Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
PHÂN NHÓM KHÁNG SINH BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG MÁY PHUN HÚT MŨI XOANG ĐỂ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HCM

Nhan Trừng Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:12
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG MÁY PHUN HÚT MŨI XOANG ĐỂ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP. HCM

Nguyễn Thu Huyền*, Nguyễn Vĩnh Phước* Huỳnh Khắc Cường**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:43
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ MŨI XOANG TẠI BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
THE APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGERY IN THE MANAGEMENT OF SINONASAL DISEASES IN BAOLOC HOSPITAL
Huỳnh Ngọc Thành*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:84
KHẢO SÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENE QUY ĐỊNH THỤ THỂ GLUCOCORTICOIDS TRONG VIÊM MŨI XOANG MẠN CÓ POLYP MŨI
THE EXPRESSION OF hGRα GENE IN CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nguyễn Nam Hà*, Nguyễn Thị Ngọc Dung**, Huỳnh Khắc Cường**, Phạm Hùng Vân***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:185
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NGÃI
ACCESS THE EFFICACY OF ENDOSCOPIC SINUS SURGERY WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS AT ENT DEPARTMENT OF QUANG NGAI GENERAL HOSPITAL
Đinh Tất Thắng*, Hà Hoàng Tiên*, Đỗ Thành Chung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:236
VAI TRÒ CỦA CHỤP MẠCH XOÁ NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHẢY MÁU MŨI
THE ROLE OF DIGITAL SUBTRACTIVE ANGIOGRAPHY IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT EPISTAXIS
Nguyễn Trọng Minh*, Nguyễn Thanh Hà*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:297
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MONTELUKAST KẾT HỢP SERETIDE Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI DỊ ỨNG CÓ HEN PHẾ QUẢN
THE EFFECTS OF COMBINATION OF MONTELUKAST AND SERETIDE ON ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA PATIENTS
Trần Hải Yến**, Phùng Chí Thiện***, Nguyễn Thị Kim Hương***, Vũ Minh Thục*, Phạm Văn Thức***
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:338
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NONG LỖ THÔNG CÁC XOANG CẠNH MŨI BẰNG BỘ NONG CÓ BÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN
STUDY Of APPLICATIONBALLOON CATHETER SINUSOTOMY IN THE TREATMENT CHRONIC RHINOSINUSITIS
Trần Thị Mai Phương *
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:399
NONG KẾT HỢP PHẪU THUẬT NỘI SOI CHỨC NĂNG ĐIỀU TRỊ TẮC ĐƯỜNG DẪN LƯU XOANG TRÁN
COMBINATION BALLOON SINUPLASTY AND FESS TREATMENTOF CRS WITH VARIANT FRONTAL SINUS ANTOMY
Trần Thị Mai Phương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:4410
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN CÓ PÔLÝP
FUNCTIONAL AND RADICAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:4911
VIÊM MŨI XOANG MẠN CÓ PÔLÝP MŨI
CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:5312
NGHIÊN CỨU NHIỄM NẤM TRONG VIÊM MŨI XOANG MẠN CÓ PÔLÝP MŨI 57 Nguyễn Ngọc Minh* 57 HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN DO NẤM CÓ PÔLÝP MŨI 61 Nguyễn Ngọc Minh* 61 NHIỄM KÝ SINH TRÙNG DẠNG AMÍP TRONG VIÊM MŨI
CHRONIC FUNGAL RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:5713
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN DO NẤM CÓ PÔLÝP MŨI
ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN CHRONIC FUNGAL RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:6114
NHIỄM KÝ SINH TRÙNG DẠNG AMÍP TRONG VIÊM MŨI XOANG MẠN CÓ POLYP MŨI
CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS WITH AMOEBA INFECTION
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:6515
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH PÔLÝP MŨI CÓ NHIỄM ĐƠN BÀO DẠNG AMÍP
ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS WITH AMOEBA INFECTION
Nguyễn Ngọc Minh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:6916
TERATOMA VÒM MŨI HỌNG Ở TRẺ SƠ SINH BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
NASOPHARYNGEAL TERATOMA IN NEWBORN, TWO CASES REPORT
Nguyễn Tuyết Xương*, Nguyễn Thị Ngọc Hà*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:7317
PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT LẤY U XƠ VÒM QUA NỘI SOI
ENDOSCOPIC SURGERY FOR NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA WITH THE HELP OF MONOPOLAR COAGULATION
Nguyễn Thị Thanh Thúy*, Nguyễn Thị Ngọc Dung**, Võ Quang Phúc*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:7718
NHÂN 500 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG
NASO - PHARYNGEAL CARCINOMA (NPC) (500 CASES)
Nguyễn Trọng Minh*, Đào Duy Khanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:8319
XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG DÒ HỌNG RA DA SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN
MANAGEMENT OF PHARYNGOCUTANEOUS FISTULA AFTER TOTAL LARYNGECTOMY
Thái Hữu Dũng*, Lê Thanh Lâm*, Lê Huy Hoàng*, Phạm Thái Quốc Bửu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:9520
NHÂN 12 TRƯỜNG HỢP NẤM THANH QUẢN TẠI PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (5 NĂM, 5/2007 ĐẾN 5/2012)
FUNGAL INFECTION OF THE LARYNX (A REPORT 12 CASES)
Nguyễn Trọng Minh*, Đào Duy Khanh**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:9921
NHÂN NĂM TRƯỜNG HỢP CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ TẮC NGHẼN Ở BỆNH NHÂN NGƯNG THỞ KHI NGỦ DO TẮC NGHẼN BẰNG NỘI SOI TRONG KHI NGỦ DO THUỐC
A PROPOS OF FIVE CASES OF DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE SITE IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA) BY DRUG-INDUCED SLEEP ENDOSCOPY (DISE)
Nguyễn Trương Khương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:10622
NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊ VẬT THỰC QUẢN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
EVALUATING THE ESOPHAGEAL FOREIGN BODY CONDITION AND THE RESULTS OF ESOPHAGEAL FOREIGN BODY TREATMENT IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Trần Việt Hồng*, Nguyễn Hồng Hải*, Trần Duy Bình**, Hồ Văn Hân**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:11023
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN XUYÊN DA NONG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
AN INITIAL RESULT OF PERCUTANEOUS DILATIONAL TRACHEOSTOMY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Huỳnh Khắc Cường*, Lâm Huyền Trân*, Phạm Bảo Long*, Nguyễn Phước Hiền*, Xà Trường Thành**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:11624
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN SAU KHI ĐIỀU TRỊ ỨC CHẾ BƠM PROTON
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH REFLUX GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AFTER TREATMENT OF PROTON PUMP INHIBITORS
Nguyễn Thị Phương*, Nguyễn Đăng Quốc Chấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:12125
TỶ LỆ NGHE KÉM VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHE KÉM Ở TRẺ TỪ 2 TUỔI ĐẾN 5 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF HEARING LOSS AMONG PRESCHOOL CHILDREN AGED 2 – 5 YEARS OLD IN INNER HANOI
Nguyễn Tuyết Xương *
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Tai Mũi Họng  Trang:126Tổng cộng 30 bài
Trang: 1 - 2