Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SỬ DỤNG HỆ THỐNG POP-Q TRONG ĐÁNH GIÁ SA CƠ QUAN ĐÁY CHẬU

Nguyễn Văn Ân**, Võ Trọng Thanh Phong*, Phạm Hữu Đoàn*, Huỳnh Đoàn Phương Mai**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:12
ÁP DỤNG CÁC BẢNG CÂU HỎI ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRIỆU CHỨNG TRÊN CÁC PHỤ NỮ BỊ SA CƠ QUAN ĐÁY CHẬU


Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:73
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI TIẾT TỐ, GIẢI PHẪU BỆNH BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN PHÁT HIỆN TÌNH CỜ
CLINICAL CHARACTERISTICS, ENDOCRINE SECRETIONS AND PA THOLOGY OF ADRENAL INCIDENTALOMAS
Thái Kinh Luân*, Ngô Xuân Thái*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:124
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TÁN SỎI THẬN QUA DA BẰNG SIÊU ÂM TRONG SỎI BÁN SAN HÔ
EVALUATE THE EFFICIENCY OF PERCUTANEOUS NEPHROLI THOTOMY WITH ULTRASONIC LI THOTRIPTER ON PARTIAL STAGHORN CALCULUS
Trương Phạm Ngọc Đăng*, Nguyễn Văn Ân*, Nguyễn Ngọc Châu*, Đỗ Anh Toàn*, Phạm Hữu Đoàn*, Hoàng Thiên Phúc*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:175
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BÙNG PHÁT BỆNH CYTOMEGALOVIRUS SAU GHÉP THẬN TẠI BVCR 2009-2013
RESULTS OF CYTOMEGALOVIRUS PREVENTION AND TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANTATION AT CHO RAY HOSPITAL 2009-2013
Dư Thị Ngọc Thu*, Nguyễn Trọng Hiền*, Nguyễn Thị Thái Hà*, Hòang Khắc Chuẩn*, Thái Minh Sâm*, Trần Ngọc Sinh**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:246
NGHIÊN CỨU ĐỘ LỌC CẦU THẬN TRÊN NGƯỜI HIẾN THẬN
EVALUATING GLOMERULAR FILTRATION RATE IN HEALTHY POTENTIAL KIDNEY DONORS
Trần Thái Thanh Tâm*, Hoàng Khắc Chuẩn**, Thái Minh Sâm**, Nguyễn Thị Lệ***, Trần Ngọc Sinh***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:307
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH THẬN
INITIAL RESULTS OF MANEGEMENT FOR RENAL ARTERIOVENOUS FISTULAS
Nguyễn Thành Tuân*, Nguyễn Vĩnh Bình*, Thái Kinh Luân*, Trần Ngọc Sinh*, Thi Văn Gừng***, Trần Trọng Trí**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:388
CHỨNG BỎ QUÊN THÔNG JJ TRONG PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU TẠI BV CHỢ RẪY
COMPLICATIONS OF FORGOTTEN DOUBLE J STENT IN UROLOGIC SURGERY AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Vĩnh Bình*, Nguyễn Thành Tuân*, Nguyễn Ngọc Hà*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:479
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP LƯỠNG GIỚI GIẢ NAM TRONG CÙNG MỘT GIA ĐÌNH
REPORT TWO CASES OF OF MALE PSEUDOHERMAPHRODITISM IN A FAMILY.
Trần Trọng Trí*, Dương Quang Vũ*, Nguyễn Vĩnh Bình**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:6110
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ THEO PHƯƠNG PHÁP PADUA
EARLY ASSESSMENT OF PADUA ORTHOTOPIC ILEAL NEOBLADDER
Nguyễn Văn Ân*, Nguyễn Ngọc Châu*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:6511
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG KHÔNG XÂM LẤN CƠ BẰNG CẮT ĐỐT QUA NGẢ NIỆU ĐẠO VỚI LASER THULIUM YAG
EVALUATION THE RESULTS OF THULIUM YAG LASER TRANSURE THRAL RESECTION OF NON – MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER
Nguyễn Hoàng Luông*, Nguyễn Văn Ân**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:7112
NGHIÊN CỨU CHOÁNG NHIỄM KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN CÓ SỎI ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN
STUDY OF SEPTIC SHOCK IN PATIENTS WI TH UPPER URINARY TRACT CALCULI
Phan Phi Tuấn*, Ngô Xuân Thái**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:7713
KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT XUẤT PHÁT TỪ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
RESULTS OF DIAGNOSIS AND MANAGEMENT UROSEPSIS
Nguyễn Minh Tiếu*, Ngô Xuân Thái**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:8414
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN KẾT QUẢ SỚM CỦA NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN BẰNG XUNG HƠI
STUDY FACTS ASSOCIATED WITH EARLY OUTCOME PNEUMATIC URETEROSCOPIC LITHOTRIPSY
Ngô Xuân Thái*, Vũ Đình Kha**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:8915
TINH HOA NIỆU HỌC TRONG HỌC THUẬT CỦA GIÁO SƯ NGÔ GIA HY: NHÂN NGÀY SINH THỨ 100 CỦA THẦY
THE QUINTESSENCE IN ACDEMIC UROLOGY OF PROFFESOR NGO NGA HY: IN MEMORY OF HIS 100 TH ANNIVERSARY

Năm:2015  Tập:19  Số:1  Trang:95Tổng cộng 15 bài
Trang: 1