Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CHẨN ĐOÁN SỚM VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN

Trần Văn Ngọc*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
THỰC TRẠNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ BAN ĐẦU THÍCH HỢP

Trần Văn Ngọc *
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:53
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
THE HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY PATIENTS WITH COPD
Nguyễn Trần Tố Trân*, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:104
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
THE ECG CHARACTERISTICS OF COPD OUTPATIENTS
Đặng Huỳnh Anh Thư*, Lê Thị Tuyết Lan*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:145
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA PROCALCITONIN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
THE SURVEY OF THE RELATIONSHIPBETWEEN PROCALCITONIN’S CONCENTRATION WITH SOME CLINICAL FACTORS AND LABORATORY IN ACUTE EXACERBATION CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN THE ELDERLY PATIENTS
Trương Tuấn Nhựt*, Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên**, Đỗ Thị Tường Oanh***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:206
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DAO ĐỘNG XUNG KÝ CỦA BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (CHAC), TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
ANALYSIS OF IMPULSE OSCILLOMETRY DATA OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS IN COMMUNITY HEALTH CARE CENTER, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Trần Xuân Tấn*, Võ Văn Tới*, Trương Quang Đăng Khoa*, Nguyễn Thị Sen**, Hoàng Đình Hữu Hạnh***, Trần Thị Kim Thu***, Lê Thị Tuyết Lan****
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:257
SO SÁNH DAO ĐỘNG XUNG KÝ VÀ HÔ HẤP KÝ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI
COMPARISON OF IMPULSE OSILLOMETRY SYSTEM AND SPIROMETRY FOR DIANGOSIS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN ELDERLY.
Nguyễn Thị Sen*, Lê Thị Tuyết Lan**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:318
KHẢO SÁT CÁC TỪ DÙNG MÔ TẢ KHÓ THỞ DO BỆNH PHỔI HOẶC BỆNH TIM MẠCH
VERBAL DESCRIPTORS OF DYSPNEA CAUSING BY PULMONARY OR CARDIOVASCULAR DISEASES
Lê Thượng Vũ*, Trần Ngọc Thái Hòa*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:369
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH NHÂN ĐỒNG MẮC LAO PHỔI VÀ UNG THƯ
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CO-EXISTING PULMONARY TUBERCULOSIS AND CANCER
Nguyễn Thị Bích Yến*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Huy Dũng*, Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Nguyễn Hữu Lân*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:4310
BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, NỘI SOI PHẾ QUẢN, HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA U THẦN KINH NỘI TIẾT CARCINOID KHÍ PHẾ QUẢN PHỔI ĐIỂN HÌNH VÀ KHÔNG ĐIỂN HÌNH
CLINICAL MANIFESTATIONS, BRONCHOSCOPIC, IMAGING FINDINGS AND PROGNOSIS OF TRACHEOBRONCHOPULMONARY TYPICAL VERSUS ATYPICAL NEUROENDOCRINE CARCINOID TUMORS
Nguyễn Hữu Lân*, Nguyễn Huy Dũng*, Nguyễn Sơn Lam*, Lê Tự Phương Thảo**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:4911
HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, X QUANG CỦA BƯỚU TRUNG THẤT: NGHIÊN CỨU LOẠT CA LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
CLINICAL AND RADIOLOGICAL ASPECTS OF MEDIASTINAL TUMORS: A CASE SERIES FROM PHAM NGOC THACH HOSPITAL
Nguyễn Hữu Lân*, Nguyễn Huy Dũng*, Lê Tự Phương Thảo**, Nguyễn Sơn Lam*, Lê Hồng Ngọc***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5512
TỈ LỆ ĐỘT BIẾN EGFR TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
THE RATE OF MUTATION OF EGFR IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Lý Khánh Vân*, Nguyễn Hiền Minh*, Lý Văn Xuân*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6113
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN MỀ ĐAY ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CLINICAL CHARACTERISTICS AND SOME RELATED FACTORS ON URICARIA PATIENTS AT HO CHI MINH CITY HOSPITAL OF DERMATO-VENEREOLOGY
Lê Thị Minh Ngọc*, Lê Ngọc Diệp**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6614
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-6 TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH
SERUM INTERLEUKIN-6 LEVEL IN PATIENTS WITH PSORIASIS IN HO CHI MINH CITY HOSPITAL OF DERMATOLOGY
Mai Phi Long*, Lê Ngọc Diệp*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7315
XÁC ĐỊNH NGUY CƠ TIM MẠCH THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM TRÊN BỆNH NHÂN VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HỒ CHÍ MINH
INDIFITICATION OF CARDIOVASCULAR RISK BASED ON FRAMINGHAM RISK SCORE IN PSORIASIS PATIENTS AT HOSPITALOF DERMATO VENEREOLOGYIN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Hoàng Liên*, Văn Thế Trung**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7916
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PEMPHIGUS IGA VÀ VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG
CASE REPORT: COEXISTENCE BETWEEN IMMUNOGLOBULIN A PEMPHIGUS AND PSORIASIS
Hoàng Văn Minh*, Hà Văn Phước**, Trần Thế Viện*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8617
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACNE AND QUALITY OF LIFE IN ACNE PATIENTS IN HOSPITAL OF DERMATO-VENEREOLOLY IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Hồng Nhung*, Lê Ngọc Diệp*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8918
KHẢO SÁT GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KHÁNG THUỐC CLINDAMYCIN CỦA VI KHUẨN PROPIONIBACTERIUM ACNES ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ SANG THƯƠNG MỤN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG
GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF CLINDAMYCIN-RESISTANT PROPIONIBACTERIUM ACNES ISOLATED FROM PATIENTS WITH ACNE VULGARIS.
Vũ Thị Phương Thảo*, Văn Thế Trung**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9719
NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN MỤN TRỨNG CÁ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM TỪ THÁNG 11/2012 ĐẾN THÁNG 03/2013
SERUM ZINC LEVELS IN PATIENTS WITH ACNE EXAMINED AND TREATED AT HOSPITAL OF DERMATO-VENEROLOGY IN HO CHI MINH CITY FROM 11/2012 TO 03/2013
Phạm Thị Bích Na*,Lê Ngọc Diệp*, Nguyễn Trọng Hào**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10320
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN CHÀM BÀN TAY, BÀN CHÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CLINICAL FEATURES, RELATED FACTORS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HAND ECZEMA, FEET ECZEMA at Hospital OF Dermato VenereOlogy IN HO CHI MINH CITY
Đào Thị Tú Trinh*, Nguyễn Tất Thắng *
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11021
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-2 HUYẾT THANH CỦA BỆNH NHÂN VIÊM DA CƠ ĐỊA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HỒ CHÍ MINH
LEVEL OF INTERLEUKIN-2 INSERUM OF PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS TREATED AT THE HCMC HOSPITAL OF DERMATO VENEREOLOGY
Lưu Nguyễn Anh Thư*, Nguyễn Tất Thắng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11722
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U SÙI DẠNG NẤM TRÊN SANG THƯƠNG U MẠCH PHẲNG
CASE REPOT: MYCOSIS FUNGOIDES ASSOCIATED WITH PORT WINE STAINS
Hoàng Văn Minh*, Nguyễn Đức Công**, Hồ Thượng Dũng**, Huỳnh Thị Kiều Giang**, Ngô Thị Kim Phụng***, Trần Thế Viện*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12523
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM
SURVEY OF THYROID FUNCTION DISORDERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE
Nguyễn Trường Duy*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12924
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN SUY TIM
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN CHRONIC HEART FAILURE
Nguyễn Thị Thúy Minh*, Châu Ngọc Hoa**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14025
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG VÀ TẦN SUẤT KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
LABORATORY TESTINGS’ PERFORMANCE AND CONTROL RATES IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Nguyễn Ngọc Thanh Vân*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:145Tổng cộng 97 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4