Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
NHẬN THỨC LẠI VẤN ĐỀ SỨC KHỎE / BỆNH TẬT DƯỚI GÓC ĐỘ SINH THÁI HỌC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Lê Thế Thự*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:12
NGHIÊN CỨU VỀ NGHÈO ẢNH HƯỞNG LÊN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE, MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN TỈNH TÂY NINH, 2012
STUDY ON POVERTY AND ITS EFFECT ON HEALTH STATUS, A MODEL OF MORBIDITY AND HEALTH CARE SERVICE UTILITY IN TAY NINH PROVINCE, 2012
Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Cao Nguyễn Hoài Thương*, Bùi Thị Hy Hân*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:73
BẠO HÀNH GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG BẠO HÀNH GIA ĐÌNH TẠI LONG AN, NĂM 2012
GENDER-BASED DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN & SUPPORTIVE SERVICES FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF DOMESTIC VIOLENCE IN LONG AN PROVINCE IN 2012
Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Hà Võ Vân Anh*, Nguyễn Nhất Chi Mai*, Điền Ngọc Trang*, Nguyễn Thị Tuyết Vân*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:154
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI MỘT SỐ TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2013
EVALUATION OF IMPLEMENTING THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR CLEAN WATER AND RURAL ENVIRONMENTAL SANITATION IN SOME REGIONS OF THE MEKONG DELTA IN 2013
Lê Hoàng Ninh*, Vũ Trọng Thiện*, Đặng Ngọc Chánh*, Nguyễn Trần Bảo Thanh*, Nguyễn Đỗ Quốc Thống*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:235
NGHIÊN CỨU VỀ GIAO THÔNG VÀ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM, NĂM 2011
THE AFFECT OF TRANSPORTATION ON THE HEALTH OF CITIZENS IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM, 2011
Lê Hoàng Ninh*, Lê Vinh*, Phùng Đức Nhật*, Dương Thị Minh Tâm*, Điền Ngọc Trang*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:306
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ Ô NHIỄM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN NƯỚC TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
SURVEY THE QUALITY OF DOMESTIC WATER AND ASSESSMENT POLLUTED RISK FACTORS AFFECTING WATER SOURCE AT THANH HOA DISTRICT, LONG AN PROVINCE
Lê Hoàng Ninh*, Đỗ Khắc Cúc*, Đặng Ngọc Chánh*, Nguyễn Trần Bảo Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:357
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN, KINH DOANH THỨCĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI PHƯỜNG AN THẠNH, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2013
FOOD SAFETY KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF STREETFOOD HANDLERS/VENDORS IN AN THANH COMMUNE, THUAN AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE
Âu Văn Phương*, Nguyễn Thị Hiệp**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:418
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA NGƯỜI DÂN 20-39 TUỔI TẠI TỈNH TÂY NINH, 2012
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE RELATED TO CONTROLLING HIV/AIDSAMONG PEOPLE AGE 20-39 YEARS IN TAY NINH PROVINCE, 2012
Biện Văn Tư*, Đặng Văn Chính**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:519
TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH TIM MẠCH CỦA CÁC CÁN BỘ THUỘC BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỈNH TÂY NINH
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG CIVIL SERVANTS TAKEN CARE AT DEPARTMENT OF HEALTH PROTECTION ANDCARE IN TAY NINH PROVINCE
Bùi Chánh Tông*, Nguyễn Hồng Hoa**, Lê Hoàng Ninh***
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:5710
TỶ LỆ SỬ DỤNG NATRI BENZOAT VÀ KALI SORBAT TRONG BẢO QUẢN MỘT SỐ THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TỈNH TÂY NINH
THE STATUS OF USING SODIUM BENZOATE AND POTASSIUM SORBATE FOR FOOD PRESERVATION IN MARKETS IN TAY NINH PROVINCE
Bùi Duy Trường*, Đặng Văn Chính**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:6811
MÙA TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT TẠI VĨNH THẠNH (BÌNH ĐỊNH) VÀ CHƯ SÊ (GIA LAI) NĂM 2013-2014
MALARIA TRANSMISSION SEASON IN VINH KIM (BINH DINH) AND IA KOR (GIA LAI) IN 2013-2014
Hồ Văn Hoàng*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:7412
NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN BỆNH KHÔNG LÂY TẠI TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG VÀ BỆNH KHÔNG LÂY, NĂM 2013
HEALTH CARE NEEDS OF PATIENTS WITH NON-COMMUNICABLE DISEASES AT THE CENTER FOR INJURY AND NON-COMMUNCABLE DISEASES PREVENTION AND CONTROL, 2013
Bùi Thị Hy Hân*, Dương Thị Minh Tâm*, Diệp Thị Thùy Vân*, Lê Đình Trọng Nhân*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:7913
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH LƯU TRỮ VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2012
STORAGE AND USAGE OF PESTICIDES AMONG FARMERS IN PHONG DIEN DISTRICT, CAN THO CITY, 2012
Cao Thị Lựu*, Phan Thị Trung Ngọc**, Tô Minh Ngọc*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:8714
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ACRYLAMIDE TRONG THỰC PHẨM GIÀU TINH BỘT CHẾ BIẾN Ở NHIỆT ĐỘ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
ACRYLAMIDE CONTENT IN HEAT-TREATED STARCHY FOODS IN HO CHI MINH CITY, 2013
Cù Hoàng Yến*, Nguyễn Thị Hương Anh*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:9315
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH CÀ MAU NĂM 2012
THE STUDY ON CURRENT SITUATION AND NEEDS OF HUMAN RESOURCES IN PREVENTIVE MEDICINE SECTOR, CA MAU PROVINCE, 2012
Đặng Hải Đăng*, Phạm Thị Tâm**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:9816
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NĂM 2012
KNOWLEDGE AND PRACTICE OF MEDICAL STAFF ON MANAGING AND DISPOSING OF MEDICAL WASTE IN SEVERAL PROVINCIAL HOSPITALS, 2012
Đặng Ngọc Chánh*, Lê Ngọc Diệp*, Lê Việt Anh*, Hồ Nguyễn Thanh Thảo*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:10417
THỰC HÀNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT, NƯỚC ĂN UỐNG VÀ NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH TẠI HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN KHU VỰC PHÍA NAM, NĂM 2012-2013
PRACTICE ON USING DOMESTIC WATER, DRINKING WATER, AND SANITARY LATRINES AT HOUSEHOLDS IN RURAL AREAS IN SOUTHERN VIETNAM, 2012-2013
Đặng Ngọc Chánh*, Nguyễn Đỗ Quốc Thống*,Nguyễn Trần Bảo Thanh*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:11118
HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2012
MANAGEMENT AND DISPOSAL OF SOLID MEDICAL WASTE IN HOSPITALS IN SOUTHERN PROVINCES, 2012
Đặng Ngọc Chánh*, Lê Ngọc Diệp*, Ngô Khần*, Nguyễn Thị Trang*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:11819
TỶ LỆ CHẤN THƯƠNG DO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2011
THE INCIDENCE OF TRAFFIC ROAD ACCIDENT INJURIES AND RESULTS OF TREATMENT AT NINH THUAN PROVINCE HOSPITAL, 2011
Đàng Tấn An*, Đặng Văn Chính**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:12620
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LOÃNG XƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ ≥ 50 TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, BÀ RỊA-VŨNG TÀU
DETERMINATION THE OSTEOPOROSIS PROPORTION, SOME RELATIONSHIPS OF WOMEN ABOVE 50 YEARS OLD IN VUNG TAU CITYBA RIA-VUNG TAU PROVINCE
Đặng Thị Hải Yến*, Đặng Văn Chính**
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:13421
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF PUBLIC SMOKING BAN AT PUBLIC TRANSPORTATION SITES IN HO CHI MINH CITY
Đặng Văn Chính*, Hồ Hữu Tính*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:14122
ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ Y TẾ CẤP TỈNH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ ĐIỀU TRA CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
POST-TRAINING EVALUATION FOR PROVINCIAL HEALTH STAFF RESPONSIBLE FOR FOOD-POISONING OUTBREAKS INVESTIGATION IN SOUTHERN VIET NAM
Đặng Văn Chính*, Hồ Hữu Tính*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:14723
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NHỮNG NGƯỜI HIỆN MẮC VIÊM GAN B TẠI BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
THE HEALTH STATUS OF HBV CARRIERS IN BINHDINH PROVINCE
Đặng Văn Chính*, Alexander Milne**, Lê Hoàng Ninh*, Hồ Hữu Tính*, Lê Nguyễn Trung Đức Sơn***
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:15424
THỰC TRẠNG THÔNG TIN CỦA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NHÓM CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ THẦN KINH ĐANG KINH DOANH TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 TP.HỒ CHÍ MINH
CLAIMS OF FUNCTIONAL FOODS for BONE AND BRAIN HEALTH AVAILABLE AT PHARMACIES IN DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY
Đặng Văn Quỳ*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:16125
THỰC TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÁN ĂN TẠI THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, NĂM 2013
FOOD SAFETY IN RESTAURANTSIN DI AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE, 2013
Đào Ngọc Yến*
Năm:2014  Tập:18  Số:6  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:168Tổng cộng 115 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5