Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ “CHÌA KHÓA - Ổ KHÓA” TRONG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ TRẬT CÀI THÂN CỐT SỐNG C6-7: BÁO CÁO NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN
THE “KEY AND LOCK” PRINCIPLE IN MANAGEMENT OF TRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS OF C6-7
Đỗ Mạnh Hùng*, Nguyễn Văn Thạch***, Nguyễn Lê Bảo Tiến**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:12
NHẬN XÉT KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ (2012 - 2014)
THE FIRST RESULT OF POSTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION SURGERY ON TREATMENT OF DEGENERATIVE SPONDYLOLISTHESIS IN PHU THO GENERAL HOSPITAL (2012-2014
Nguyễn Văn Sơn*,Vi Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:123
HÀN XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT QUA LỖ LIÊN HỢP BẰNG ĐƯỜNG VÀO MỞ NHỎ ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG: KẾT QUẢ 72 TRƯỜNG HỢP, THEO DÕI ÍT NHẤT 1 NĂM
THE MINI-OPEN TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSION FOR TREATMENT OF SPONDYLOLISTHESIS: RESULTS OF 72 CASES, MINIMUM 1-YEAR FOLLOW-UP
Phạm Vô Kỵ*, Dương Văn Nga*, Viên Phúc Lộ*, Danh Xà Ri*, Nguyễn Xuân Toàn*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:164
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI PHẪU THUẬT LẤY NHÂN ĐỆM
RESULTS OF MICROSURGICAL DISCECTOMY FOR THE TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION
Nguyễn Lưu Giang*, Phạm Hoàng Lai*, Trần Bình Liêu*, Nguyễn Quang Hưng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:225
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CÓ SỬ DỤNG NẸP MỀM INTRASPINE
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT DEGENERATIVE LUMBAR SPINAL STENOSIS WITH PLACING INTRASPINE INSTRUMENT
Nguyễn Trọng Yên*, Đặng Hoài Lân*, Nguyễn Thanh Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:286
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM VÙNG THẮT LƯNG MỘT TẦNG BẰNG PHẪU THUẬT VI PHẪU ÍT XÂM LẤN
EVALUATING THE PRIMARY RESULT OF POSTERIOR MICRODISCETOMY FOR LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Đỗ Đạt Thành*, Ngô Văn Quang Anh**, Phan Bình Nguyên**, Trần Thị Thu Tâm**, Huỳnh Kim Ngân**, Nguyễn Hải Long**, Lê Hữu Mỹ**, Võ Bá Tường**, Nguyễn Vũ Hiệp**,Nguyễn Hoàng Nhật Tân**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:337
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT 324 BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG VÙNG NGỰC- THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÓA
EVALUATE THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF 324 PATIENTS OF THORACO- LUMBAR INJURIESAT THANH HOA GENERAL HOSPITAL
Trần Văn Thiết*,Lê Minh Biển*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:378
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BẢN SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TỦY CỔ ĐA TẦNG
EFFECT OF OPEN-DOOR LAMINOPLASTY IN TREATING OF MULTILEVEL CERVICAL SPONDYLOSIS MYELOPATHY
Lương Minh Quang*, Dương Trung Kiên*, Nguyễn Đình Hưng*, Nguyễn Công Tô*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:419
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN MÔ HỌC BỆNH LÝ CỘT SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG QUA PHẪU THUẬT SINH THIẾT KIM XUYÊN CHÂN CUNG
EQUATING HISTOLOGIC DIAQUESIS RESULTS OF THORACIC AND LUMBAR SPINE LESIONS VIA TRANSPEDICULAR BIOPSY
Nguyễn Ngọc Chế*, Nguyễn Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:4710
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY MẤU RĂNG C2 MẤT VỮNG BẰNG PHẪU THUẬT VIT KHỐI BÊN C1 VÀ CHÂN CUNG C2
RESULT OF SURGICAL TREATMENT OF INSTABILITY ODONTOID FRACTURE WITH ATLANTAL LATERAL MASS AND AXIS PEDICLE SCREW FIXATION
Phan Minh Đức*, Lê Trần Minh Sử*, Nguyễn Minh Tân*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:5211
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U DƯỚI MÀNG CỨNG NGOÀI TỦY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE RESULTS OF SUBDURAL – EXTRAMEDULLARY TUMORS SURGERY
Lương Viết Hòa*, Trần Thị Mai Linh*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:5912
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH VÀ LÀM CỨNG LỐI TRƯỚC TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY TRẬT CỘT SỐNG CỔ THẤP
RESULT OF ANTERIOR REDUCTION AND INTERBODY FUSION IN THE TREATMENT OF TRAUMATIC SUBAXIAL CERVICAL SPINE SUBLUXATION OR DISLOCATION
Trịnh Đình Lợi*, Nguyễn Đình Tùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:6313
PHẪU THUẬT NẸP VÍT CUỐNG SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ LAO CỘT SỐNG NGỰC VÀ THẮT LƯNG
TREATMENT OF THORACIC AND LUMBAR TUBERCULOUS SPONDYLITIS WITH TRANSPEDICULAR SCREW FIXATION
Phan Quang Sơn*, Nguyễn Đình Tùng*, Nguyễn Tấn Hùng*, Phan Minh Đức*, Nguyễn Trọng Hiếu*, Trịnh Đình Lợi*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:6814
ĐIỀU TRỊ GÃY CUỐNG CUNG C2 DO CHẤN THƯƠNG BẰNG PHẪU THUẬT NẸP VÍT CUỐNG CUNG
THE TREATMENT FOR TRAUMATIC SPONDYLOLISTHESIS OF THE AXIS WITH TRANSPEDICULAR SCREW FIXATION
Nguyễn Đức Viễn*, Nguyễn Phong*, Trần Hùng Phong*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:7315
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XẸP ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM XI MĂNG KHÔNG BÓNG QUA DA TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
OUTCOMES OF TREATMENT WITH PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY FOR OSTEOPOROTIC VERTEBRAL COLLAPSE IN THE SURGICAL DEPARTMENT, HA NOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nguyễn Vũ*, Kiều Đình Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:8116
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TỦY TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
CLINICAL CHARACTERISTICS AND SURGICAL TREATMENT OUTCOMES OF SPINAL TUMORS IN HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nguyễn Vũ*, Kiều Đình Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:8617
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHÁNG SINH DỰ PHÒNG CEFUROXIM TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG TẠI KHOA NGOẠI _ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
INITIAL ASSESSMENT OF THE EFFECT OF CEFUROXIME AS ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS ON SPINAL SURGERY IN THE DEPARTMENT OF SURGERY AT THE HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nguyễn Thị Thu Giang*, Kiều Đình Hùng*, Nguyễn Thị Hiền**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:9118
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN KHUYẾT SỌ MẶT VÀ XƯƠNG HÀM DƯỚI CÓ MẤT LỒI CẦU BẰNG VẬT LIỆU Y SINH C-PEEK
INITIAL EVALUATIONS OF CRANIOFACIAL AND MANDIBULAE PLASTIC SURGERY BY BIOMEDICAL IMPLANTS C-PEEK
Bùi Công Khê*, Lưu Xuân Quyết**, Ngô Duy Thìn***
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:9619
DÍNH KHỚP SỌ ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM
ISOLATED CRANIOSYNOSTOSIS IN CHILDREN
Đặng Đỗ Thanh Cần *,**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:10020
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U NÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẠ PHẪU DAO GAMMA QUAY TẠI BỆNH VIỆN C THÁI NGUYÊN
PREMILINARY RESULTS OF TREATING BRAIN TUMOR BY ROTATING GAMMA KNIFE AT THE THAI NGUYEN C HOSPITAL
Đào Văn Soạn*, Đặng Ngọc Huy*, Phạm Văn Trường*, Đoàn Văn Khương*, Lương Mạnh Hùng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:10521
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
EVALUATION OF THE RESULT OF MENINGIOMA SURGERY TREATMENT AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Võ Bá Tường*, Huỳnh Kim Ngân*, Lê Hữu Mỹ*,Nguyễn Thị Tâm*, Ngô Văn Quang Anh*, Nguyễn Hải Long*,Phan Bình Nguyên*, Nguyễn Vũ Hiệp*, Hoàng Nguyễn Nhật Tân*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:11122
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U THẦN KINH THÍNH GIÁC KHỔNG LỒ THEO ĐƯỜNG XUYÊN MÊ NHĨ
REPORT OF GIANT ACOUSTIC NEUROMAS REMOVAL VIA TRANSLABYRINTHINE APPROACH
Đào Trung Dũng*, Đồng Văn Hệ**, Lý Thị Liên**, Lê Công Định*, Dương Đại Hà**, Ngô Mạnh Hùng**, Nguyễn Đức Anh**, Nguyễn Đức Liên**, Trần Anh Văn**, Phạm Văn Thành Công**.
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:11623
ỨNG DỤNG NỘI SOI QUA ĐƯỜNG MŨI XOANG BƯỚM MỞ RỘNG PHẪU THUẬT U SỌ HẦU
EXTENDED ENDOSCOPIC ENDONASAL TRANSPHENOIDAL APPROACH TO MANAGEMENT OF CRANIOPHARYNGIOMAS
Nguyễn Thanh Xuân*, Lý Ngọc Liên*, Kiều Đình Hùng*, Đồng Văn Hệ*, Trần Đình Văn*, Nguyễn Đức Anh*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:12224
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U DÂY THẦN KINH SỐ VIII QUA ĐƯỜNG MÊ NHĨ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
ASSESSMENT RESULTS SURGICAL TRANSLABYRINTHINE APPROACH OF VESTIBULAR SCHWANNOMA AT VIET-DUC HOSPITAL
Nguyễn Đức Liên*, Trần Đình Văn*, Ngô Mạnh Hùng* Đào Trung Dũng**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:12825
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÀNG NÃO NỘI SỌ BẰNG DAO GAMMA QUAY TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2014
THE THERAPEUTIC RESULTS OF MENINGIOMA RADIOSURGERY USING ROTATING GAMMA KNIFE (RGK) IN THE NUCLEAR MEDICINE AND ONCOLOGY CENTER – BACH MAI HOSPITAL FROM 2007 TO 2014
Mai Trọng Khoa*, Vũ Hữu Khiêm*, Ngô Trường Sơn*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Phẫu Thuật Thần Kinh  Trang:133Tổng cộng 83 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4