Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH BÀO CHẾ VIÊN BAO TAN TRONG RUỘT RABEPRAZOL NATRI 20 MG
FORMULATION AND MANUFACTURING PROCESS OF ENTERIC COATED TABLET OF RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG
Lê Tuấn Tú*, Huỳnh Văn Hóa*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:12
XÂY DỰNG QUI TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ KHẢO SÁT TỐC ĐỘ PHÓNG THÍCH HOẠT CHẤT CỦA THUỐC DÁN CLONIDIN

Trần Quốc Thanh*, Lê Quan Nghiệm*, Huỳnh Văn Hóa*, Lê Hậu*, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:73
XÂY DỰNG QUI TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CLONIDIN TRONG HUYẾT TƯƠNG THỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC VỚI ĐẦU DÒ PDA
QUANTITATIVE DETERMINATION OF CLONIDINE IN RABBIT PLASMA BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY WITH PHOTO DIODE ARRAY DETECTOR
Trần Quốc Thanh*, Lê Quan Nghiệm*, Huỳnh Văn Hóa*, Lê Hậu*, Trương Quốc Kỳ*, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:144
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI NHŨ TƯƠNG CHỨA DẦU NGHỆ
FORMULATION DESIGN OF MICROEMULSION CONTAINING TURMERIC OIL
Phan Thị Hà Liên*, Nguyễn Huy Khương*, Huỳnh Văn Hóa*, Trần Văn Thành*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:215
NGHIÊN CỨU THĂM DÒ CÔNG THỨC VIÊN NỔI TRONG DẠ DÀY CHỨA CLARITHROMYCIN 500 MG
FORMULATION OF GASTRORETENTIVE FLOATING TABLET CONTAINING CLARITHROMYCIN 500 MG
Nguyễn Thị Phương*, Cao Thị Thanh Thảo*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:276
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỐI HÓA CÔNG THỨC BÀO CHẾ BẰNG PHẦN MỀM THÔNG MINH PHASOLPRO IO
STUDY ON OPTIMIZATION PHARMACEUTICAL FORMULATION PROCESS USING INTELLIGENT SOFTWARE – PHASOLPRO IO
Phan Ngọc Nhiên Thảo*, Chung Khang Kiệt*, Đỗ Quang Dương*, Đặng Văn Giáp*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:327
XÂY DỰNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM TỐI ƯU HÓA THÔNG MINH PHASOLPRO IO
Phasolpro IO – USER REQUIREMENTS SPECIFICATION DESIGN AND INTELLIGENT OPTIMIZATION SOFTWARE VALIDATION
Phạm Thị Quỳnh Hoa*, Chung Khang Kiệt*, Đỗ Quang Dương*, Đặng Văn Giáp*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:388
KHẢO SÁT TÍNH THẤM CỦA CAPTOPRIL TRONG THUỐC DÁN QUA DA CHUỘT NHẮT, DA CHUỘT CỐNG VÀ DA THỎ CÔ LẬP
INVESTIGATION OF SKIN PERMEATION FROM TRANSDERMAL PATCHES CONTAINING CAPTOPRIL THROUGH EXCISED MOUSE, RAT AND RABBIT SKIN
Nguyễn Công Phi*, Nguyễn Thiện Hải*, Lê Quan Nghiệm*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:459
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH DẬP TRỰC TIẾP VỚI LACTOSE VÀ CELLULOSE VI TINH THỂ
INVESTIGATION OF FACTORS RELATED TO DIRECT COMPRESSIBILITY OF LACTOSE AND MICROCRYSTALLINE CELLULOSE
Trần Vũ Long*, Lê Nguyễn Nguyệt Minh*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:5010
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN CHỨA METRONIDAZOL 250 mg NỔI TRONG DẠ DÀY
PREPARATION OF GASTRORETENTIVE FLOATING TABLET CONTAINING METRONIDAZOLE 250 MG
Nguyễn Hoài Thanh Tâm*, Lê Thị Thu Vân*, Lê Hậu*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:5811
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI NIACIN 500 MG
FORMULATION OF 500 mg NIACIN SUSTAINED – RELEASE TABLET
Thái Thị Trúc Ly*, Võ Thuỳ Ngân*, Vũ Thị Vân Khánh*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:6312
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC VÀ BÀO CHẾ VIÊN NÉN FAMOTIDIN 40 mg
FORMULATION OF FAMOTIDINE 40 mg TABLET
Lê Thị Phương Thảo*, Lê Vĩnh Bảo*, Nguyễn Thiện Hải*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:7213
NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM FLUOROQUINOLONE TRÊN VI KHUẨN STREPTOCOCCUS NHÓM B PHÂN LẬP TẠI HÀN QUỐC
MOLECULAR MECHANISMS OF RESISTANCE TO FLUOROQUINOLONES AMONG CLINICAL STRAINS OF GROUP B STREPTOCOCCUSFROM SOUTH KOREA
Đặng Nguyễn Đoan Trang*, Usha Srinivasany**, Zachary Britt**, Carl F. Marrs**, Lixin Zhang**, Moran Ki***, Betsy Foxman**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:7814
KHẢO SÁT SAI SÓT TRONG HAI GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN THUỐC TẠI MỘT BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
STUDY ON DRUG PREPARATION AND ADMINISTRATION ERRORS IN A GENERAL HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY
Đoàn Thị Minh Diệu*, Trần Kim Trí*, Nguyễn Hương Thảo*, Nguyễn Tuấn Dũng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:8315
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG FENTANYL TRONG GIẢM ĐAU Ở BỆNH NHÂN KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HỒ CHÍ MINH
EVALUATING THE USAGE OF FENTANYL PATCH IN PAIN MANAGEMENT FOR PATIENTS AT PALLIATIVE CARE DEPARTMENT, HO CHI MINH CITY ONCOLOGY HOSPITALS
Phạm Hoài Thanh Vân*, Nguyễn Tuấn Dũng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:8816
KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TRONG NĂM ĐIỀU TRỊ ĐẦU TIÊN
INVESTIGATION ON RESPONSE OF CHRONIC HBV TREATMENT IN THE FIRST YEAR
Phạm Nguyễn Huyền Trân*, Bùi Thị Hương Quỳnh*, Nguyễn Thị Mai Hoàng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:9517
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ XUỐNG THANG VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN KHỞI PHÁT MUỘN TẠI KHOA HÔ HẤP - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INVESTIGATION ON DE-ESCALATION THERAPY’S OUTCOMES IN LATE-ONSET NOSOCOMIAL PNEUMONIA AT RESPIRATORY DEPARTMENT IN CHO RAY HOSPITAL
Khổng Thanh Long*, Võ Thành Phương Nhã*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:10018
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN LAO KHÁNG ĐA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH NĂM 2009 - 2011
EXTENT OF POTENTIAL DRUG INTERACTIONS IN PATIENTS WITH MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL FROM 2009 TO 2011
Nguyễn Thắng**, Nguyễn Tuấn Dũng*, Nguyễn Huy Dũng***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:10519
TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA 2-ARYL-1-ARYLMETHYL 1H-1,3-BENZIMIDAZOL
SYNTHESIS OF 2-ARYL-1-ARYLMETHYL-1H-1,3-BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES
Nguyễn Thị Kiều Hoa**, Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:11120
KHẢO SÁT CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA N-ACYLBENZOTRIAZOL
STUDY ON PREPARATION OF N-ACYLBENZOTRIAZOLE DERIVATIVES
Lê Nguyễn Bảo Khánh*, Nguyễn Ngọc Hoàng**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:11421
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PIPERIN VÀ CHẤT TƯƠNG ĐỒNG
RESEARCH ON SYNTHESIS OF PIPERIN AND ITS ANALOGUES
Lữ Thiện Nhân*, Trương Ngọc Tuyền*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:11822
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM CỦA CÁC DẪN CHẤT QUANG HOẠT Cis-N-HEPTYL HEXAHYDRO PHTHALAZINON VÀ Cis-N-BENZYL HEXAHYDRO PHTHALAZINON
ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY INVESTIGATION OF NEW CHIRAL Cis-N-HEPTYL HEXAHYDRO PHTHALAZINONE AND Cis-N-BENZYL HEXAHYDRO PHTHALAZINONE DERIVATIVES
Chương Ngọc Nãi*, Trần Quốc Duy**, Đặng Văn Tịnh**, Nguyễn Đức Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:12323
XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT QUANG HỌC CỦA DẪN CHẤT Cis-N-BENZYL VÀ Cis-N-HEPTYL TETRAHYDRO PHTHALAZINON BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC SỬ DỤNG PHA TĨNH BẤT ĐỐI
CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF ENANTIOMERS OF SYNTHESIZED NEW CHIRAL Cis-N-HEPTYL AND Cis-N-BENZYL TETRAHYDRO PHTHALAZINONE DERIVATIVES WITH CHIRAL STATIONARY PHASE
Chương Ngọc Nãi*, Trần Quốc Duy**, Đặng Văn Tịnh**, Nguyễn Đức Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:12824
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP CHẤT PHÂN HỦY CỦA ESOMEPRAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC
QUANTITATIVE DETERMINATION OF DEGRADATION IMPURITY OF ESOMEPRAZOLE BY HPLC
Lê Trung Hậu*, Nguyễn Đức Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:13425
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG TRONG DƯỢC LIỆU BÁN CHI LIÊN (SCUTELLARIA BARBATA D.DON) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ (AAS)
DETERMINATION OF SOME MICROELEMENTS IN THE HERBAL SCUTELLARIA BARBATA D.DON BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
Ngô Thị Thanh Diệp*, Nguyễn Thị Thảo Duyên*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Dược Học  Trang:139Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4