS IN HYPERLEUKOCYTIC PATIENTS
Hoàng Nguyên Khanh*, Huỳnh Đức Vĩnh Phú*, Huỳnh Nghĩa**, Phan Thị Xinh**, Phù Chí Dũng*, Nguyễn Tấn Bỉnh*
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:25925
NHÂN ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP BẠCH CẦU CẤP TIỀN TỦY BÀO KHÁNG TRỊ BẰNG ARSENIC TRIOXIDE ĐƠN ĐỘC
THE SUCCESSFUL TREATMENT OF A CASE OF REFRACTORY ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA USING ALONE ARSENIC TRIOXIDE
Ngô Ngọc Ngân Linh*, Cồ Nguyễn Phương Dung**, Nguyễn Ngọc Quế Anh*, Võ Thị Kim Hoa**, Trần Quốc Tuấn***
Năm:2013  Tập:17  Số:5  Chuyên đề:Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  Trang:265Tổng cộng 29 bài
Trang: 1 - 2