Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA PHỐI HỢP ICS/LABA TRONG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD)
MODERN MODEL OF MUSCULO OSTEO ARTHRO DEPARTMENT IN GERMANY
Lê Thị Tuyết Lan*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:12
MÔ HÌNH BỆNH TẬT NGƯỜI CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP B1 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
THE DISEASE PATTERNS IN ELDERLY PATIENTS OF B1 GENERAL INTERNAL DEPARTMENT AT THONG NHAT HOSPITAL
Hoàng Ngọc Vân*, Nguyễn Đức Sự*, Trần Thị Khánh Lưu*, Nguyễn Bá Lương*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:53
CƠ CẤU BỆNH TẬT KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2013
THE DISEASE PATTERNS OF INPATIENS AT NEUROLOGIC DEPARTMENT AT THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Thị Phương Nga
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:104
CƠ CẤU BỆNH TẬT Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT –TP.HCM
MORBIDITY PATTERNS OF INPATIENTS AT DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY OF THONG NHAT HOSPITAL, 2013
Ngô Thị Thanh Quýt*, Phạm Thị Hà Giang*, Bùi Thị Hằng*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:155
TỔNG QUAN CƠ CẤU BỆNH UNG THƯ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TP HỒ CHÍ MINH TRONG 2 NĂM 2012-2013
FREQUENCY OF CANCER IN ELDERLY PATIENT AT THONG NHAT HOSPITAL IN 2012 AND 2013
Nguyễn Thị Mai Hương*, Trần Huỳnh Hạnh Thảo*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:196
CƠ CẤU BỆNH LÝ PHẪU THUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 TẠI KHOA PTGMHS – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
THE SURGERY DISEASES PATTERN AT THONG NHAT HOSPITAL IN FIRST 6 MONTH OF 2013
Trương Quang Anh Vũ*, Đặng Thị Bích*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:227
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BV. THỐNG NHẤT TP. HỒ CHÍ MINH TỪ 01.2013 ĐẾN 06.2013
CLINICAL, LABORATORY AND TREATMENT PROFILES OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AT THONG NHAT HOSPITAL OF HO CHI MINH CITY- FROM 1-2013 TO 6-2013.
Nguyễn Đức Công*, Hồ Thượng Dũng*, Châu Văn Vinh*, Ngô Thị Kim*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:268
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XÉT NGHIỆM D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU (HKTMS)
VALUE OF QUANTITATIVE D-DIMER ASSAY IN DIAGNOSIS OF DEEP VENOUS THROMBOSIS (DVT)
Nguyễn Quang Đẳng*, Nguyễn Thị Nguyên*, Lưu Thị Tuyết Tâm*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:309
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU BẰNG STATIN, FIBRATE ĐƠN ĐỘC HOẶC KẾT HỢP TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
EVALUATION OF EFFICIENCY IN TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA BY STATIN, FIBRATE ALONE OR COMBINED IN OUTPATIENT DEPARTMENT-THONG NHAT HOSPITAL
Vũ Thị Minh Phương*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:3510
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
TO EVALUATE THE MALNUTRITIONAL STATE IN PATIENTS WITH BONE FRACTURE AT THONG NHAT HOSPITAL
Dương Thị Kim Loan*, Công Huyền Tôn Nữ Bảo Liên*, Nguyễn Thị Tiến*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:4211
ĐÁNH GIÁ RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP BẰNG THANG ĐIỂM GUSS
DYSPHAGIA BEDSIDE SCREENING FOR ACUTE STROKE PATIENTS USING THE GUGGING SWALLOWING SCREEN
Nguyễn Thị Phương Nga* , Phan Xuân Nam*, Trần Kim Phượng*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:4712
NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỦA NHỒI MÁU NÃO
CLINICAL FEATURES AND IMAGING OF CEREBRAL INFARCTION
Lê Trần Thắng*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:5313
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BV THỐNG NHẤT
SURVEY OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN ELDERLY PATIENTS TREAT IN THONG NHAT HOSPITAL
Trần Thanh Bình*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:5714
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ Ở ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ TỈNH LONG AN
CHARACTERISTICS OF METABOLIC SYNDROME IN ADVANCED BUREAUCRATS WHO ARE MONITORED BY THE HEALTH CARE DEPARMENT OF LONG AN PROVINCE CPV
Trang Mộng Hải Yên*, Nguyễn Văn Thành*, Nguyễn Tuấn Quang**
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:6215
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG FONDAPARINUX TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP
SURVEY ON THE USE OF FONDAPARINUX FOR TREATING ACUTE CORONARY SYNDROME
Võ Văn Bảy*, Đoàn Nguyên Khánh, Nguyễn Minh Nguyên***
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:6716
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
SURGICAL MANAGEMENTFOR OBSTRUCTING COLORECTAL CANCER OF THE ELDERLY PATIENTS
Hồ Hữu Đức*, Nguyễn Thanh Phong*, Nguyễn Lương Bằng*, Trần Văn Quảng*, Lê Văn Quang**
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:7317
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ NỘI SOI
TO ASSESS THE RELEVANCE OF IMAGE TEAR MENISCUS ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) AND ARTHROSCOPY
Võ Thành Toàn*, Võ Việt Đức*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:7818
KHẢO SÁT VỀ SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
SURVEYING ON THE ADHERENCE IN TREATMENT OF DIABETIC PATIENTS
Nguyễn Thị Anh Đào*, Tạ Thị Hòa*, Nguyễn Thị Bảo Châu*, Nguyễn Thị Mây Hồng*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:8119
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT – TP HỒ CHÍ MINH
THE INITIAL RESULTS OF TOTAL KNEE REPLACEMENT SURGERY AT THE THONG NHAT HOSPITAL - HO CHI MINH CITY
Võ Thành Toàn*, Phan Ngọc Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:8520
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI KHOA NỘI TIẾT BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SURVEYING ON FACTORS EFFECTING ON TREATMENT OUTCOME FOR HOSPITALIZED TYPE 2 DIABETES PATIENTS AT THE ENDOCRINOLOGICAL DEPARTMENT OF TRUONG VUONG EMERGENCY HOSPITAL OF HO CHI MINH CITY
Bùi Tùng Hiệp*, Huỳnh Hữu Bốn**
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:8921
KẾT QUẢ THẮT TĨNH MẠCH THỰC QUẢN QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ BÚI GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN
ENDOSCOPIC VARICEAL LIGATION IN PREVENTION OF ESOPHAGEAL VARICEAL HAEMORRHAGE IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS
Ngô Thị Thanh Quýt*, Nguyễn Tiến Lĩnh**
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:9422
KHẢO SÁT CẮT NGANG TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2013
STUDY ON HOSPITAL INFECTION AND RELATED FACTORS IN THONG NHAT HOSPITAL IN 2013
Đoàn Xuân Quảng*, Trần Thị Thanh Tâm*, Trần Hải Âu*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:9823
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH BƯỚU GIÁP NHÂN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013
THYROID TUMOR SURGICAL REVIEW AT THONG NHAT HOSPITAL IN 10 YEAR ( 08/ 2003 – 08/ 2012)
Trần Văn Sơn*, Trần Thị Tuyết Mai*, Lý Kiều Chinh*
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:10324
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TRÊN 60 TUỔI CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU
CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERISTIC AND SOME COMPLICATION IN THE FIRST TIME DIAGNOSED TYPE 2 DIABETES MELLIOTUS PATIENTS OVER 60 YEAROLD.
Lê Đình Thanh*, Nguyễn Hòa Hiệp**, Hoàng Trung Vinh***
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:10825
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DUNG NẠP GLUCOSE Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT
STUDY ON GLUCOSE IN TOLERANCE IN ESSENTIAL HYPERTENSION IN 175 HOSPITAL
Nguyễn Mạnh Hùng*, Nguyễn Đức Công**
Năm:2014  Tập:18  Số:3  Trang:114Tổng cộng 68 bài
Trang: 1 - 2 - 3