Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2013 - TẬP 17 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ CỦA CẮT ĐẠI TRÀNG CHƯƠNG TRÌNH CÓ SO VỚI KHÔNG CHUẨN BỊ ĐẠI TRÀNG TRƯỚC MỔ
RESULTS OF ELECTIVE COLECTOMY WITH VS WITHOUT MECHANICAL BOWEL PREPARATION
Nguyễn Văn Hải*, Võ Thị Mỹ Ngọc*, Lâm Thành Quốc*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1502
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO DÍNH SAU MỔ
USING LAPAROSCOPIC SURGERY IN TREATMENT OF POSTOPERATIVE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
Nguyễn Văn Hải**, Nguyễn Trung Tín**, Nguyễn Hoàng Bắc**, Lê Quan Anh Tuấn**, Lê Huy Lưu**, Nguyễn Hồng Sơn**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1573
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN KHÔNG MỔ VỠ GAN CHẤN THƯƠNG
RESULTS OF NON-OPERATIVE MANAGEMENT FOR BLUNT LIVER TRAUMA
Ngô Quang Duy*, Nguyễn Văn Hải** TÓM TẮT
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1664
28 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE GAN
CLINICAL, PARACLINICAL FEATURES AND RESULTS OF TREATMENT FOR LIVER ABSCESS
Hồ Đặng Đăng Khoa*, Chung Hoàng Phương**, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1725
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRUNG HẠN HÓA TRỊ HỖ TRỢ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
EVALUATE THE MEDIAN FOLLOWUP TIME RESULTS OF ADJUVANT CHEMOTHERAPY OF COLO-RECTAL CANCERS AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Lê Bá Thảo*, Huỳnh Văn Nghĩa*, Lâm Thành Quốc*, Ngô Quang Duy*.
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1806
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ ĐẠI TRÀNG DI CĂN GAN PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ HÓA TRỊ TÂN HỔ TRỢ VÀ PHẪU THUẬT
A CASE REPORT OF COLORECTAL LIVER METASTASE TREATED BY COMBINATION OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY AND OPERATION
Võ Thị Mỹ Ngọc*, Lê Bá Thảo*, Nguyễn Văn Hải*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1877
NGUYÊN NHÂN ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỦNG RUỘT NON
CAUSES CLINICAL AND SUBCLINICAL FEATURES AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN SMALL BOWEL PERFORATION
Võ Thị Mỹ Ngọc*, Trương Thành Công**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1918
ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤC HỒI SAU MỔ CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
ASSESSMENT OF RECOVERY AFTER COLORECTAL CANCER SURGERY IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Mai Phan Tường Anh*, Huỳnh Thanh Nhứt*, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:1989
CO GIẬT NỬA MẶT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG VI PHẪU THUẬT GIẢI ÉP VI MẠCHTẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
RESULTS OF TREATMENT HEMIFACIALSPASM BY MICROVASCULAR DECOMPRESSION AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Trần Hoàng Ngọc Anh**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:20310
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI CỦA MORPHINE TRONG KHOANG DƯỚI NHỆN
EVALUATION OF ANALGESIA EFFECTIVENESS OF INTRATHECAL MORPHINE FOR CESAREAN SECTION
Nguyễn Trung Cường*, Nguyễn Thị Thanh**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:20911
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRONG PHẪU THUẬT CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI
EVALUATION OF PERIPHERAL NERVE ANESTHESIA FOR UPPER AND LOWER LIMBS SURGERY
Nguyễn Thị Thanh*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:21412
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT U NÃO TRÊN LỀU
INVESTIGATED THE CHARACTERISTICS OF ANESTHESIA FOR SUPRATENTORIAL CEREBRAL TUMORS SURGERY
Nguyễn Thị Thanh**, Huỳnh Văn Bình*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:21913
HIỆU QUẢ TÊ CẠNH CỘT SỐNG ĐOẠN NGỰC TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ
THE EFFECTIVENESS OF THORACIC PARAVERTEBRAL BLOCK FOR BREAST CANCER SURGERY
Nguyễn Thị Thanh *, Nguyễn Trung Thành**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:22514
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẶT ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH CẢNH TRONG DƯỚI SIÊU ÂM
EVALUATION OF EFFICACY AND SAFETY OF ULTRASOUND-GUIDED INTERNAL JUGULAR VENOUS CATHETERIZATION
Nguyễn Thị Thanh*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:23115
VAI TRÒ TẮC MẠCH TRONG VỠ TẠNG ĐẶC DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN
ROLE OF TRANSCATHETER ARTERIAL EMBOLIZATION (TAE) IN SOLID ORGAN RUPTURE CAUSED BY BLUNT ABDOMINAL INJURY
Nguyễn Đình Luân*, Nguyễn Anh Dũng*, Trần Minh Hiền*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:23616
THUYÊN TẮC HÓA DẦU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN GIAI ĐOẠN TRUNG GIAN: KẾT QUẢ SAU 02 NĂM TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
TRANSCATHETER ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION IN TREATMENT OF INTERMEDIATE HEPATOCELLULAR CARCINOMA RESULT FOR TWO YEARS AT GIA DINH PEOPLE’S HOSPITAL
Nguyễn Đình Luân*; Nguyễn Anh Dũng*; Trần Minh Hiền*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:24417
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SANG THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP
INVESTIGATION OF CORONARY ARTERY LESION CHARACTERISTICS ON TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Nguyễn Thái Yên*, Nguyễn Đỗ Anh*, Đoàn Hữu Huy*, Hoàng Quốc Hòa*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:25218
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP XOẮN TỬ CUNG TRONG THAI KỲ
CASE REPORT: THIRD TRIMESTER UTERINE TORSION
Phạm Thị Thu Hương*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:25819
TIÊM MỠ TỰ THÂN QUA PHẪU THUẬT NỘI SOI, PHỐI HỢP LUYỆN ÂM SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI GIỌNG NÓI DO LIỆT DÂY THANH MỘT BÊN
AUTOGENOUS FAT INJECTION UNDER ANDOSCOPY, FOLLOWED BY POST-OPERATIVE VOICE THERAPY IN REHABITUAL TREATMENT OF UNILATERAL VOCAL PARALYSIS
Trần Việt Hồng*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:26220
NHẬN XÉT KẾT QUẢ CỦA KỸ THUẬT “MẢNH GHÉP CÓ GIÁ ĐỠ” TRONG PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN
THE RESULT OF “FRAME- SUPPORTED GRAFT“ TECHNIQUE IN MYRINGOPLASTY
Nguyễn Nam Hà*,Nguyễn Phạm Phước Điền**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:26721
MỐI LIÊN QUAN GIỮA BỆNH LOÃNG XƯƠNG VÀ BỆNH NHA CHU
THE RELATIONSHIP BETWEEN OSTEOPOROSIS AND PERIODONTITIS.
Hoàng Hải*, Đào Hồng Ngọc*, Nguyễn Hiếu Dân*, Lê Khánh Ly*, Ông Kiến Huy*, Bùi Khắc Vũ*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:27122
NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊ VẬT THỰC QUẢN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
EVALUATING THE ESOPHAGEAL FOREIGN BODY CONDITION AND THE RESULTS OF ESOPHAGEAL FOREIGN BODY TREATMENT IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Trần Việt Hồng*, Nguyễn Hồng Hải*, Trần Duy Bình**, Hồ Văn Hân**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:27723
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEINE Ở BỆNH NHÂN VẢY NẾN MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH
ASSESSEMENT OF PLASMA HOMOCYSTEINE LEVELS IN MODERATE PLAQUE PSORIASIS
Phạm Thúy Ngà*, Hoàng Quốc Hòa**
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:28324
ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ NHIỄM TRÙNG XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI BẰNG NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT ILIZAROV CẢI TIẾN VÀ KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TỰ CHẾ
TREATMENT OF INFECTED NONUNION AT TIBIA AND FEMUR BY THE ILIZAROV METHOD AND MODIFIED EXTERNAL FIXATION
Đinh Văn Thủy*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:28725
PHÂN TÍCH KIỂU HÌNH LIPOPROTEIN TỶ TRỌNG THẤP BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI TRONG ỐNG THẠCH POLYACRYLAMIDE Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
ANALYSIS OF LOW DENSITY LIPOPROTEIN PHENOTYPES BY POLYACRYLAMIDE TUBE GEL ELECTROPHORESIS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Trần Thành Vinh*, Đặng Vạn Phước **, Phan Thị Danh*
Năm:2013  Tập:17  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013  Trang:295Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2