Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG DI CĂN GAN
THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER LIVER METASTASES
Võ Ngọc Bích*, Nguyễn Cao Cương*.
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:582
SO SÁNH GIỮA MỔ NỘI SOI VÀ MỔ MỞ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
LAPAROSCOPY AND LAPAROTOMY FOR RECTAL CANCER
Văn Tần*, Trần Vĩnh Hưng*, Dương Thanh Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:673
VAI TRÒ CỦA BÃO HÒA OXY MÁU TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN (ScvO2) TRONG HỒI SỨC BỆNH NHÂN NẶNG
ROLE OF CENTRAL VENOUS OXYGEN SATURATION (ScvO2) IN TREATMENT IN THE CRITICALLY ILL PATIENTS.
Lê Xuân Hùng*, Nguyễn Quốc Kính*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:1954
PHẪU THUẬT CẮT GIẢM TUYẾN GIÁP QUA NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP ỔN
ENDOSCOPIC SUBTOTAL THYROIDECTOMY FOR THE TREATMENT OF HYPERTHYROIDISM
Trần Công Quyền*, Nguyễn Văn Việt Thành*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:2835
ỨNG DỤNG LASER THULIUM VỚI BƯỚC SÓNG LIÊN TỤC 2-µM TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU LÀNH TUYẾN TIỀN LIỆT
VAPORESECTION FOR MANAGING BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA USING A THULIUM 2-µM CONTINUOUS-WAVE LASER: INITIAL RESULTS
Nguyễn Tế Kha*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Nguyễn Ngọc Thái*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:3726
ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI ĐIỆN GIẢI TRONG CẮT ĐỐT NỘI SOI TUYẾN TIỀN LIỆT QUA NIỆU ĐẠO
SERUM ELECTROLYTES OF CHANGE IN TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE
Lê Thị Cẩm Thanh*, Nguyễn Thị Thanh**, Nguyễn Văn Ân***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:3797
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ VẾT MỔ VÙNG CHẬU.
LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY IN PREVIOUS PELVIC SURGICAL CASES
Vũ Lê Chuyên*, Nguyễn Tiến Đệ*, Trần Thanh Nhân*, Trần Ngọc Khắc Linh*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:3868
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN XA KHÁNG CẮT HAI TINH HOÀN
A PROPOS OF ONE CASE OF CASTRATION- RESISTANT METASTATIC PROSTATE CANCER
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:3909
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ DOCETAXEL+PREDNISON TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHÁNG CẮT TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN.
APPRECIATION THE THERAPY OF DOCETAXEL CHEMOTHERAPY + PREDNISONE FOR PATIENTS WITH CASTRATION-RESISTANT PROSTATE IN BINHDAN HOSPITAL.
Bùi Văn Kiệt*, Trần Minh Anh Thư*, Nguyễn Mạnh Tiến*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:39710
KẾT QUẢ ÁP DỤNG VI PHẪU THUẬT TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH DO GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH
RESULTS OF MICROSURGICAL VARICOCELECTOMY FOR INFERTILE PATIENTS
Mai Bá Tiến Dũng*, Dương Quang Huy*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:40211
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Ở NGƯỜI TRÊN 79 TUỔI 2005-2012
RESULTS OF AORTIC ANEURYSM SURGERY FOR PATIENTS OVER 79
Văn Tần*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:40512
KHẢO SÁT GIẢI PHẪU BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA ĐỘNG MẠCH THẬN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
MDCT ANGIOGRAPHY OF RENAL ARTERIES: NORMAL ANATOMY AND VARIANTS
Nguyễn Phan Ngọc Thảo*, Nguyễn Văn Ân**, Võ Tấn Đức***, Đặng Đình Hoan****, Hồ Thế Lâm Hải*****
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:41113
ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LASER NỘI TĨNH MẠCH (KẾT QUẢ SAU 2 NĂM THEO DÕI)
VARICOSE VEIN TREATMENT WITH ENDOVENOUS LASER THERAPY (THE OUTCOME AFTER 2 YEARS FOLLOW-UP)
Hồ Khánh Đức*, Cao Văn Thịnh*, Nguyễn Công Minh*, Phan Thanh Hải*, Văn Tần*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:41814
ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TREO ÂM ĐẠO VÀO MỎM NHÔ ĐỂ ĐIỀU TRỊ SA SINH DỤC NẶNG
APPLICATION OF LAPAROSCOPIC SACRAL COLPOPEXY FOR TREATMENT OF SEVERE PELPIC ORGANS PROLAPSUS
Nguyễn Văn Ân*, Võ Trọng Thanh Phong*, Phạm Hữu Đoàn*, Nguyễn Tế Kha*, Nguyễn Ngọc Châu*, Ngô Đại Hải*, Phạm Phú Phát*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:42415
VAI TRÒ CỦA THEO DÕI LIÊN TỤC ÁP LỰC OXY NHU MÔ NÃO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
ROLE OF CONTINUOUS MONITORING OF BRAIN TISSUE PO2 IN TREATMENT PATIENTS OF SEVERE HEAD INJURY
Vũ Hoàng Phương*, Nguyễn Quốc Kính*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:43016
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SARCOM SỢI VÙNG THÁI DƯƠNG TÁI PHÁT
A CASE OF RECURRENT FIBROSARCOMA AT TEMPORAL AREA
Văn Tần*, Nguyễn Ngọc Bình*, Hoàng Danh Tấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Bình Dân 2014  Trang:436Tổng cộng 16 bài
Trang: 1