Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG PHẦN TRƯỚC NHÃN CẦU DO CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP BẰNG SIÊU ÂM SINH HIỂN VI (UBM)
ULTRASOUND BIOMICROSCOPY IN OCULAR ANTERIOR SEGMENT INJURY CAUSED BY BLUNT TRAUMA
Trần Anh Tuấn*, Vũ Anh Lê*, Phạm Thị Thủy Tiên*, Huỳnh Ngọc Khánh**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:12
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ VÀ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG NHÃN ÁP TRONG CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NHÃN CẦU
SURVEY ON EPIDEMIC FACTORS AND CLINICAL MANIFESTATIONS RELATED TO INCREASING INTRAOCULAR PRESSURE IN CONTUSION INJURIES
Lê Minh Tuấn*, Nguyễn Thị Thu Hương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:93
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ SINH HỌC CỦA GIÁC MẠC BẰNG MÁY PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG NHÃN CẦU (ORA) SAU PHẪU THUẬT LASIK VÀ EPI – LASIK
CORNEAL BIOMECHANICAL CHANGES FOLLOWING LASIK AND EPI – LASIK SURGERY USING THE OCULAR RESPONSE ANALYZER (ORA)
Trần Hải Yến*, Lê Nguyễn Thảo Chương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:164
SO SÁNH KẾT QUẢ ĐẶT BI TRÒN VÀ BI CƠ ACRYLIC SAU CẮT BỎ NHÃN CẦU Ở TRẺ EM
COMPARE THE OUTCOME AND TOLERANCE OF ACRYLIC BASEBALL IMPLANT AND ACRYLIC INTERGATED IMPLANT AFTER ENUCLEATION IN CHILDREN.
Nguyễn Công Kiệt*, Nguyễn Ngọc Châu Trang**, Trần Thị Minh Nguyệt**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:245
KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU DÀY VÕNG MẠC VÀ ĐỘ NHẠY THỊ TRƯỜNG TRUNG TÂM TRÊN BỆNH LÝ HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH
INVESTIGATINH THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RETINAL THICKNESS AND VISUAL SENSITIVITY IN CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY
Lê Thiếu Du*, Võ Quang Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:296
SO SÁNH VẠT GIÁC MẠC TẠO BẰNG VISUMAX FEMTOSECOND LASER VÀ MORIA OUP SBK TRONG PHẪU THUẬT LASIK
COMPARISON OF CORNEAL FLAPS CREATED BY VISUMAX FEMTOSECOND LASER AND MORIA OUP SBK IN LASIK
Trần Hải Yến*, Trần Công Tưởng**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:377
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM VÀ VI KHUẨN
INVESTIGATE THE CLINICAL CHARACTERISTICS AND MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF BACTERIAL AND FUNGAL KERATITIS
Trần Anh Tuấn*, Nguyễn Thị Quỳnh Như*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:468
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CẮT BÈ CỦNG MẠC KẾT HỢP VỚI OLOGEN TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM
TRABECULECTOMY WITH OLOGEN IN THE TREATMENT OF GLAUCOMA: A CLINICAL TRIAL
Trần Anh Tuấn*, Trịnh Bạch Tuyết*, Bùi Thị Thu Hương*, Tô Kỳ Anh*, Nguyễn Hoàng Phúc**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:529
NGHIÊN CỨU PHÒNG NGỪA MỘNG THỊT TÁI PHÁT BẰNG CYCLOSPORINE A NHỎ SAU PHẪU THUẬT CẮT MỘNG THỊT GHÉP KẾT MẠC RỜI TỰ THÂN
THE EFFECT OF TOPICAL CYCLOSPORINE A ON RECURRENCE FOLLOWING CONJUNCTIVAL AUTOGRAFT PTERYGIUM SURGERY
Võ Thị Hoàng Lan*, Dương Trân Cát Tường**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:5710
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI VISA TRONG CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG BỆNH LÝ HỐC MẮT LIÊN QUAN TUYẾN GIÁP
VISA CLASSIFICATION IN DIAGNOSIS OF GRAVES ORBITOPATHY
Hoàng Phương Chi*, Lê Minh Thông*, Nguyễn Ngọc Anh***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:6411
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CẤU HÌNH MỐNG MẮT VÀ GÓC TIỀN PHÒNG HẸP
THE ASSOCIATION BETWEEN IRIS PARAMETERS AND NARROW ANTERIOR CHAMBER ANGLE
Lê Minh Tuấn*, Nguyễn Thị Thanh Trúc*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:7012
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM ĐỊNH DANH VI KHUẨN Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN MẮT DỰA TRÊN ĐOẠN GEN 16s rDNA
SURVEY VALUE TEST FOR IDENTIFICATION OF BACTERIA BASED ON GENE OF 16S rDNA IN INFECTION EYES
Lê Xuân Trường*, Nguyễn Vũ Uyên**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:7713
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN DNA TI THỂ TRONG BỆNH LÝ THẦN KINH THỊ GIÁC DI TRUYỀN LEBER BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ GEN
DETECT MUTATION IN MITOCHONDRIAL DNA IN PATIENTS WITH LEBER’S HEREDITARY OPTIC NEUROPATHY BY GENE SEQUENCING
Hoàng Hiếu Ngọc*, Phạm Hùng Vân**, Huỳnh Viết Lộc**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:8114
KHẢO SÁT LỚP BIỂU MÔ SẮC TỐ Ở BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG CHỤP CẮT LỚP CỐ KẾT QUANG HỌC SD-OCT
ALTERATIONS OF RETINAL PIGMENT EPITHELIUM IN CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY
Võ Thị Hoàng Lan*, Vũ Hải Phượng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:8615
KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA HÌNH CHỤP ẢNH MẠCH HUỲNH QUANG VÀ CHỤP CẮT LỚP CỐ KẾT QUANG HỌC TRONG PHÁT HIỆN PHÙ HOÀNG ĐIỂM DẠNG NANG
CORRELATION BETWEEN FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY AND OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN DETECTION OF CYSTOID MACULAR EDEMA
Nguyễn Bình Phương Thảo*, Võ Quang Minh**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:9116
TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ HỌC SINH ĐẦU VÀ CUỐI CẤP I TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN - AN GIANG
PREVALENCE OF REFRACTIVE ERROR FIRST AND LAST PRIMARY SCHOOL IN LONG XUYEN CITY OF AN GIANG PROVINE
Dương Tòng Chinh*, Trần Anh Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:9917
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LASIK ĐIỀU TRỊ CẬN, LOẠN CẬN VÀ LÃO THỊ BẰNG CÁCH TẠO NÊN THỊ GIÁC 1 MẮT VỚI MÁY NIDEK EC 5000 CXIII
EVALUATE THE BINOCULAR VISUAL ACUITY, CONTRAST SENSITIVITY, AND STEREOPSIS IN MYOPIC (± ASTIGMATISM) PATIENTS AFTER LASER IN SITU KERATOMILEUSIS (LASIK) - INDUCED MONOVISION WITH NIDEK EC 5000 CX III
Nguyễn Thị Mai*, Trần Anh Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:10418
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ LÃO THỊ VỚI PHƯƠNG PHÁP MICRO-MONOVISION LASIK BẰNG MÁY CARL ZEISS MEDITEC MEL80
PRESBYOPIA TREATMENT BY MICRO-MONOVISION LASIK WITH CARL ZEISS MEDITEC MEL80
Trần Hải Yến*, Trần Đình Minh Huy**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:11019
BỆNH NHÃN GIÁP CHÈN ÉP THỊ THẦN KINH: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRị ỨC CHẾ MIỄN DỊCH
DYSTHYROID OPTIC NEUROPATHY: CLINICAL FEATURES AND EFFECTS OF INTRAVENOUS METHYLPREDNISOLONE COMBINED WITH ORAL AZATHIOPRINE
Nguyễn Ngọc Anh*, Lê Minh Thông**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:11520
SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỐI THÔNG TÚI LỆ MŨI ĐƯỜNG NGOÀI ĐẶT ỐNG SILICON ĐƠN VÀ ĐÔI
A COMPARATIVE STUDY OF MONOCANALICULAR VERSUS BICANALICULAR INTUBATION IN EXTERNAL DACRYOCYSTORHINOSTOMY FOR CHRONIC DACRYOCYSTITIS
Nguyễn Anh Thi*, Lê Minh Thông**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:11921
NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI LASER DIODE QUA ĐƯỜNG LỆ QUẢN CÓ ĐẶT SILICON TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC ỐNG LỆ MŨI
STUDY OF TRANSCANALICULAR DIODE LASER ASSISTED DACRYOCYSTO-RHINOSTOMY WITH SILICON STENT INTUBATION
Vũ Anh Lê*, Nguyễn Văn Thịnh*, Trần Thị Ngọc Tuyết Mai*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:12522
KỸ THUẬT XỬ LÝ TỔN THƯƠNG MI MẤT MÔ NHIỀU BẰNG VẠT SỤN KẾT MẠC HUGHES VÀ HUGHES CẢI BIÊN ĐẢO NGƯỢC
RECONSTRUCTION OF LARGE DEFECT EYELIDS WITH HUGHES TARSOCONJUNCTIVAL GRAFTS AND REVERSE MODIFIED HUGHES PROCEDURE
Nguyễn Văn Thịnh*, Nguyễn Ngọc Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:13123
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT NGẮN CƠ NÂNG MI Ở TRẺ SỤP MI BẨM SINH VỚI CHỨC NĂNG CƠ NÂNG MI KÉM
OUTCOME OF LEVATOR RESECTION IN CONGENITAL PTOSIS WITH POOR LEVATOR FUNCTION IN CHILDREN
Nguyễn Ngọc Châu Trang*, Phan Thị Anh Thư**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:13624
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ NGUYÊN PHÁT MI MẮT
EVALUATE THE DERMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND THE CLINICAL FEATURES OF PRIMARY PALBEPRAL CANCER
Nguyễn Trương Mỹ An**, Lê Minh Thông*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:14125
KHẢO SÁT VIÊM MŨI DỊ ỨNG TRÊN BỆNH NHÂN NẤM XOANG
SURVEY ALLERGIC RHINITIS IN MALE SINUS
Mai Xuân Phi *, Lâm Huyền Trân **
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt  Trang:148Tổng cộng 61 bài
Trang: 1 - 2 - 3