Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI TẦN SỐ TIM KHI CHÂM TẢ HUYỆT ÂM KHÍCH VÀ KHÍCH MÔN TRÊN NHỊP NHANH XOANG SAU GẮNG SỨC Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
EFFECTS ON SINUSAL TACHYCARDIA OF DISPERSING YINXI (HT 6) OR XIMEN (PC 4) IN HEALTHY VOLUNTEERS WITH STRESS TEST
Trương Trung Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:12
VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA Ở ĐẦU MẶT KHI CHÂM TÊ NHÓM HOA ĐÀ GIÁP TÍCH CỔ C1, C2, C3, C4 Ở MỘT BÊN
SCALP DERMATOMES INFLUENCED BY APPLYING ACUPUNTURAL ANESTHESIA ON CERVICAL HUA TUO JIA JI POINTS C1, C2, C3, C4
Võ Mộng Kiều Xuân*; Ngô Thị Kim Oanh*; Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:73
VÙNG GIẢM CẢM GIÁC ĐAU NGOÀI DA KHI CHÂM TỪNG CẶP HUYỆT HOA ĐÀ GIÁP TÍCH CỔ 1 - 4
ANESTHETIC REGIONS INFLUENCED BY APPLYING ACUPUNTURAL ANESTHESIA ON PAIRED CERVICAL HUA TUO JIA JI POINTS C1 - C4
Bùi Nguyễn Kim Long*, Ngô Thị Kim Oanh*, Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:134
KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA CỦA HUYỆT ỦY DƯƠNG, TAM ÂM GIAO VÀ NHÓM HUYỆT VÙNG BỤNG
DETERMINING THE DERMATOMES INFLUENCED BY BL.39, SP.6 and CV.5 + CV.4
Võ Thị Thanh Thảo*, Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:215
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỔN THƯƠNG CỦA CHỨNG HẬU KHẨU NHÃN OA TÀ
DETERMINING THE DISEASED LOCATION BY TRADITIONAL MEDICINE OF KHAU NHAN OA TA
Võ Thị Xuân Uyên, Phan Quan Chí Hiếu
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:306
KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA KHI CHÂM TỪNG CẶP VÀ MỘT BÊN NHÓM HUYỆT HOA ĐÀ GIÁP TÍCH ĐOẠN L1 – L5
A SURVEY ON THE INFLUENCED REGIONS OF ANESTHETIC ACUPUNCTURE AT PAIRS AND ONE SIDE OF L1 – L5 HUA TUO JIA JI POINTS
Phan Quan Chí Hiếu*, Đặng Thế Vũ**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:387
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TRÀ GỪNG TRONG ĐIỀU TRỊ BUỒN NÔN, NÔN DO THAI NGHÉN
EFFECTIVENESS AND OF GINGER IN THE TREATMENT INDUCED NAUSEA AND VOMITING OF PREGNACY
Nguyễn Thị Thanh Hà*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:478
TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG CỨNG BỔ KHÍ HOẠT HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU
LIPIDEMIA LOWERING EFFECT OF “BO KHI HOAT HUYET” HARD CAPSULE IN DYSLIPIDEMIA PATIENTS
Cao Thị Thúy Hà*, Nguyễn Thị Bay*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:539
TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA CHẾ PHẨM XÍCH LINH CHI TRÊN MÔ HÌNH GÂY TĂNG LIPID MÁU NỘI SINH BẰNG TYLOXAPOL (TRITON WR-1339)
HYPOLIPIDEMIC EFFECT OF “MIKEI RED REISHI ESSENCE” CAPSULE ON TYLOXAPOL (TRITON WR-1339)-INDUCED HYPERLIPIDEMIA
Chung Thị Mỹ Duyên*, Nguyễn Thị Thu Hương
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:6210
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA HẠT MỐC MÈO TRÊN THỰC NGHIỆM
EXPERIMENTAL RESEARCH ON HYPOGLYCEMIC EFFECT OF ETHANOLIC SEED EXTRACT OF CAESALPINIA BONDUC (L.) ROXB
Trần Hoàng*, Nguyễn Thị Bay*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:6911
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA BỘT SẤY PHUN TỪ ĐÀI HOA BỤP GIẤM (HIBISCUS SABDARIFFA L. MALVACEAE)TRÊN CHUỘT NHẮT TỔN THƯƠNG TẾ BÀO GAN CẤP TÍNH BẰNG ETHANOL
EVALUATING THE PROTECTIVE EFFECT OF DRY POWDER OF HIBISCUS SABDARIFFA CALYCES ON ETHANOL-INDUCED ACUTE HEPATOTOXICITY IN MICE
Lê Thị Lan Phương*, Phạm Huy Kiến Tài*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:7512
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA BỘT SẤY PHUN TỪ ĐÀI HOA BỤP GIẤM (HIBISCUS SABDARIFFA L. MALVACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT GÂY TỔN THƯƠNG TẾ BÀO GAN BẰNG ACETAMINOPHEN
EVALUATING THE PROTECTIVE EFFECT OF HIBISCUS (HIBISCUS SABDARIFA L. MALVACEAE) CALYCES DRY POWDER ON ACETAMINOPHEN-INDUCED HEPATOTOXICITY IN MICE
Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:8013
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HẠ MEN GAN CỦA CAO CHIẾT NƯỚC TIỂU SÀI HỒ THANG TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG TỔN THƯƠNG GAN BẰNG ETHANOL
EFFCACY IMPROVEMENT ON TRASAMINASE ENZYMES OF THE WATER EXTRACT OF SHO-SAIKO-TO IN ETHANOL-INDUCED HEPATOTOXICITY MICE
Nguyễn Lê Việt Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:8514
TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA VIÊN XÍCH LINH CHI
HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF MIKEI RED REISHI CAPSULES
Nguyễn Thị Thu Hương*, Tất Hiến Khoa*, Nguyễn Minh Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:9115
TÁC DỤNG KIỂU ESTROGEN CỦA VIÊN NANG MẦM ĐẬU NÀNH
ESTROGENIC EFFECTS OF CAPSULE FROM BUD OF SOYBEAN
Vũ Thị Hiệp*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:10016
TÁC DỤNG TĂNG LỰC VÀ TÁC DỤNG HƯỚNG NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NAM CỦA CAO PHỐI HỢP THIÊN NIÊN KIỆN VÀ BÁCH BỆNH.
STUDY ON THE TONIC AND ANDROGENIC EFFECT OF THE COMBINED EXTRACT OF HOMALOMENA OCCULTA AND ERYCOMA LONGIFOLIA
Trần Mỹ Tiên*, Huỳnh Thanh Hằng*, Nguyễn Thị Thu Hương*,Dương Thị Mộng Ngọc*, Phan Phước Hiền*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:10617
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH, TÁC DỤNG KIỂU NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NAM VÀ TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA VIÊN KIM SƯ (CHẾ PHẨM PHỐI HỢP DÂM DƯƠNG HOẮC, CỬU THÁI TỬ,ĐINH LĂNG VÀ BẠCH QUẢ) TRÊN THỰC NGHIỆM
STUDY ON TOXICITY, ANDROGENIC-LIKE EFFECT AND INVIGORATION EFFECT OF “KIM SU” CAPSULE COMBINED FROM HERBA EPIMEDII, ALLIUM TUBEROSUM, POLYSCIAS FRUTICOSA AND GINKGO BILOBA
Trần Mỹ Tiên*, Nguyễn Thị Thu Hương*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:11418
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG AN THẦN GIẢI LO ÂU CỦA CAO CHIẾT CỒN LẠC TIÊN TÂY (PASSIFLORA INCARRNATA L.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATE THE SEDATIVE AND ANXIOLYTIC EFECTS OF THE ALCOHOLIC EXTRACT FROM THE PLANT PASSIFLORA INCARNATA L. IN MICE
Vũ Thị Hiệp*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:12319
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH VÀ TÁC DỤNG AN THẦN CỦA CAO BÌNH VÔI – LẠC TIÊN – LÁ SEN – LÁ VÔNG NEM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
RESEARCH ON THE TOXICITY AND SEDATIVE-HYPNOTIC EFFECTS OF TUBER STEPHANIAE - HERBA PASSIFLORAE FOETIDAE - FOLIUM ERYTHRINAE - FOLIUM NELUMBINIS EXTRACT ON MICE
Nguyễn Văn Đàn*, Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:13020
KHẢO SÁT MỘT SỐ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ THỰC NGHIỆM CỦA VIÊN XƯƠNG KHỚP SU TONG (CHẾ PHẨM PHỐI HỢP THIÊN NIÊN KIỆN, CỐT TOÁI BỔ, BẠCH CHỈ)
SOME EXPERIMENTAL PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF ANTI-OSTEOARTHRITIS CAPSULES SU TONG COMBINED FROM HOMALOMENA, DRYNARIA FORTUNEI, ANGELICA DAHURICA
Nguyễn Thị Thu Hương*, Trần Mỹ Tiên*, Nguyễn Lê Việt Hùng**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:13621
KHẢO SÁT TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CÂY LẤU ĐỎ (PSYCHOTRIA RUBRA (LOUR.) POIR.)
STUDY ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF PSYCHOTRIA RUBRA (LOUR.) POIR.)ON EXPERIMENTAL ANIMALS.
Phạm Thị Hóa*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:14522
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG VIÊM CẤP CỦA CÔNG THỨC PHỐI HỢP DƯỢC LIỆU XẠ CAN, BỌ MẮM VÀ DÂU TẰM
STUDY ON ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF HERBAL FORMULA COMBINED BELAMCANDA CHINENSIS,POUZOLZIA ZEYLANICA AND MORUS ALBA
Nguyễn Hoàng Minh*, Nguyễn Thị Thu Hương*, Dương Thị Mộng Ngọc*, Trần Công Luận*, Lã Văn Kính**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:15023
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM, GIẢM ĐAU CỦA CAO PHỐI HỢP THIÊN NIÊN KIỆN VÀ BÁCH BỆNH TRÊN THỰC NGHIỆM
STUDY ON SUBCHRONIC TOXICITY, ANTI-INFLAMMATORY AND ANALGESIC EFFECTS OF COMBINED EXTRACT OF HOMALOMENA OCCULTA AND EURYCOMA LONGIFOLIA ON XPERIMENTATION
Phan Phước Hiền*, Nguyễn Thị Thu Hương**, Lê Thị Mỹ Thảo**, Dương Thị Mộng Ngọc**
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:15624
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO HÀ THỦ Ô ĐỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.) KẾT HỢP MÈ ĐEN (SESAMUM INDICUM NIGRUM L.)
STUDY ON ANTIOXIDANT EFFECTS OF EXTRACTS COMBINED POLYGONUM MULTIFLORUM AND SESAMUM INDICUM NIGRUM ON CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY
Nguyễn Thị Phương Thùy*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:16425
TÁC DỤNG CHỐNG OXI HÓA CỦA CAO CHIẾT DIỆP HẠ CHÂU – RÂU MÈO TRÊN THỰC NGHIỆM
THE ANTIOXIDATIVE EFFECT OF PHYLLANTHUS AMARUS – ORTHOSIPHON STAMINEUS EXTRACT IN VITRO
Đỗ Thị Quỳnh Nga*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2014  Tập:18  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:170Tổng cộng 41 bài
Trang: 1 - 2