Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT MÔ HỌC VÀ ĐỘ VỮNG ỔN CỦA CẤY GHÉP IMPLANT THỰC NGHIỆM TRÊN THỎ SAU 2 THÁNG.
THE HISTOLOGY AND STABILITY OF IMPLANT EXPERIMENT ON RABBIT AFTER TWO MONTHS
Võ Chí Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
ĐÁNH GIÁ MÔ HỌC VÙNG XƯƠNG QUANH IMPLANT CÓ GHÉP VẬT LIỆU GHÉP 4- BONE® TRÊN XƯƠNG THỎ
HISTOLOGIC EVALUATION OF THE PERI-IMPLANT BONE GRAFTED WITH 4-BONE IN RABBIT MODEL
Cao Thị Thu Trang*, Lê Đức Lánh**, Võ Chí Hùng**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:83
PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ LƯỚI TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
THE MESH ANALYSIS ON VIETNAMESE ALDULTS
Nguyễn Thị Bích Ngọc*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:144
MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT PHẲNG FRANKFORT VÀ MẶT PHẲNG NGANG THẬT TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
THE RELATIONSHIP BETWEEN FRANKFORT PLAN AND TRUE HORIZONTAL PLAN ON VIETNAMESE ALDULTS
Nguyễn Thị Bích Ngọc*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:225
PHÂN TÍCH DOWNS TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
DOWNS ANALYSIS IN VIETNAMESE ADULTS
Trương Hải Ninh*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:286
VỊ TRÍ RĂNG CỬA TRONG TƯƠNG QUAN VỊ TRÍ HAI HÀM THEO CHIỀU TRƯỚC SAU Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
ANALYSIS OF INCISOR POSITION VARIATIONS IN ANTEROPOSTERIOR JAW RELATIONSHIP IN
Nguyễn Trần Như An*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:357
LIÊN QUAN GIỮA SỰ TĂNG TRƯỞNG XƯƠNG HÀM DƯỚI VÀ CÁC GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH ĐỐT SỐNG CỔ(NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
THE RELATIONSHIP OF MANDIBULAR GROWTH AND CERVICAL VERTEBRAL MATURATION STAGES
Huỳnh Thị Ngọc Châu*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:448
DỰ BÁO TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG XƯƠNG HÀM DƯỚI DỰA VÀO KÍCH THƯỚC CÁC ĐỐT SỐNG CỔ
PREDICTING THE MANDIBULAR GROWTH POTENTIAL ON THE BASIS OF THE MEASUREMENTS OF CERVICAL VERTEBRAE
Huỳnh Thị Ngọc Châu*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:549
ĐẶC ĐIỂM VÙNG LỖ HÀM DƯỚI Ở NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH (NGHIÊN CỨU TRÊN HÌNH ẢNH CONE BEAM CT)
THE CHARACTERISTICS OF VIETNAMESE ADULT’S MANDIBULAR FORAMEN REGION ON CONE BEAM CT IMAGES
Đỗ Trần Kim Trinh*, Trần Hùng Lâm**, Lê Đức Lánh***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6110
QUAN ĐIỂM THẨM MỸ CỦA NGƯỜI TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH RĂNG HÀM MẶT VỀ KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ RĂNG CỬA BÊN HÀM TRÊN
ESTHETICS PERCEPTIONS OF DENTISTS AND LAYPERSONS TO MAXILARY LATERAL INCISOR DIMENSIONS AND POSITIONS
Trần Hải Phụng*, Đống Khắc Thẩm **
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7011
TƯƠNG QUAN CHIỀU RỘNG RĂNG CỬA GIỮA HÀM TRÊN VÀ MỘT SỐ SỐ ĐO VÙNG MẶT
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WIDTH OF MAXILLARY CENTRAL INCISOR AND FACIAL MEASUREMENTS
Nguyễn Văn Quan*, Lê Hồ Phương Trang**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7712
TỈ SỐ KÍCH THƯỚC RĂNG Ở NGƯỜI VIỆT CÓ KHỚP CẮN BÌNH THƯỜNG
TOOTH SIZE RATIO IN A VIETNAMESE POPULATION WITH NORMAL OCCLUSION
Nguyễn Thị Hải Yến*, Trần Hùng Lâm**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8513
TƯƠNG QUAN ĐẶC ĐIỂM PROTOSTYLID VÀ HYPOCONE GIỮA RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI VÀ RĂNG CỐI VĨNH VIỄN THỨ NHẤT
RELATIONSHIP OF PROTOSTYLID AND HYPOCONE TRAIT BETWEEN SECOND DECIDUOUS AND FIRST PERMANENT MOLARS
Huỳnh Kim Khang*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9114
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA XƯƠNG HÀM DƯỚI TRONG GIAI ĐOẠN 8-18 TUỔI THEO TUỔI XƯƠNG ĐỐT SỐNG CỔ (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
GROWTH OF MANDIBLE FROM 8 TO 18 YEARS OLD IN RELATION TO CERVICAL VERTEBRAL BONE AGE: STUDY ON CEPHALOMETRIC FILMS
Hồ Thị Thuỳ Trang*, Hoàng Tử Hùng**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9615
KHOẢNG CÁCH TỪ KHAY LẤY DẤU ĐẾN BỀ MẶT MẪU HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ - SO SÁNH GIỮA KHAY THỬ NGHIỆM DÀNH CHO HÀM CÓ TORUS KHẨU CÁI VÀ KHAY LÀM SẴN
SPACE BETWEEN IMPRESSION TRAY AND CAST SURFACE OF EDENTULOUS PATIENTS – COMPARISION BETWEEN EXPERIMENT TRAYS RESERVING FOR TORUS PALATINUS CASES AND STOCK TRAYS
Nguyễn Diệu Thanh Tâm*, Lê Hồ Phương Trang**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10216
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG LÊN SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH 12 VÀ 15 TUỔI TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, NĂM HỌC 2012-2013
ORAL HEALTH STATUS AND ITS EFFECT ON DAILY PERFORMANCE OF SCHOOLCHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS-OLD IN CHAU DUC WARD, BA RIA – VUNG TAU PROVINCE IN 2012-2013.
Nguyễn Anh Quan*, Ngô Thị Quỳnh Lan**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10917
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ RĂNG MIỆNG LÊN SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH 12 VÀ 15 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2013
ORAL IMPACTS ON DAILY PERFORMANCES OF SCHOOL CHILDREN AGED 12 AND 15 AT THU DAU MOT CITY-BINH DUONG PROVINCE IN 2013
Phạm Thị Nhất Diệu*, Ngô Thị Quỳnh Lan**, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11918
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH ĐIỀU DƯỠNG VỀ TỰ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT ORAL SELF CARE OF NURSING STUDENT
Trần Thị Bích Thủy*, Hoàng Đạo Bảo Trâm**, Jane Dimmitt Champion***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12619
HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG TẠI TRƯỜNG HỌC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CẢI TIẾN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH THUỘC MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở Q.5 TP.HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM
EVALUATION OF A PRIMARY SCHOOL-BASED ORAL-HEALTH PROMOTION PROGRAM IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Nguyễn Thị Thanh Hà*, Trần Đức Thành*, Phạm Thị Mai Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13220
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TẠI HAI TRƯỜNG TIỂU HỌC CÓ VÀ KHÔNG CÓ NHA HỌC ĐƯỜNG Ở QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THE ORAL HEALTH SITUATION OF SCHOOL-CHILDREN BETWEEN TWO PRIMARY SCHOOLS AT DISTRICT 5 IN HOCHIMINHCITY
Thái Kim Châu*, Nguyễn Thị Thanh Hà**, Trần Đức Thành**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13721
TỈ LỆ CÁC LOẠI BƯỚU XƯƠNG HÀM Ở TRẺ EM VÀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ LIÊN QUAN
FREQUENCY OF JAW TUMORS IN VIETNAMESE CHILDREN AND THE RELATED EPIDEMIOLOGICAL FACTORS
Nguyễn Lê Hữu Khoa*, Nguyễn Thị Hồng**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14422
BIỂU HIỆN CỦA HEPARANASE TRONG BƯỚU NGUYÊN BÀO MEN VÀ NANG THÂN RĂNG
EXPRESSION OF HEPARANASE IN AMELOBLASTOMAS AND DENTINGEROUS CYSTS
Lê Thị Thùy Dung*, Lê Đức Lánh**, Võ Đắc Tuyến***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15223
TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN VIÊM NHA CHU TẠI KHOA RĂNG HÀM MẶT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010
STATUS OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS AT FACULTY OF ODONTO-STOMATOLOGY, HOCHIMINH-CITY UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY FROM 2005 TO 2010
Nguyễn Thu Thuỷ*, Trần Yến Nga*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15924
THREONINE 612 QUYẾT ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUỖI NUCLEOTID GIẢ ĐỊNH HÌNH THÀNH KÊNH ION CỦA TMEM16E /GDD1/Ano5
THREONINE612 DEFINES THE PUTATVE CHANNEL PORE-FORMING DOMAIN CHARACTER OF TMEM16E/GDD1/Ano5
Tạ Tố Trân*, Kei Tobiume**, Chikara Hirono***, Nobuyuki Kamata**
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:16425
ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH MIỄN DỊCH VÀ TÌNH TRẠNG NHA CHU TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
BIOCHEMICAL IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PERIODONTAL CONDITION IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS
Nguyễn Bích Vân*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:171Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2