Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Systems models in healthcare management
Lưu Thị Bích Ngọc*, Lê Nguyễn Thụy Khanh**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
KHẢO SÁT VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2012
HOSPITAL SURVEY ON PATIENT SAFETY CULTURE IN CHILDREN’S HOSPITAL 1 IN 2012
Tăng Chí Thượng*, Nguyễn Thanh Hùng*, Lê Bích Liên*, Đào Trung Hiếu*, Đỗ Văn Niệm*,Ngô Ngọc Quang Minh*, Nguyễn Thị Cẩm Lệ*, Nguyễn Vũ Thanh Nhã*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:83
ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM TRÙNG Ở TRẺ EM THEO MỤC TIÊU SỚM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
EARLY GOAL DIRECTED THERAPY IN TREATMENT OF PEDIATRIC SEPTIC SHOCK AT PEDIATRIC INTENSIVE CARE, CHILDREN’S HOSPITAL1
Nguyễn Minh Tiến*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Hồ ThụyKim Nguyên*, Lý Tố Khanh*, Trần Hoàng Út*, Lâm Thị Thúy Hà*, Võ Thanh Vũ*, Lê Vũ Phượng Thy*, Mã Tú Thanh*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Nguyễn Tô Bảo Toàn*, Tạ Minh Hòa Hiệp*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:184
VAI TRÒ CỦA CYTOKINES TRONG TIÊN LƯỢNG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
ROLE OF CYTOKINES IN PROGNOSIS OF DENGUE SHOCK SYNDROME IN CHILDREN
Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm*, Bùi Quốc Thắng**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:285
ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
CLINICAL FEATURES OF CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY IN CHILDREN’S HOSPITAL 1
Nguyễn Phương Khanh*, Hùynh Thoại Loan*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:336
LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG DO HELICOBACTER PYLORI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TP.HỒ CHÍ MINH
CLINICAL MANIFESTATIONS AND MANAGEMENT OF PEPTIC ULCER DISEASES IN CHILDREN AT CHILDREN’S HOSPITAL 1 FROM JUNE 2013 TO JANUARY 2014
Nguyễn Phúc Thịnh*, Hoàng Lê Phúc*, Nguyễn Việt Trường*, Phạm Trung Dũng*, Nguyễn Anh Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:417
TRẺ SƠ SINH SANH RẤT NON SUY HÔ HẤP CẤP: KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
VERY PRETERM WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME: OUTCOME AND COST OF TREATMENT
Hồ Tấn Thanh Bình*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:488
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ BỊ TIM BẨM SINH TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT CHỈNH TIM
NUTRITION STATUS IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE BEFORE AND AFTER SURGERY, THE CHILDREN’S HOSPITAL 1, VIETNAM
Hoàng Thị Tín*, Lê Nguyễn Thanh Nhàn*, Nguyễn Phước Mỹ Linh*, Trần Thị Trân Châu*, Lê Thị Kim Dung*, Đỗ Thu Cẩm*, Carine M. Lenders*, Thomas R. Ziegler*, Sharron Collier*, Kathy M. Gura*, Barbara E. Corkey**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:549
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH LÝ THỦNG DẠ DÀY Ở TRẺ SƠ SINH
SOME CHARACTERISTICS OF NEONATAL GASTRIC PERFORATION
Nguyễn Đức Toàn*, Huỳnh Thị Duy Hương **
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6610
NGHIÊN CỨU TỈ LỆ HIỆN MẮC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỰ KỶ TRẺ EM TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
STUDY ON PREVALENCE OF AUTISTIC CHILDREN AND TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM IN THÁI NGUYÊN
Phạm Trung Kiên*, Lê Thị Kim Dung**, Đào Văn Dũng***, Phan Thị Yến****
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7411
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG STEROID TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
THE CHARACTERISITCS OF STEROID-RESISTANT IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Trần Hữu Minh Quân*, Huỳnh Thoại Loan*, Nguyễn Đức Quang*, Phạm Nam Phương*, Nguyễn Hiếu Trung*, Nguyễn Anh Tuấn**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8012
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Ý ĐỊNH LAU MÁT HẠ SỐT CHO TRẺ CỦA ĐIỀU DƯỠNG NHI THEO MÔ HÌNH HỌC THUYẾT HÀNH VI HOẠCH ĐỊNH
IDENTIFYING FACTORS INFLUENCING NURSES’ INTENTION TO TEPID SPONGE BY USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR
Trần Thụy Khánh Linh*, Đoàn Thị Kim Thoa*, Anne Walsh**, Helen Edwards**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8713
PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT LẤY U XƠ VÒM QUA NỘI SOI
ENDOSCOPIC SURGERY FOR NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA WITH THE HELP OF MONOPOLAR COAGULATION
Nguyễn Thị Thanh Thúy*, Võ Quang Phúc*, Nguyễn Thị Ngọc Dung**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9314
THÔNG TIM ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ DƯỚI 5 KG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
TRANSCATHETER OCCLUSION OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN INFANTS WEIGHING ≤ 5 KG AT CHILDREN HOSPITAL NO 1.
Phan Tiến Lợi*, Bùi Gio An*, Trần Công Bảo Phụng*, Nguyễn Trí Hào*, Đỗ Nguyên Tín*, Vũ Minh Phúc*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9915
NHỊP NHANH THẤT TRÁI NGUỒN GỐC BÓ DẪN TRUYỀN Ở TRẺ EM ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ.

Bùi Gio An*, Bùi Thế Dũng**, Đoàn Thái**
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10316
ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VIRUS HỢP BÀO HÔ HẤP Ở TRẺ MẮC NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI NẶNG CỘNG ĐỒNG VÀ BỆNH VIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM, 2010.
MOLECULAR CHARACTERISTICS OF HUMAN RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS CAUSING SEVERE NOSOCOMIAL AND COMMUNITY ACQUIRED LOWER RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM, 2010
Trần Anh Tuấn*, H Rogier Van Doorn*, Đỗ Liên Anh Hà*, Trần Tấn Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10917
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG U MẠCH MÁU XƯƠNG HÀM Ở TRẺ EM NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TRONG 10 NĂM (2003 -2014)
EPIDEMIOLOGIC, CLINICAL, PARACLINICAL FEATURES OF INTRAOSSEOUS HEMANGIOMA OF THE JAWS IN CHILDREN-A STUDY IN CHILDREN’S HOSPITAL 1 IN 10 YEARS (2003 -2014)
Nguyễn Văn Đẩu*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11618
DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MẠCH MÁU XƯƠNG HÀM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TRONG 10 NĂM (2003 -2014)
PROGRESSION AND RESULTS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF INTRAOSSEOUS VASCULAR TUMORS OF THE JAWS IN CHILDREN AFTER TEN - YEARS FOLLOW - UP (2003 -2014)
Nguyễn Văn Đẩu*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12419
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
STUDY ON CLINICAL AND PARA - CLINICAL CHARACTERISTICS OF HAND FOOT AND MOUTH DISEASE IN CHILDREN
Nguyễn Thị Thiểu*, Nguyễn Đình Thoại*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13020
GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC TÁ TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ NHŨ NHI
ROLE OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF CONGENITAL DUODENAL OBSTRUCTION IN INFANTS
Nguyễn Hữu Chí*, Nguyễn Minh Hoàng*, Lê Tấn Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13521
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG BẨM SINH ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở TRẺ NHŨ NHI: HỒI CỨU Y VĂN
CONGENITAL ILIACARTERYANEURYSMS IN INFANTS: TWO CAS REPORTS AND REVIEW LITERATURE
Nguyễn Hữu Chí*, Lê Cẩm Thạch*, Nguyễn Anh Tuấn*, Đào Trung Hiếu*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14122
NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP U SỢI THẦN KINH ĐƠN ĐỘC HẠ THANH MÔN
SOLITARY SUBGLOTTIC NEUROFIBROMAS: A CASE REPORT
Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú *, Trần Phan Chung Thủy**, Nguyễn Thị Thanh Thúy **
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14623
NÊN THỬ MÁU VÀO THỜI ĐIỂM NÀO ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
THE PROPER TIMING TO DO COMPLETE BLOOD COUNT FOR DIAGNOSIS OF DENGUE FEVER
Nguyễn Ngọc Rạng*, Dương Kim Thu*, Trương Thị Mỹ Tiến*, Huỳnh Thị Mỹ Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15124
CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE KÈM SUY HÔ HẤP
CARE AND MONITOR OF DENGUE PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE
Bùi Thị Bích Phượng*, Nguyễn Minh Tiến**, Lương Thị Xuân Khánh*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:15825
CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM
CARE AND MONITOR OF PATIENTS WITH CENTRAL VENOUS CATHETER
Nguyễn Việt Trường*, Nguyễn Minh Tiến*
Năm:2014  Tập:18  Số:4  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:164Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2