Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ CẮT THỰC QUẢN
HISTORY OF ESOPHAGECTOMY
Lê Quang Nghĩa*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:12
UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN GAN
LIVER METASTATIC COLORECTAL CANCER
Nguyễn Cao Cương*, Võ Ngọc Bích*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:83
VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN GIAI ĐOẠN UNG THƯ THỰC QUẢN
ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSING AND STAGING OF THE ESOPHAGEAL CANCER
Trần Đức Quang*, Đặng Đình Hoan*, Lê Văn Cường**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:154
NHÂN MỘT THƯỜNG HỢP TÚI THỪA THỰC QUẢN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI XUYÊN HOÀNH
LAPAROSCOPIC TRANSHIATAL APPROACH FOR THORACIC EPIPHRENIC DIVERTICULUM: REPORT OF A CASE
Đỗ Minh Hùng*, Phan Thanh Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:215
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ THẤT BẠI TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA VỠ THỰC QUẢN DO NÔN ÓI MẠNH TẠI BV CHỢ RẪY VÀ BV CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 14 NĂM (1999 - 2012)
INVESTIGATION OF THE RELATED FACTORS ON THE FAILURE THE SURGICAL TREATMENT OF THE FORCEFUL VOMITTING OESOPHAGEAL RUPTURE IN CHO RAY - TRUNG VUONG EMERGENCY HOSPITAL, DURING 14 YEARS (1999-2012
Nguyễn Công Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:266
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY ĐOẠN XA
LAPAROSCOPIC GASTRECTOMY IN TREATMENT OF DISTAL GASTRIC CARCINOMA
Vũ Ngọc Anh Tuấn*, Đỗ Minh Hùng**, Vương Thừa Đức***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:347
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÁ TRỊ BƯỚC MỘT UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN TIẾN XA PHÁC ĐỒ ECX VÀ EOX TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
EFFICACY OF FIRST-LINE TREATMENT OF ECX/EOX ON STAGE IV GASTRIC CANCER PATIENTS IN BINH DAN HOSPITAL
Quách Thanh Hưng*, Nguyễn Phúc Nguyên*, Đỗ Bá Hùng*, Hoàng Danh Tấn**, Văn Tần**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:398
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TÁ TRÀNG – ĐẦU TỤY
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS DUODENAL - HEAD OF THE PANCREAS TUMORS
Nguyễn Hoàng Linh*, Mai Thanh Thúy*Phạm Thị Ngọc Hương
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:449
NỘI SOI SO VỚI MỔ MỞ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
LAPAROSCOPY AND LAPAROTOMY OF COLON CANCER.
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:4910
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG QUA MỘT VẾT RẠCH DA
SINGLE – INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY: EARLY RESULT IN RIGHT AND SIGMOID COLECTOMY
Dương Bá Lập*, Đỗ Minh Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:5211
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP NỐI MÁY TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
TO ACCESS THE OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC LOW ANTERIOR RESECTION FOR MANAGEMENT RECTAL CANCER
Trần Minh Đức*, Nguyễn Cao Cương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:6212
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ QUA RỐN TẠI BỆNH VIỆN 198
SINGLE INCISON LAPAROSCOPIC SURGERY TREATMENT OF APPENDICITIS AT 198 HOPITAL
Phan Sỹ Thanh Hà*, Trần Minh Đạo*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:7013
SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ VÀ BA VẾT MỔ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP
COMPARATIVE STUDY OF A SINGLE-INCISION LAPAROSCOPIC AND A THREE-INCISION LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY FOR THE TREATMENT OF ACUTE APPENDICITIS
Châu Vũ Nguyên*, Đinh Quang Tâm*, Nguyễn Thanh Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:7514
CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI MỘT ĐƯỜNG MỔ VỚI 2 TROCAR
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY USING TWO TROCARS WITH A SINGLE- INCISION PERUMBILICAL
Nguyễn Thanh Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:8315
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA VỚI MỘT TROCAR RỐN
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY USING ONE UMBILICAL TROCAR
Trần Hiếu Nhân*, Nguyễn Ngọc Diệp**, Lê Tòng Bá**, Lưu Điền**, Nguyễn Văn Trang**, Nguyễn Văn Tống*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:8916
NGHIÊN CỨU TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG CẮT GAN UNG THƯ
COMPLICATIONS OF HEPATECTOMY FOR LIVER CANCER
Văn Tần*, Nguyễn Cao Cương*, Bùi Mạnh Côn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:9317
SỎI TRONG GAN: CẮT GAN, XẺ GAN LẤY SỎI; ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
HEPATOLITHIASIS: HEPATECTOMY, REMOVING STONES BY LIVER INCISION; CLINICAL CHARACTERISTICS AND SURGICAL RESULTS.
Văn Tần*, Lương Thanh Tùng*, Võ Thiện Lai*, Phạm Văn Viễn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:10018
PHẪU THUẬT CẮT GAN LẠI, UNG THƯ GAN TÁI PHÁT
AREPEAT HEPATECTOMY FOR RECURRENT LIVER CANCER
Văn Tần*, Nguyễn Cao Cương*, Bùi Mạnh Côn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:10619
VAI TRÒ SIÊU ÂM TẠI CHỖ TRONG PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT
THE VALUE OF INTRA-OPERATIVE ULTRASOUND IN LIVER RESECTION IN TREATMENT OF PRIMARY LIVER CANCER.
Ngô Viết Thi*, Bùi Mạnh Côn*, Nguyễn Cao Cương*, Nguyễn Hải Đăng**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:11120
THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG TRONG MỔ Ở BỆNH NHÂN GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO CHẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
HEMODYNAMIC CHANGES DURING ANESTHESIA FOR LIVER TRANSPLANTATION FROM DEAD BRAIN DONOR AT VIET DUC HOSPITAL
Nguyễn Hữu Hoằng*, Đào Kim Dung*, Nguyễn Quốc Kính*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:11721
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ IMMUNOGLOBULIN(PENTAGLOBIN) Ở BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG SAU MỔ GHÉP GAN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
EFFECTIVE TREATMENT IMMUNOGLOBULIN (PENTAGLOBIN) IN PATIENTS WITH INFECTIONS AFTER LIVER TRANSPLANT SURGERY: CLINICAL CASES REPORTED
Ngô Mạnh Dinh*, Nguyễn Quốc Kính*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:12222
SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG HẦM KEHR VÀ QUA NGÕ VÀO ĐƯỜNG MẬT BẰNG TÚI MẬT TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI SÓT ĐƯỜNG MẬT
COMPARING THE RESULTS OF CHOLEDOCHOSCOPY THROUGH THE T-TUBE FISTULA AND THROUGH THE GALLBLADER IN TREATMENT OF RESIDUAL BILE DUCT STONES
Võ Văn Hùng*, Nguyễn Cao Cương*, Bùi Mạnh Côn*, Võ Thiện Lai*, Nguyễn Hải Đăng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:12723
SO SÁNH PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT MỘT ĐƯỜNG MỔ 2 TROCAR VỚI 3 TROCAR KINH ĐIỂN
COMPARE TWO- TROCAR SINGLE INCISION LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY (SILC) WITH CLASSICAL 3- TROCAR TECHNIQUE
Nguyễn Thanh Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:13524
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT VỚI 2 TROCAR
INITIAL RESULTS OF TWO TROCARS LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Nguyễn Thanh Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:14225
UNG THƯ TÚI MẬT TẠI BV BÌNH DÂN
CANCER OF THE GALLBLADDER AT BINH DAN HOSPITAL
Văn Tần*, Dương Văn Hải*, Nguyễn Cao Cương*, Bùi Mạnh Côn*, Hoàng Danh Tấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Trang:149Tổng cộng 59 bài
Trang: 1 - 2 - 3